Kuddus ismi anlamı nedir?

“Kuddus” (قُدُّوس), Arapça kökenli bir İslamî isimdir ve Allah’ın 99 ismi arasında yer alır. “Kuddus,” Arapça’da “pek temiz,” “pek mübarek,” “pek mukaddes” gibi anlamlara gelir. Bu isim, Allah’ın sadece yüce ve temiz oluşunu ifade eder.

Kuddus ismi Kuran-ı Kerim’de birkaç ayette geçer. Örneğin, Bakara Suresi’nin 2. ayetinde şöyle geçer:

“Allah, O’ndan başka hiçbir ilah olmayandır; hayy (diri), kayyum (her şeyi ayakta tutan), kendisine ne bir uyuklama, ne de bir uyku bulaşan; göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kullarının önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Kendileri ise, O’nun ilminden bir şey kavrayamazlar; dilediği kadarını kavrarlar. O’nun kürsisi, gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O’na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara 2:255)

Bu ayette “Allah, hayy (diri) ve kayyum (her şeyi ayakta tutan)” olarak nitelenir ve aynı zamanda “Kuddus” yani “pek temiz” ve “pek mübarek” olarak da adlandırılır. Bu, Allah’ın eksiksiz mükemmeliyetine ve temizliğine vurgu yapar.

Kuddus ismi, Allah’ın eşsiz temizlik, mübareklilik ve mükemmeliyetine işaret eder. Müslümanlar bu ismi Allah’ın sıfatlarından biri olarak bilir ve O’na olan saygılarını ifade ederken kullanabilirler.

Yorum yapın