• Kadere iman

  Kaza ve Kadere İman – Hakkında Ayet ve Hadisler

  Kadere iman nedir? Yaratılan her bir şeyin başlangıcından sonuna kadar onunla ilgili meydana gelecek her şeyin, zamanı, yeri, niteliği gibi nerede, ne zaman ve nasıl gibi  bunların tamamını Allah`ın bilmesine kader diyoruz.  Bunların zamanı gelince var olmasına yani yaratılmasına ise kaza diyoruz.

 • kelime-i şehadet

  İslamın İlk Şartı Kelime-i Şehadet Getirmek

  Kelime-i şehadet getirmek hak din olan İslam dininin temeli olup aynı zamanda Müslüman olmanın ilk şartıdır. Bu ifadeler ile bizler Hem Allah’ı ilah olarak kabul eder ve Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul ederiz. Evet bir kimse eğer Müslüman olacaksa istenilen ve olması gereken ilk şey kelime-i şehadet yani tevhit cümlesidir. Kelime-i Şehadet “Eşhedü en lâ ...

  Devamını Oku

 • İman hakkında

  İman Hakkında Kısa Bilgiler – Tanımı – Türleri – Şartları

  İman hakkında yazdığımız bu yazı İman ile ilgili bilgiler içermekle beraber imanın şartları konusunda da bilgiler vermektedir umarım istifadeli olur. İman lugatta “güvenmek, emin olma, güvenli olma; inanılır olmak” manasında emn kökünden türemiştir. İman kelimesi, güveni, güven duygusunu, birinin sözünü doğrulamayı yani tasdik etmeyi ifade eder. İman hakkında kısa bilgiler ile devam edelim. İman Nedir? ...

  Devamını Oku

 • İmanın Türleri

  İmanın Türleri Nelerdir? – İman Kaça Ayrılır?

  İmanın türleri dediğimiz zaman aslında imanın derecelerinden bahsediyoruz. Yoksa iman bir tanedir ve değişmez. Bu yazımızda imanın dereceleri konusunu işleyeceğiz. Evet imanın türleri yani dereceleri vardır. Örneğin bir tepenin arkasından dumanı gören bir ateşin varlığını bilir, bir başkası tepeyi aşarak gözleri ile ateşi görse o da bilir, bir başkası elini ateşe soksa o da ateşi ...

  Devamını Oku

 • Meleklerin görevleri

  Meleklere İman – Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

  Meleklerin görevleri ve çeşitleri üzerine bir yazı yazacağız.  Melek haberci, elçi, güç manasına gelmekte olup , Allah’ın emriyle farklı bir çok görevi yapan, gözle göremediğimiz nurani ve ruhani varlıklardır. Meleklerin görevleri çok çeşitlidir. Bir kısmı Allah’ı zikir ve tenzih ile ibadet ile meşgul olur, bir kısmı kainatta cereyan eden hadiselerim ile ilgili görevlidir, bir kısmı ...

  Devamını Oku

 • Kitaplara iman

  Kitaplara İman – İlahi Kitaplar Kaç Tanedir? ve İsimleri Nelerdir?

  Kitaplara iman nedir? bu konu üzerinde duracağız. Kitap lugatta “yazmak ve yazılı belge” manasına gelir. Genel manada ise Allah Teâlâ’nın biz kullarına yol göstermek ve bizleri aydınlatmak için peygambere vahyettiği sözlerin yazıya geçirilmesi anlamında kullanılır. Kitaplara iman dediğimiz zaman sadece Kuran değil Tevrat, Zebur ve İncil de anlaşılır. Hıristiyan ve Yahudilere ilahi bir kitap olarak ...

  Devamını Oku

 • Peygamberlere iman

  Peygamberlere İman – Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)

  Peygamberlere iman etmek iman esasları arasında olup onlara iman etmek farzdır. Peygamberler bizlere rehber olmak ve doğru göstermek için gönderilmiştir. Peygamber iman konusunda bazı bilgiler verelim.  Peygamber Farsça ‘da “haber getiren ve elçi” manasına gelir. Genel manada ise  “Allah’ın kulları arasından seçerek görevlendirdiği, vahiyle beraber emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek için gönderdiği elçilerdir” Arapça ...

  Devamını Oku