Kitaplara İman – İnsanlara Rehber Olan İlahi Kitaplar

İslam inancına göre, Allah tarafından gönderilen çeşitli kutsal kitaplar vardır. Bu kitaplar, insanlara rehberlik etmek, doğru yolu göstermek ve Allah’ın iradesini iletmek amacıyla indirilmiştir. İslam’ın temel inançlarına göre, kutsal kitaplar arasında Tevrat, Zebur, İncil ve en sonuncusu Kur’an yer almaktadır. İşte bu ilahi kitaplar hakkında kısa bilgiler:

 1. Tevrat (Tawrat):
  • Tevrat, Allah tarafından Hz. Musa’ya (Moses) verildiğine inanılan kutsal bir kitaptır. İslam inancına göre, Tevrat, İsrailoğulları’na rehberlik etmek ve onlara Allah’ın emirlerini iletmek amacıyla gönderilmiştir.
 2. Zebur:
  • Zebur, Allah tarafından Hz. Davud’a (David) verildiğine inanılan bir kutsal kitaptır. İslam’a göre, Zebur, Davud’a Allah’a yönelik dua ve ilahi hikmetlerin ifadesi olarak verilmiştir.
 3. İncil (İnjeel):
  • İncil, Allah tarafından Hz. İsa’ya (Jesus) verildiğine inanılan kutsal bir kitaptır. İslam’a göre, İncil, İsa’ya Allah’ın mesajlarını ve hikmetlerini iletmek amacıyla gönderilmiştir.
 4. Kur’an:
  • Kur’an, İslam’ın kutsal kitabıdır ve Allah tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Cebrail aracılığıyla vahiy yoluyla verilmiştir. Kur’an, Tevrat, Zebur ve İncil’deki önceki ilahi kitapları doğrular ve tamamlar. İslam inancına göre, Kur’an, insanlara rehberlik etmek, ahlaki prensipler öğretmek ve Allah’ın birliğini vurgulamak için gönderilmiştir.

Bu kutsal kitaplar, İslam inancında, insanların doğru yolu bulmaları, Allah’a itaat etmeleri ve ahiret gününde hesap verme sorumluluğunu yerine getirmeleri için rehber olarak kabul edilir. İslam, önceki ilahi kitapları saygıyla anar ve onları doğrular; ancak, zaman içinde değişikliklere uğramış olabilecekleri için Kur’an’ın son ve en güncel ilahi kitap olduğuna inanır.

Yorum yapın