Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

4 Halife Dönemi Yapılan Savaşlar – Antlaşmalar ve Fetihler

1 91

4 Halife Dönemi Yapılan Savaşlar – Antlaşmalar ve Fetihler – Hangi Halife Hangi Savaşları Yaptı

4 Halife Dönemi

Yermük Savaşı

İslam Coğrafyasını genişletmek isteyen Hz. Ebubekir (r.a) Halid bin Velid komutasındaki orduyu Irak’a gönderdikten sonra, Bizans himayesinde olan Şam ve civarını da ele geçirmek için başka bir ordu hazırlamaya başladı. Bunu öğrenen Bizans hükümdarı Heraklius savaş hazırlarına başladı. Savaşı İslam Ordusu kazanmıştır ve bu zafer sonucu Irak, Şam ve Suriye tamamen Müslümanların eline geçmiş oldu. Bu savaş Müslümanların Bizans Ordusuna karşı kazandığı ilk zaferdir.

Köprü Savaşı

Nemarık ve Kesker’de İran ordularına karşı kazanılan zaferler sonucu İran’ın yeni bir ordu hazırlayarak saldırıya geçmesi. Sasaniler Savaşı kazandılar ancak iş karışıklıklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Müslümanlar Fırat Nehri’ni geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir. Bu yenilgi ilk fetihler döneminde alınan en büyük yenilgi olarak tarihe geçmiştir.

Kadisiye Savaşı

Hz. Ömer (r.a) İran topraklarını İslam topraklarına eklemek için Sa’d bin Ebi komutasında bir ordu hazırlatmaya başladı. Müslümanlar savaşı kazanmışlardır. Bu zafer, Müslümanlara İran’ın kapılarını açtığı gibi, daha sonraki savaşların kazanılmasına da zemin hazırladı.

Celula Savaşı

Kadisiye savaşının kazanılmasıyla Celula fethine hazırlanan Müslümanlara karşı koymak için Sasaniler’in Celula da savaş hazırlıklarına başlaması. Celula Savaşını kazanan Müslümanlar bir taraftan bu şehri ve Hulvan’ı ele geçirirlerken, diğer taraftan da Dicle Bölgesini tamamını ele geçirme fırsatı elde ettiler.

İlginizi Çekebilir
Kadisiye Savaşı - Tarihi - Tarafları - Önemi - Sonuçları - Kısa Özeti
Nihavend Savaşı

İran fethini tamamlamak isteyen Müslümanların savaş hazırlıklarına başlaması. Savaşı Müslümanlar kazandı ve Sasani İmparatorluğu son buldu

Mısır’ın Fethi

Mısır’ın ekonomik zenginliği ve Bizans’tan gelecek tehlikelere açık olması fethi gerektiriyordu. Hristiyanlar cizye vergisi ödemeye mecbur bırakıldı. Kuzey Afrika’nın fethi için bu şehir ordugâh olarak kullanılmak için hazırlandı. Vergisinin düşürülmesini isteyen bir demir ustası tarafından şehit edildi.

Horasanın Fethi

İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek. Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir.

Cemel (Deve ) Olayı

656 yılında meydana gelmiştir. Hz. Ayşe, Hz. Osman (r.a)’ın katillerinin bulunmasında Hz. Ali(r.a)’ın yavaş davrandığını düşünüyordu. Hz. Talha ve Hz. Zübeyir’in de desteklerini alarak Hz. Ali (r.a)’ın halifeliğini tanımadıklarını bildirip bir ordu topladılar. Hz. Ali (r.a) ile Hz. Ayşe ve destekçileri Hz. Talha ve Hz. Zübeyir arasında yaşanmıştır.

Sıffin Savaşı

Hz. Ali (r.a) ile Şam valisi Muaviye’nin arasında yaşanan görüş farklılıkları. Hz. Ali (r.a) “Kişinin hukuku hiçbir şeye feda edilemez” diyerek Hz. Osman (r.a)’ın gerçek katillerinin bulunup cezalandırılması fikrini savunurken, Muaviye “ Milletin selameti için kulun hukuku feda edilir” diyerek tüm isyancı grubun öldürülmesi fikrini savunuyordu. Bu görüş farkı savaşın başlama nedeniydi.

Hakem Olayı

Sıffin savaşında Hz. Ali(r.a)’ın ordusu savaşı kazanmak üzereyken Muaviye’nin ordusu hileye başvurdu. Mızrakların ucuna Kur’an yaprakları asarak bu savaşta artık daha fazla kardeşkanı akmasın Kur’an bize hakemlik etsin ve sorunu böyle çözelim diyerek Hz. Ali (r.a)’ın ordusuna fitne soktular. Hz. Ali(r.a) ordusuna savaşmanı emretse de sözünü geçiremedi ve hakem olayı yaşandı.

Nehrevan Savaşı

Temmuz 658 yılında Hz. Ali (r.a) ordusu ile Hariciler arasında yapılan savaştır. Haricilerin çoğu öldürüldü ama tam olarak ortadan kaldırılamadılar. Daha sonra Hz. Ali(r.a) Harici ibn Mülcem tarafından şehit edildi. Böylece 4 Halife Dönemi kapandı.

İlginizi Çekebilir
Hz. Ebubekir (r.a ) Halifelik Dönemi Olayları ve Özellikleri (632-634)
1 yorum
  1. MÜRŞİDE diyor

    Emeğiniz için Allah Razı olsun Yermuk Savaşına Müslümanların Bizansa karşı ilk zaferi denilmiş ama ilk olarak Mute savaşında(629) Bizans ile karşı karşıya gelindi ve o savaşın galibi Müslüman ordusu oldu, Yermuk ilk zafer değil. Yanlışım varsa düzeltin lütfen bilgimi yenilemek isterim.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.