İmanİslam

Kitaplara İman – İnsanlara Rehber Olan İlahi Kitaplar

Kitaplara iman
Kitaplara iman
119views

Kitaplara iman etmek imanın temel esaslarından birisidir. Bu yazımızda Kitaplara iman nedir? ve bu konuda merak edilenleri anlatacağız.

Kitap, kelime olarak yazmak ve yazılı belge anlamına gelmektedir. Genel manada ise, Allah’ın (c.c) biz kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberine vahyettiği indirdiği sözlere ve bunun yazıya geçirilmiş şekline denilir. Başka bir ifade ile Kitaplara iman, sözlerin en güzeli olan Allah kelamının doğruluğuna, gerçekliğine ve O’na ait olduğuna iman etmek anlamına gelir.

Allah (c.c.) insanlara birçok lütuf ve ihsan bulunmuştur. Bu ihsanların en önemlilerinden biri de bizlere rehberlik edecek, doğru yolu gösterecek, hak ile batılı birbirinden ayırt edecek olan ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar Allah kelâmlarıdır.  Mukaddes kitaplardan Tevrat ve Kur’an “Kelâmullah” olarak isimlendirilmiştir.

Abdullah bin Ömer (Hz. Ömerin (r.a.) oğlu) dedi ki: Babam bana şu şekilde anlattı. Cibril hadisi olarak da bilinen rivayette bildirildiğine göre Hz. Cebrail (a.s.) Peygamberimiz (asm)’ kalabalık bir cemaatin içinde gelerek ona sordu

“İman nedir?”  Hz. Peygamber ise cevaben “Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır.(Müslim, imân 1) dediği esaslar içinde  kitaplara iman bulunmatadır.

Kitaplara iman

Kitaplara iman demek sözün en güzeli olan Allah kelamının doğruluğuna, gerçekliğine ve O’na ait olduğuna iman etmek demektir.  Dinimiz Allah’ın inzal ettiği (indirdiği) bütün İlahi Kitaplara iman etmeyi emreder.

Allah (c.c.) insanlara gönderdiği Peygamberlerin bir kısmına suhuflar, bir kısmın da  kitaplar indirmiştir. Bu kitaplarda Allah’ın insanlara olan emir ve yasakları bildirmiş, iyi ve güzeli tavsiye etmiş, hak yolu göstermiştir.

Kur’an en son inen İlahi kitaptır. En son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilmiştir. Kur’an’da bazı peygamberlerden bahsedilmekte ve bu peygamberin bazılarına kitaplar verildiği haber vermekte ve kitaplara iman etmek  iman esasları arasında mühim bir yer tutar. Zira önceki ilahi kitaplara iman etmek, inanmak Kur’an’a imanı gerektirdiği gibi, Kur’an’a iman etmek de önceki İlahi kitapların varlığını kabul etmeyi gerektirir.

Allah (c.c.) insanların hayatı boyunca Rablerini tanıyıp kulluk etmesi, iman ve ibadetle, ahlak konularında bilgiler öğrenmesi, önceki ümmetlerin yaşadıklarında-m ders alması, ahiret yurdunun mahiyetini ve daha nice konular için kitaplar göndermiştir. Bu kitaplar her iki dünyada saadete ulaşmaları için insanlara rehber etmektedir.

İlahi Kitaplar ve Peygamberler

Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlere “kitaplar”  bazılarına da “suhuf” (sayfalar) indirildiği yazmaktadır. Kitap indirilen peygamberlerden Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Davud’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil ve Hz. Muhammed (s.a.v)’e Kur’an-ı  Kerim verilmiştir.

Suhuflar yani sayfalar ise Adem (a.s) 10 sahife,  Şit (a.s.) 50 sahife, İdris  (a.s.)  30 sahife, İbrahim (a.s.) 10 sahife gönderilmiş olup toplamı 100 sahifedir.

Her bir kitap kendisinden önceki kitabı tasdik etmiştir. En son inzal olan Kur’an ilahi kitaplara, hepsinin hak olduğuna ve hepsinin hidayet vesilesi olarak insanlığa gönderildiğini tasdik etmiştir.

Nisa suresi 136. ayette kitaplara iman şu şekilde geçmektedir. “Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş olduğu kitaba iman edin.”

Yine Bakara suresi 4. ayette “Müminler sana indirilene ve senden önce indirilene (kitaplara) inanırlar, ahirete de mutlaka iman ederler.”  demektedir.

Bununla birlikte Allah (c.c.) kitaplara inanmamanın küfür ve sapıklık olduğunu da şu şöyle beyan ediyor. “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa suresi 136)

İlahi kitaplar doğrudan Allah katından gelmektedir. Bu açıdan hem söz hem de mana olarak Allah kelamıdır. Bu ilahi kitaplar hedefi insanları sapıklıktan kurtarmak, hidayete, iyiliğe, aydınlığa çıkarmak ve sonunda iki dünyada saadetir.

Kitaplara iman etmek iman esasları arasında ve biz iman ederiz. Bize düşen mukaddes kitabımızı okumak, ayetlerini tefekkür etmek ve hayatımıza tatbik etmektir. Selam ve dua ile

Kısa bir not: Osmanlıca olarak yazılmış isminiz merak ediyorsanız burayı tıklayınız.


Leave a Response