Kader ve Kaza ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da kader ve kaza konusu, Allah’ın her şeyi ilmi, iradesi ve hikmeti dahilinde yönetmesiyle ilgili önemli bir inanç konusudur. Bu konu ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadislerinde birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. İşte kader ve kaza ile ilgili bazı ayet ve hadisler:

Kur’an-ı Kerim Ayetleri:

 1. İslam’da Kaderin Belirtilmesi:
  • “Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. İşte o günün kararı. Kâfirlerin hepsi ziyana uğrayacaktır.” (Zümer Suresi, 39:5)
 2. Her Şeyin Allah’ın Bilgisi İçinde Olması:
  • “Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık.” (Kamer Suresi, 54:49)
 3. Her Şeyin Kudretle Yaratılması:
  • “Siz hiçbir şeyi yaratmadınız, Allah yaratandır. Her şeyi ilmiyle yaratandır.” (Sad Suresi, 38:87)
 4. Her Olayın Allah’ın İrade ve Bilgisi İle Gerçekleşmesi:
  • “De ki: ‘Allah’ın dilediğine karşı kimse tutamaz, Allah, kendi yoluna hidayet edenleri seçer ve O’nun rızası dışında hiçbir kimsenin isteyip-dilemesi mümkün değildir.'” (Araf Suresi, 7:178)

Hadisler:

 1. Kader ve Kazaya İmanın Şartları:
  • Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İmanın en sağlam direği, kader ve kaza konusunda Allah’a tam bir güven ve razı olmaktır.” (Ahmed bin Hanbel)
 2. Kaderin Bilinmeyen Yönleri:
  • Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kaderin gizli yönleri vardır, onlar ancak Allah’a aittir. Kim bu gizli yönleri istedi, kendi nefsi için felaket istemiş olur. Kim de onları terk ederse, felaket istemekten korunmuş olur.” (Tirmizi)
 3. Hayır ve Şerri Allah’tan İstemek:
  • Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah’a kaderin hayırlı kısmından sığınırım, kaza ve kaderin şerli kısmından da Allah’a sığınırım.” (Muslim)

Kader ve kaza konusu, insanın yaşamındaki olayları anlamak ve başa gelen her şeyde Allah’ın hikmetini görmek açısından önemli bir inanç noktasıdır. Müslümanlar, kaderin Allah’ın hikmet ve adaletiyle belirlendiğine, hayır ve şerrin Allah’ın ilmi ve iradesiyle gerçekleştiğine inanırlar.

Yorum yapın