Hazreti Musa Kısaca Kimdir?


0
2 Paylaşım
Hazreti Musa kısaca
Hazreti Musa kısaca kimdir

Hazreti Musa kısaca kimdir? Hz. Musa (a.s.) Yakup peygamberin soyundan gelmektedir. Kardeşinin adı Harun, annesinin adı ise İmran’dır.

Hazreti Musa kısaca kimdir dersek Hz Musa (a.s)’a dört büyük kitaptan biri olan Tevrat indirilmiştir. Hz Musa(a.s)’a  Tur Dağında Allah ile konuştuğu için “Kelimullah” sıfatı verilmiştir.

İsrailoğulları’nı Firavun’ un zulmünden kurtaran Peygamber olarak o ilahi dinlerde büyük bir liderdir. Kuran’ı Kerim’de adı en çok geçen peygamber Hz Musa (a.s)’dır.

Hazreti Musa Kısaca Kimdir?

Hz. Musa kıssası

Mısır hükümdarı Firavun bir rüya görür. Rüyasında yeni doğan bir erkek çocuğun, onun sonunu getireceği ona söylenir. Bunun üzerine Firavun o zamanda doğan, bütün erkek bebeklerin öldürülmesini emreder.

Hz Musa (a.s)’ ın annesi onu bir sandığa koyup Nil Nehri’ ne bırakır. Nehirde sürüklenen sandık Firavunun sarayına ulaşır. Firavunun karısı Asiye hanım Nil nehrinde bu güzeller güzeli bebeği bulur ve onu sahiplenir.

Ve böylece sarayda yaşamaya başlar. Gençlik yıllarında iki adamın kavga ettiğini görür ve olaya müdahale eder. Ve orada yanlışlıkla adam Hz Musa dan aldığı darbe sonucu ölür. Bu olay üzerine Mısırdan Medyen şehrine dider.

Orada Hz Şuayip peygamberin kızı ile evlenir. Medyen’e uzun yıllar kalır. Çobanlık yapar. Firavunun Mısır halkına zulmünden dolayı yüce Allah onu peygamberlik vazifesiyle vazifelendirir.

Hz Musa (a.s)’ın peygamber oluşu

Ailesi ile Medyen’den ayrılan Hz Musa (a.s) Sina Dağı’ nın yanından geçerken orada bir ateş gördü. Ve ailesine bu ateşten getireceğini ısınabileceklerini söyledi. Dağda bu ateşi yakanlardan haber alabileceğini düşündü.

Hz Musa (a.s) oraya vardığında Allah ona bir Ağaçtan hitap etti. Ey Musa ben alemlerin Rabbiyim (Kasas Süresi 30. Ayet) ayakkabılarını çıkar sen kutsal vadi Tuvadasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum.

Bundan sonra sana vahyolunanı dinle. Gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah’ım Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. (Taha suresi 11-14 ayet) Bu Hz Musa (a.s)’a gelen ilk vahiydir.

Hz Musa (a.s) Rabbim seni göreyim bana kendi göster dedi. Rabbimiz ey Musa şu karşıdaki dağa bak eyer yerinde durursa beni görebilirsin. Dağ bir anda param parça oldu. Hz Musa (a.s) bayıldı.

Kendine gelince Rabbimiz ona elindeki nedir ya Musa Tabiki buradaki hikmet herşeyi bilen Rabbimiz Hz Musa (a.s) ile sohbeti başlatması idi. Sen herşeyi bilensin Rabbim asadır. Onunla koyunlarıma dal silkelerim,yüksek bir yere tırmanırken bana destek olur, farklı farklı özelliklerini anlattı da anlattı.

Çünkü her şeyin Maliki Rabbimiz ile sohbet imkanı bulmuş bu fırsatı kaçırır mı? Yüce Rabbimizin müthiş bir zeka verdiği Peygamberler böyle işte. Allah onlardan razı olsun.

Rabbimiz dedi ki, ey Musa asanı yere at. Hz Musa asayı yere atar atmaz asa bir ejderha oluverdi. Hz Musa korktu. Rabbimiz korkma ey Musa dedi. Ona elini uzat uzattı ve tekrar asa oluverdi. Ey Musa elini koynuna sok ve çıkar.

Hz Musa (a.s) söyleneni yaptı ve elini çıkarınca eli nur oluverdi etrafa müthiş bir ışık saçıyordu. Rabbimiz Ey Musa sen Firavunun sarayına gideceksin ve onu ikaz edeceksin. Onun zulmünü sen ortadan kaldıracaksın.

Hz Musa Rabbim ben akıcı konuşamam orada bana kardeşim Harun’u yardımcı kıl diye Rabbinden yardım istedi. Rabbimiz ona kardeşi Harun’u yardımcı kıldı.

Hz Musa (a.s)’ın Saraya gidişi

Hazreti Musa kısaca kimdir? devam edelim Hz Musa Firavunun karşısına çıkar. Ve “ben alemlerin Rabbi olan Allah’ın elçisiyim. İnsanlara olan zulmünden vazgeç” der. Firavun ilahlık iddia eder. Benim der ilah. Hz Musa Firavuna “gözlerini kırpma o halde” der. Bakar ki beceremiyor.

Hz Musa Firavuna ” göz kapaklarına bile hakim olamayan sen nasıl olurda ilahım dersin. Peki şu an gündüzdür gece yapta görelim” der. Firavun çaresiz kalır. Ama inattır. Hz Musa asasını yere atar yılana dönüşür.

Firavunun sihirbazlarıda atar asalarını onlarda yılana dönüşür fakat Hz Musanın yılanı hepsini yutar. Sihirbazlar bu sihir değil mucizedir derler ve hemen secde ederler. Fakat Firavun ona inan herkesi öldürür.

Kızıl Denize Yolculuk

Hz. Musa kendine inananlar ile birlikte Kızıl Denize varır. Firavun ve askerleri peşindedir. Elindeki asa ile işaret eden Hz Musa Kızıl Denizi ikiye ayırır. O ve ona inananlar geçer fakat Firavun ve askerleri boğularak helak olur.

Hz Musa (a.s) ‘a Rabbimiz Tevrat kutsal kitabını indirdi. Ve Hz Musa Mısır halkını Allah’a  imana çağırdı. Çok zorlu, çileli zamanlardan geçti. O Mısıra gidince Kavmi buzağıya taptı.

Hz Musa döndüğünde onları uyarsada dinlemediler ve kavmi helak oldu. Kuran’ı kerimde en çok adı geçen peygamber olan Hz Musa Kendine kitap indirilen 4 büyük peygamberden biridir.

Hazreti Musa kısaca kimdir yazdık. Elbette bu büyük peygamber böyle kısa bie şekilde anlatılmaz. Kısaca bilgiler verdik vesselam.

Hasan-ı  Basri hazretleri kısaca kimdir okumak için buraya tıklayınız.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
2 Paylaşım
admin

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir