MİRAC KANDİLİ (Mİ’RAC KANDİLİ)-MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ-YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Miraç Kandili, İslam inanışına göre, Peygamber Muhammed’in (s.a.v) Allah’a yükseldiği geceyi simgeler. İslam’ın altı temel inancından biri olan “Miraç,” Kur’an-ı Kerim’de İsra Suresi’nde anlatılmaktadır. Miraç Kandili, her yıl hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelir.

Miraç’ın Önemi:

Miraç, Peygamber Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın huzuruna çıkarılması olayını ifade eder. İslam inancına göre, bu olayın gerçekleştiği gece, Allah tarafından peygamberine birçok emir ve hikmetlerin verildiği, namazın emredildiği bir gece olarak kabul edilir. Miraç, peygamberin ruhsal ve manevi bir yükselişi olarak görülür ve Müslümanlar için önemli bir gecedir.

Miraç Kandili’nde Yapılacak İbadetler:

Miraç Kandili, Müslümanlar için manevi bir atmosferde geçmesi beklenen bir gecedir. Bu gecede pek çok ibadet ve dua yapılır. İşte Miraç Kandili’nde yapılabilecek ibadetler:

  1. Kılınacak Ekstra Namazlar: Miraç Kandili’nde gece namazlarından biri olan “Tahajjud namazı” kılınabilir. Bu namaz, gecenin son üçte biri içerisinde kılınan nafile bir namazdır. Ayrıca, gecenin kutsiyetini anlamak ve şükretmek adına ekstra rek’atlarla nafile namazlar kılınabilir.
  2. Kur’an Okuma ve Tefekkür: Kur’an-ı Kerim’i okumak, tefekkür etmek ve manalarını düşünmek, Miraç Kandili’nde yapılacak güzel bir ibadettir. Peygamber Muhammed’in (s.a.v) hayatını, öğretilerini ve Miraç olayını anlatan ayetleri okuyup düşünmek de bu kapsamda önemli bir faaliyettir.
  3. Dua ve İstiğfar: Miraç Kandili, dua etmek ve Allah’a yakarışlarda bulunmak için özel bir fırsattır. Gece boyunca yapılan dualar, samimi bir kalp ile Allah’a yönelerek yapıldığında kabul edildiğine inanılır. İstiğfar (günahlardan af dileme) da bu gece yapılabilecek önemli bir ibadettir.
  4. Sadaka ve Yardımlaşma: Miraç Kandili, yardımlaşma ve sadaka verme gibi hayır işlerini gerçekleştirmek için güzel bir fırsattır. Yoksullara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve sevdiklerinizle paylaşmak, bu kutsal gecede yapılacak güzel amellerdendir.
  5. Geceyi İbadetle Geçirmek: Miraç Kandili, genel olarak gecenin ibadetle geçirilmesini teşvik eden bir gecedir. Uyumak yerine ibadetle geçirilen bir gece, manevi anlamda bir yükseliş ve yakınlık sağlayabilir.

Miraç Kandili, bu ibadetlerle dolu bir gece olması yanında, kişinin manevi bir temizlik yapması, nefis muhasebesi yapması ve Allah’a yönelik bir şükran duygusu içinde olması için önemli bir fırsattır.

Yorum yapın