Kuran Nedir Kısaca Bilgiler


0
Kuran nedir
Kuran nedir bilgi

Kuran İslam dininin ve Müslümanların kutsal kitabıdır. Kuran nedir dediğimizde kelime anlamı olarak, okumak, toplamak ve bir araya getirmek demektir.

Bu yazımızda Kuran nedir kısaca bilgiler vereceğiz. Evet İslamiyet’in kutsal kitabının özel adı olan Kuran kelimesi 68 ayette kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim 114 sure 6666 ayetten oluşur. Kur’an sureleri inal olurken yani inerken bazen bir bütün, bazen de bölümler halinde indirilmiştir.

Bazı sureler Mekke’de inmesi hasebiyle Mekki, bazıları da Medine’de indirildiklerinden dolayı Medeni diye nitelendirilmiştir. Bütün bu surelerde anlatılan olaylar geçmişten ve gelecekten verdiği haberler ile tam bir mucizedir. Bu da mukaddes kitabımız olan Kuran kelamının Allah’ın kelamı olduğuna bir delildir.

Kuran Allah’ın Kelamıdır

Kuran nedir? Sorusuna cevap olarak; Kur’an-ı Kerim’in mucize olduğuna dair birçok eser yazılmış ve birçok kanıt ortaya sunulmuştur. Kur’an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki başlı başına bir mucizedir. İçinde geçen kıssalar, verilen olağanüstü örnekler, geçmişten ve gelecekten haberler ile muhteşem bir kitaptır.

İnen ayetlerde onu dinleyenler Onun bir insan kelâmı olamayacağını ve başlı başına bir mucize olduğunu idrak etmişlerdir. Küfürde inat eden Ebu Cehil bile şaşkına dönmüş ve şunları söylemiştir. “Niye Kuran bana değil de yetim olan ve fakir olan Muhammed’e inmiştir” diye hayıflanmaktır ve kibrine yenik düşmüştür. Kuran nedir sorusunun en güzel cevabı o mucizeliği hala devam eden mucize bir kitaptır.

Peygamber Efendimiz okuma yazma bilmez yani ümmidir. Onun böyle bir mucizeyi kendi yazamayacağı aşikardır. Onun için Kur’an-ı Kerim’i dinleyenler duydukları karşısında hayran kalmış ve hemen etkisine girmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de yaradılış, hayat, ibadet, iktisat, hukuk gibi mevzular birbiriyle öyle yerli yerinde ve dengeli biçimde ele alınmıştır ki, buradaki bağlantılardan bir beşerin onu yazamayacağı anlaşılır. Yani Kuran nedir dersek Kur’an-ı Kerim Allah’ın Kelamıdır.

En büyük dahilerin dahi altından kalkamayacağı mevzular da yaptığı açıklamalar ile akılları şaşkına çevirmektedir. Geçmişe ve geleceğe dair verdiği haberler ile Kur’an-ı Kerim harika bir eserdir ve asla beşer kelamı olamaz.

Günümüzde yeni yeni keşiflerle ortaya çıkan geçmiş kavimlerin yaşam tarzları yaşadığı olaylar asırlar önce Kur’an-ı Kerim’in haber verdiği biçimde çıkmıştır. Yani bugüne kadar Kur’an-ı Kerim’de asla yalan beyan çıkmamıştır ve çıkmayacaktır da çünkü Allahüteala’nın koruması altında olan Kur’an-ı Kerim her zamana hitap eden Müslümanların kutsal kitabıdır. Bu ifadelere göre Kuran nedir dersek gayba dair doğru bilgiler veren kutsi bir kitaptır deriz.

Kuran’ın Asla Aslı Bozulmamıştır

Bu mucize kitap Yüce Allah’ın kıyamete kadar koruması altında olup bir harfini dahi kimse değiştiremez. Çünkü gerek kitaplaştırılarak gerekse ezberlenerek aslı muhafaza edilmiştir ve edilecektir.

Bu Yüce Allah’ın vaadidir. Enbiya Suresi 21/30 ayetlerinde şöyle buyurulmuştur. “İnkâr edenler gökler ve yer bitişik bir durumdayken onları birbirinden ayırdığımızı sonra da bütün canlıları sudan yarattığımızı görüp düşünmüyorlar mi? Hala iman etmeyecekler mi?” Bugün baktığımızda fenni ilimlerde ilerleyenlerin, konuşanların sözlerini haber veren bir kitap elbette bir mucizedir.

Rad suresinde” Allah o zattır ki gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yükseltti. Sonra da iradesini arşına yöneltti artık hepsi belli bir süre ile kayıtlı olarak akıp gitmektedir. ” buyurmuştur. Güneş ve Ay’ın hareketleri gece ve gündüzün oluşu hepsi tamamen bir hesaba bağlıdır. Bu ayetleri ifade edildiğine göre Kur’an-ı Kerim bunları haber vermektedir. Bilimin daha sonradan bulduğu bu olayları önceden haber veren bir kitap tabii ki bir beşer kelamı olamaz.

Kuran Bir Mucizedir

O alemlerin rabbi olan Yüce Allah’ın kitabı olduğunu herkese ispat niteliğindedir. Mucize olduğunun açık delilidir. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kıssalardan çıkarılan ibretler gerçekten de yaşanan olaylardan insanlara Allahü Teala’nın verdiği dersler çok yerinde ve tam anlamıyla birer mucizedir.

Nemrut’un kibrini, zenginliğini, hakimiyetini, Yüce Allah’ın küçücük bir sinek ile bitirmesi, Hz Yusuf Aleyhisselam’ın köle pazarında satılırken Mısır’a Sultan olması, Hz Eyüp aleyhisselamın sabrıyla nice mertebelere ulaşması, Hz Musa’nın Hızır Aleyhisselam ile yolculuğu hepsi birer Muazzam insanın hayatına ışık tutan birer harikulade örnektir.

Mesela Zariyat suresinde der ki Sema’yı Biz kendi elimizle kurduk ve sürekli genişletmekteyiz. Bu genişleme ifadesi ister Einstein’ın anladığı manada olsun ister Edwin Hubble’nin Güneş sisteminin dahil olduğu galakside, nebulozların uzaklaşması şeklinde olsun, farkı yoktur. Önemli olan Kur’an’ın bu konulara parmak basıp herkesten asırlar önce bu konulardan bahsetmesidir. Yani Kur’an mucizenin ta kendisidir.

Yağmur olayını kur’an-ı Kerim Nur suresinde şöyle anlatıyor “Baksana Allah bulutları sürüyor sonra toparlayıp birleştiriyor, sonra da üst üste yağıyor. Bir de bakıyorsun akabinde yağmur yağıyor, doluyu da yukarıda dağlar gibi olanlardan indiriyor. Onunla dilediğini vuruyor. Dilediğinden de onu öteye çeviriyor”. Allah ibretlik bu meteoroloji olaylarını insanlara anlatarak onlara dersler veriyor.

Özellikle şu ayet insanı çok düşündürüyor. “Bulutlardan suyu indiren siz misiniz yoksa biz miyiz ya onu tuzlu yapsaydık.” Yağmur suyunun içine tuzu ekleseydi Rabbimiz, onu içemezdik. Bitkiler ölürdü. Tuz toprağa zarar verirdi.

Ancak bu kadar güzel anlatılabilecek bu hadise’yi Rabbimiz ne güzel özetlemiş. Bir şeyi fazla bile verse, Kainattaki denge bozuluyor. Kuran nedir işte böyle büyük bir mucize. Ona tabi olalım, Peygamberimize Ümmet olalım, Allah’a layık bir kul olalım ve hep beraber kurtulalım.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir