Kuddus ismi anlamı nedir?


0
3 Paylaşım
Kuddus ismi
Kuddus ismi anlamı

Kuddus ismi nedir? Hangi manaları ifade eder? bu yazımızdan Allah’ın güzel isimlerinden olan El-Kuddus ismi şerifin anlamı ve faziletleri üzerinde duracağız.

Kuddus ismi lugatta temiz olmak anlamında kuds kökünden türemiş olup mübalağa ifade eden bir sıfat olan kuddus ise “tertemiz, pak ve kusurdan arınmış” anlamına gelir.

Kuddus İsmi Anlamı

Gerek dil bilimciler gerek esma-i hüsnâ ile alanında uzman olan alimler bu ismin yalnız zât-ı ilâhiyye için olduğu ve “her çeşit eksiklik veya kusurdan münezzeh olmak” anlamına geldiği konusunda görüş birliği içindedir.

Yani Kuddus ismi her türlü hata, gaflet, acizlik durumundan her türlü eksiklikten uzak olan bütün kemal (mükemmel) sıfatları üzerinde toplamış demektir. Yani o her türlü ayıp, kusur ve ihtiyaçtan uzaktır, her türlü eksiklikten, lekeden, pastan, kirden son derece temizdir.
Müfessirler ise bu mübarek isme “güzel olan ve her türlü noksanlıktan münezzeh ve mübarek” anlamındadır demişler.

Bizler oldukça aciz ve fakir kimseleriz. Hata eder, unuturuz, yanılırız ve gaflete düşebiliriz. Aynı vakitte gerek bedeni, gerek ruhi yönden de eksiklik ve acz içindeyiz. Hayatta hiç bir şeyi elimizde tutamıyoruz, elimizden çıkıp gidiyor hatta aldığımız nefes bile.

Lakin bütün mahlukatın Yaratıcısı ve en güzel isimlerin sahibi ve maliki olan yüce Allah (c.c.)şüphesiz hem eksikliklerden münezzehtir hem bizdeki gibi acz ve fakr asla yoktur ki kainatta cereyan eden bütün hadiseler buna şahittir.

Yani sözün özü şudur ki tüm kâinat bütün güzelliğiyle ve mükemmelliğiyle Allah’ın kemaline ve Kuddüs ismine bir ayna olmuştur.

Kuddus İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

El-Kuddus ismi Kur’an-ı Kerîm’de 2 yerde geçmekte olup bu yereler Haşr Sûresi 23. ayet ve Bakara Suresi 30. ayetlerdir.

Kuddüs İsmi Fazileti

Allahın güzel isimlerinde olan bu ismi “Yâ Kuddûs” diyerek inanarak ve samimi bir şekilde devam bir kimseye bu ism-i şerîfin tecellileri ihsan edilir. Bu vesileyle onun ahlâkı güzelleşir, kötü ahlaktan ve davranışların hepsinden uzaklaşır.

Bu ism-i şerife ruh ve sinir hastaları okumaya devam ederlerse –biiznillâh- şifaya vesile olur. Hem kötü huylar temizlenir ve güzel ahlaka sahip olur. Kalbi temizlenip nurlarla dolar.

Bu isminin zikrine devam etmek, insanı Allah’a yaklaştırır, himayesine sokar ve her yerde adından hayırla, övgüyle söz edilir.

Hususen Cuma geceleri okunması çok faydalı olup korku ve evhamdan, nazar ve hasetten muhafaza sağlar.
Kuddus isminin zikrine devam edenler temizlenir, her türlü şehvetten, yüz kızartıcı suçtan ve kusurdan temizlenirler.

Bir Dua

Ya kuddus senin noksan sıfatların yoktur ve her şeyi maddi ve manevi temizlersin. Sen de bizi her türlü pislikten ve kötü huylardan temizleyerek ahlakı haseneye ulaştır. Bizlere Rahman ve Rahim ismi hürmetine rahmet eyle. Amin

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
3 Paylaşım
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir