İslam Dininde Evliliğin Önemi – Evlilik Hakkında Ayet ve Hadisler

İslam dininde evlilik, önemli bir ibadet ve toplumsal bir sorumluluktur. Evlilik, bir Müslüman’ın dinini yaşamasında, ahlaki değerleri korumasında ve toplumsal düzeni sürdürmesinde temel bir rol oynar. İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim ve peygamberimiz Muhammed’in (s.a.v.) hadisleri, evlilikle ilgili pek çok önemli prensibi içerir. İşte evliliğin İslam’daki önemini vurgulayan bazı ayetler ve hadisler:

Kur’an-ı Kerim’den Ayetler:

 1. İslam’a Göre Evliliğin Amaçları:
  • “Onlar ki, namuslu bir hayat sürsünler ve Allah’ın kendilerine lütfettiği malların temiz olanıyla yasal olarak evlenip de kendileri gibi iman edenlere, cinsellikten başka bir yol aramasınlar. Kim (bunu) yapsa, işte bunlar haddi aşan kimselerdir.” (Nur Suresi, 24:33)
 2. Eşler Arasında Sevgi ve Rahmet:
  • “Onunla huzur bulasınız ve aranızda sevgi ile birleşme sağlasın diye sizin için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda bir şefkat ve rahmet koyan Allah’ın varlığında gerçekten düşünen bir topluluk için bunda elbette düşündürecek işaretler vardır.” (Rum Suresi, 30:21)
 3. Evlilikte Yardımlaşma ve Sağlam Bir Yapı:
  • “Onlar, iyilikte, kötülükte birbirlerine yardımcı olan ve Allah’ın rızasını kazanmak için malını infak eden kadın ve erkek müminlerdir. İşte bunlar, Allah’ın rahmetinden umulanlardır. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Tevbe Suresi, 9:71)

Peygamber Muhammed’in (s.a.v.) Hadisleri:

 1. Evlenmeye Teşvik:
  • “Ey gençler! Kimin gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan, vücudu zinadan korur. Evlenmeye gücü yetmeyen kimse oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için bir şehvet perdesidir.” (Buhari)
 2. Eş Seçiminde Dinî Kriterler:
  • “Dünya malı ve güzelliği için bir kadınla evlenen kimse, önce ahlaki güzellik ve şan şöhretini kontrol etsin. Şayet ahlaki özellikleri de doğru çıkarsa onunla evlensin. Aksi halde zarara uğrar.” (Müslim)
 3. Eşlere İyi Davranma:
  • “Sizden biriniz, eşi üzerinde bir kudreti olup da ona bir şey verir, bir şeyiyle ihsan ederse bu, ona sadakadır.” (Buhari, Müslim)

Evlilik, İslam toplumunda bireyin dini sorumluluklarını yerine getirmesi, huzurlu bir aile yaşamı kurması ve toplumsal düzeni sürdürmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. İslam’a göre, evlilik sadece dünya hayatına yönelik bir ilişki değil, aynı zamanda ahiret hayatına yönelik bir ibadet ve sorumluluktur.

Evlilik Yüzük

Yorum yapın