DualarGünlük Okunan Dualar

Sabır Duası – Sabır Hakkında Hadisi Şerifler ve Ayetler

SAbir Duasi Hakkinda Ayetler ve Sureler - Sabır Duası - Sabır Hakkında Hadisi Şerifler ve Ayetler

Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür. (Buhari, Cenaiz,32)

Sabır Duası ise,  insanların yaşadıkları sıkıntılı dönemlerde, nefsin arzuladığı isyana engel olmak için okunan dualardır.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) ;

‘’Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Bilindiği gibi ateş su ile söndürülür. Sizden biriniz öfkelendiğinde hemen abdest alsın’’

Buyurdu ve arkasından da şu duanın okunmasını tavsiye etti:

Sabır Duası Arapça Okunuşu 

“Rabbena efriğ Aleyna sabran ve sebbit akdemena vensurna alel kavmin kafiriin” (Bakara 250)

Sabır Duası Türkçe Anlamı  

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızın yere sağlam basmasını sağla ve kafirlere karşı bize yardımcı ol”

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Buyurdukları Dua

“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu.” 

Anlamı: “Allah’ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım! Hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.”

Kur’an-ı Kerim’de Sabır Hakkında Ayetler

“Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında (düşmanlarınızı) geçin!” Âl-i İmrân sûresi (200)

“Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle elbette deneriz. Sabredenleri müjdele!” Bakara sûresi (155)

“Sabredenlere, felâketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.” Zümer sûresi (10)

“Fakat sabredip (kendisine yapılan kötülüğü) bağışlayanın işi, işte bu, benimsenmeye değer işlerdendir.” Şûrâ sûresi (43)

“Ey iman edenler! Başınıza gelecek her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah’tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. “Bakara sûresi (153)

“İçinizdeki mücâhidlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette sizi deneyeceğiz.”Muhammed Sûresi (31)

Sabır Duası Hakkında Hadisler

Sıkıntı için şu duayı okuyun:

“La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.” [Müslim]

Yasin okuyanın sıkıntısı gider.[Deylemi]

Bir sıkıntıya düşünce;

“Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim” diyeni Allah-ü Teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.[Deylemi, İbni Sünni]

Sıkıntı için şunlara da riayet edilmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Sıkıntıları sadaka ile önleyin. [Deylemi]

Sıkıntıda duam kabul olsun diyen, genişlikte çok dua etsin. [Tirmizi]


2 Comments

Leave a Response