• Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Yapılan Savaşlar ve Fetihler

  KÖPRÜ SAVAŞI Tarihi:26 Kasım 634 Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler Nedeni: Nemarık ve Kesker’de İran ordularına karşı kazanılan zaferler sonucu İran’ın yeni bir ordu hazırlayarak saldırıya geçmesi. Savaşın Sonucu:  Sasaniler Savaşı kazandılar ancak iş karışıklıklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Müslümanlar Fırat Nehri’ni geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir. Önemi: Bu yenilgi ilk fetihler döneminde alınan en büyük yenilgi olarak tarihe ...

  Devamını Oku

 • Hz. Ebubekir (r.a ) Halifelik Dönemi Olayları ve Özellikleri (632-634)

  Hz. Ebubekir (r.a)’ın Halifelik Dönemi Olayları Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ölümünden sonra. İslam dininin korunması ve yayılmasının devam etmesi gerekiyordu. 632 yılında yapılan seçimle Hz. Ebubekir (r.a) halife seçilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ölümünden sonra Yemen’de yalancı peygamberler ortaya çıkmıştı.Arabistan’da da dinden çıkarak isyan eden kabileler olmuştu. Hz. Ebubekir (r.a) ilk iş olarak Halid Bin Velid komutasındaki İslam ordusu ...

  Devamını Oku

 • Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi Hakem Olayı Kısa Özeti

  Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi Hakem Olayı Kısa Özeti Tarihi:  657 Nedeni: Sıffin savaşında Hz. Ali(r.a)’ın ordusu savaşı kazanmak üzereyken Muaviye’nin ordusu hileye başvurdu. Mızrakların ucuna Kur’an yaprakları asarak bu savaşta artık daha fazla kardeşkanı akmasın Kur’an bize hakemlik etsin ve sorunu böyle çözelim diyerek Hz. Ali (r.a)’ın ordusuna fitne soktular. Hz. Ali(r.a) ordusuna savaşmanı ...

  Devamını Oku

 • Nehrevan Savaşı

  Nehrevan Savaşı ve Hz. Ali (r.a)’ın Şehit Edilmesi (658)

  Nehrevan savaşı Hariciler ile Halife Hazreti Ali arasında 658 tarihinin temmuz ayında yapılmış Hz. Ali’nin ordusu tarafından Haricilerin büyük kısmı öldürülmüştür. Nehrevan Savaşı ve Hz. Ali’nin Şehit Edilmesi Tarihi:  Temmuz 658 Nedeni:  Hakem olayından sonra ortaya çıkan hariciler Hz. Ali(r.a)’a karşı çıktılar. Tarafları: Hz. Ali (r.a) ordusu ile Hariciler savaşın taraflarıdır. Sonuçları: Haricilerin pek çoğu ...

  Devamını Oku

 • Hz. Ömer Dönemi Horasanın Fethi ( 644 ) Nedeni ve Sonucu

  Horasan Fethinin Nedeni: İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek. Horasan Fethinin Sonucu:  Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir. HORASAN FETHİ KISA ÖZET İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek ve bölgeyi fethetmek amacıyla yapılan sefer sonucu Horasan ele geçirilmiş, ...

  Devamını Oku

 • Celula Savaşı Kısa Özeti ( Önemi – Tarihi – Tarafları – Nedeni – Sonuçları )

  Celula Savaşının Tarihi:  637 Celula Savaşı Tarafları: Sasaniler ile Müslümanlar Celula Savaşı Tarafların Askeri Gücü:  Sasanilerin gücü bilinmemekle birlikte Müslümanların Sayısı yaklaşık 12.000 Celula Savaşı Nedeni:  Kadisiye savaşının kazanılmasıyla Celula fethine hazırlanan Müslümanlara karşı koymak için Sasaniler’in Celula da savaş hazırlıklarına başlaması. Celula Savaşı Sonucu: Müslümanlar savaşı kazanmışlardır. Celula Savaşı Önemi:  Celula Savaşını kazanan Müslümanlar ...

  Devamını Oku

 • Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Mısır Fethi (642)

  Mısır Fethinin Nedeni: Mısır’ın ekonomik zenginliği ve Bizans’tan gelecek tehlikelere açık olması. Mısır Fethinin Sonucu: Hristiyanlar cizye vergisi ödemeye mecbur bırakıldı. Mısır Fethinin Önemi: Kuzey Afrika’nın fethi için bu şehir ordugâh olarak kullanılmak için hazırlandı. Hz. Ömer (r.a)’ın Şehit Edilmesi: Vergisinin düşürülmesini isteyen bir demir ustası tarafından şehit edildi. MISIR’IN FETHİ KISA ÖZET Mısır’ın ekonomik ...

  Devamını Oku

 • Cemel Olayı

  Hz. Ali (r.a ) Halifelik Dönemi Cemel (Deve) Olayı – Savaşı

  Bu yazımızda Hazreti Ali’nin hayatı ve onun döneminde meydana cemel olayı gibi önemli olaylar hakkında derlediğimiz bilgileri aktaracağız. Hazreti Ali 600 tarihinde Kabe’nin içinde doğmuş olup Peygamber’in (sav) amcasının oğlu hem damadı hem 4. halifesidir. Babası Ebu Talip, annesi ise Fâtıma bint-i Esed dedesi ise Abdulmuttalip’tir. Hz.  Ali (r.a.)on yaşlarındayken İslâm ile şereflenmiş ve Medine’de ...

  Devamını Oku

 • Köprü Savaşı Tarihi – Önemi – Tarafları – Sonuçları

  Savaşın Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler Savaşın Tarihi:26 Kasım 634 Savaşın Nedeni: Nemarık ve Kesker’de İran ordularına karşı kazanılan zaferler sonucu İran’ın yeni bir ordu hazırlayarak saldırıya geçmesi. Savaşın Sonucu:  Sasaniler Savaşı kazandılar ancak iş karışıklıklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Müslümanlar Fırat Nehri’ni geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir. Savaşın Önemi: Bu yenilgi ilk fetihler döneminde ...

  Devamını Oku

 • Sıffin Savaşı – Tarihi – Nedeni – Tarafları – Önemi ve Sonuçları

  Sıffin Savaşı – Tarihi – Nedeni – Tarafları – Önemi ve Sonuçları Tarihi: 657 Nedeni: Hz. Ali (r.a) ile Şam valisi Muaviye’nin arasında yaşanan görüş farklılıkları. Hz. Ali (r.a) “Kişinin hukuku hiçbir şeye feda edilemez” diyerek Hz. Osman (r.a)’ın gerçek katillerinin bulunup cezalandırılması fikrini savunurken, Muaviye “ Milletin selameti için kulun hukuku feda edilir” diyerek ...

  Devamını Oku