Allaha İman Etmek Ne Demektir?


0
Allaha iman etmek
Allaha iman etmek nedir

Allaha iman etmek demek onun varlığına ve bir olduğuna inanmak ve onu sıfatlarıyla isimleriyle tanımak ve bilmektir. Bu bizlere dünya ve ahiret saadeti kazandırır.

Allaha iman etmek bütün dinlerin temeli ve esasıdır. Zira bu esas dinimizin birinci şartıdır. Yani Allah denilince varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık olan zatın adıdır. Neden varlığı zorunlu olan, Allah’ın yokluğu düşünülemeyeceğinden, her şeyin ona muhtaç iken onun hiçbir şeye muhtaç olmamasından, evrenin tek yaratıcısı ve yöneticisi olduğundan varlığı zaruridir.

Hem Allah bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar övgüler varsa hepsine layıktır zira onun noksan sıfatı yoktur. Bütün isim sıfatları eksiksiz ve mükemmeldir. Bunu nereden biliyoruz dersek kainat gözümüz önündedir ve her şey hikmet ve mükemmellik üzerinedir. Her bir mahluk lisanı haliyle bize Allah’ı gösterir.

Allah kelimesi İslami literatürde hakiki mabudun yani ibadet edilen varlığın ve tek yaratıcının özel adı olarak kullanılır ve bu sebeple O’ndan hariç bir varlığa isim olarak verilmemiştir. Adeta Allah demek İslam ve imana dair ne varsa onun çatısıdır.

Allaha İman Etmek Fıtridir

Hem Allah`a inanmak ona dayanmak ve ibadet etmek ihtiyacı, insanda yaratılış itibari ile vardır. Zira insanın fıtratında acizlik ve fakirlik vardır ki kendisinde acz ve fakr olmayan istediklerini verebilecek sığınacağı birini fıtraten ister.

Aslında Allah’ın varlığının delillerinden biri de insan fıtratında olan bu duygudur. Zira fıtrat yalan söylemez. Madem insan fıtratında yüce Yaratıcıya inanmak, ibadet etmek, yalvarmak ve isteklerine karşılık bulma ihtiyacı vardır o halde o yüce yaratanın elbette vardır ki bu hisleri vermiş.

Başka hiçbir delil olmasa bile ki binlerce delil vardır bu fıtrat ve vicdan delili Allah’ın varlığını bulmak ve Allaha iman etmek için kâfi bir delildir. Aslında bu fıtratı gözümüzle de görüyoruz Allah’ı inkâr edenlerin başları dara düştüğünde (uçağın düşmesi, geminin batması gibi) fıtri olarak Allah’a yönelmeleri, ondan yardım istemeleridir.

Allaha İman Nasıl Olmalıdır?

Allah’a iman etmek dediğimiz vakit Allah’ın var ve bir olduğunu, bütün üstün sıfatların onda olduğunu, noksan sıfatlardan uzak olduğunu ve pek yüce bulunduğuna inanmaktır. Hem buna iman edeceğiz hem de islami eserlerle bu ifadelerin altını dolduracağız. Yani kuru bir iman değil ispata ve delile dayalı bir iman sahibi olmamız lazım gelir.

Kimler Allaha İman Eder?

Tek ve her şeye kadir bir Allaha iman etmek ergenlik yaşına gelmiş ve aklı başında her insanın ilk ve asıl sorumluluğudur. Bu Müslüman olmak zorunda diye düşünmemeliyiz her insanın iman noktasında potansiyeli vardır.

Bu noktada sahabeler bize güzel bir örnektir. Zira sahabelerin ne annesi ne babası Müslüman değilken iman etmişler. Hiçbir tebliğ olmadan araştırmakla Müslüman olanlar var. Çünkü İnsanın fıtratı buna meyillidir. Her insan Allaha iman edebilir örnekleri oldukça çoktur.

Allaha iman etmek aslında büyük bir şereftir. Onu tanımak ve bilmek, isim ve sıfatlarını güzelce bilmek, kainatta onun eserlerini görmek bize büyük bir huzur ve saadet verecektir ki bu huzur ve saadet buraya münhasır kalmayıp ahiret alemlerine ebede varıncaya kadar gidecektir vesselam.

Peygamber hayatları ve peygamberlere iman konularını da okuyabilirsiniz.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir