Kumar İle İlgili Ayetler ve Rivayetler

İslam’da kumar, haram (yasak) olarak kabul edilen bir davranıştır. Bu konudaki yasaklar Kur’an’da ve Peygamber Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinde açıkça belirtilmiştir. İşte kumar ile ilgili bazı ayetler ve hadisler:

Kur’an Ayetleri:

 1. Bakara Suresi, 219. Ayet:

  “Sana içki ve kumar hakkında soruyorlar. De ki: ‘İkisinde de büyük bir günah ve insanlar için bazı faydalar vardır; ama günahları faydadan daha büyüktür.’ Yine de akıl erdirmeyen bir topluluk için, Allah’ın size verdiği nimetleri düşünmez misiniz?”

Hadisler:

 1. Peygamber Muhammed (s.a.v.)’in Hadisi:

  “Kumarın beşiği şeytandır.”

 2. Peygamber Muhammed (s.a.v.)’in Hadisi:

  “Kumar oynayan kimse, kumarın malını yiyen, içen gibidir.”

 3. Peygamber Muhammed (s.a.v.)’in Hadisi:

  “Kim kumar oynarsa, namazı gibi bir bağı vardır.”

 4. Peygamber Muhammed (s.a.v.)’in Hadisi:

  “Kumarın içinde bulunduğu her topluluk, bereketten uzaklaşır. Her topluluk içinde bulunan bir çalgı aleti, yoldan sapmasına sebep olur.”

 5. Peygamber Muhammed (s.a.v.)’in Hadisi:

  “Kişi kumar oynamak üzere oturduğu zaman, Allah’tan uzaklaşır. Eğer kazanırsa kazancı da haramdır, kaybederse kendi malını helak etmiş olur.”

Bu ayetler ve hadisler, kumarın zararlı ve haram bir faaliyet olduğunu vurgular. İslam, bireyleri malı ve nefsiyle zarara uğratacak, haksız kazanç elde etmeye yönlendiren tüm faaliyetlere karşı uyarır ve bu tür davranışlarından kaçınmayı öğütler.

Yorum yapın