İslam Dini ve Gereklilikleri Blog

0

Fatiha Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Bu nedenle “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Mushafta...

1

Bereket Duası

Bereket, olağandan, alışılandan çok olma durumu, bol verim, bolluk, gürlük demektir. Bereket Duası, Allah’ın bize verdiği nimetlerde bolluk ve çokluk olması için okunan duadır.

0

Cuma Günü Okunan Dua

Cuma günü, Müslüman âleminin kutsal günüdür. Bu kutsal günü bol bol ibadet ederek geçirmeli böylesine önemli bir günün feyzi ve bereketinden faydalanmalıyız. Cuma günümüzü bol bol zikir çekerek, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e salavat getirerek, Kur’an...

0

Rızık Duası

Rızık Duası, rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okumalıdır. Rızkı bereketlendiren bu bereket dua ile yerde...

1

Dilek Duası

Dua, Allah’a yalvarma, yakarma, ondan maddi ya da manevi bir şeyler isteme demektir. Dua, Allah ile kul arasinda bir iletişim ve iliski biçimidir. Aslında her ibadet bir duadır; çünkü her ibadette bir dua veya...

0

Günlük Okunan Dualar ve Anlamları

Dua, biz kullar ile yüce yaratıcımız Allah (c.c) ile bir iletişim aracıdır. Dua ile Allah (c.c)’a karşı olan minnetimizi iletebilir, dünya ve ahiret hayatımız için isteklerde bulunabilir, bize verdiği sağlık ve afiyet için şükürlerimizi...

0

Her Gün Okunan Dualar ve Anlamları

Dua, biz kullar ile yüce yaratıcımız Allah (c.c) ile bir iletişim aracıdır. Dua ile Allah (c.c)’a karşı olan minnetimizi iletebilir, dünya ve ahiret hayatımız için isteklerde bulunabilir, bize verdiği sağlık ve afiyet için şükürlerimizi...