Hazreti İdris Peygamber kimdir?

Hazreti İdris (Enoch), İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik geleneğinde önemli bir peygamber figürüdür. İslam inancına göre, İdris Peygamber, Allah’ın bir elçisi ve peygamberidir. Ancak, İslam’da kendisi hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. İslam öncesi ve diğer kutsal kitaplarda (Tevrat ve İncil) İdris’e dair bazı bilgiler bulunmaktadır.

  1. Tevrat’ta İdris:
    • Tevrat’ta İdris, Enoch olarak geçer. Tevrat’a göre, İdris, Adam’ın torunu ve Metuşelah’ın babasıdır. Ayrıca, Tevrat’ta İdris’in yaşamı ve ölümüyle ilgili bazı detaylar verilmiştir. Tevrat’a göre, İdris 365 yıl yaşamış ve Allah’a yakın bir hayat sürmüştür. Ancak, İdris’in doğrudan peygamber olarak nitelendirildiği ifadeler bulunmaz.
  2. İncil’de İdris:
    • İncil’de de Enoch (İdris), önemli bir figürdür. İncil’de, İdris’in yaşamı ve soyuyla ilgili bazı bilgiler verilir. Yine İncil’de de İdris’in peygamber olarak anıldığı ifadeler bulunmamaktadır.
  3. İslam’da İdris:
    • İslam geleneğine göre, İdris Peygamber, Allah’ın elçilerinden biridir. Ancak, İslam kaynaklarında İdris’e dair detaylı bilgiler verilmemiş, yaşamı ve öğretileri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. İslam kültüründe İdris Peygamber, doğruluk ve doğru yolu gösterme gibi olumlu özelliklerle anılmıştır.

İslam kaynaklarında detaylı bilgi bulunmasa da, İdris Peygamber, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik geleneğinde önemli bir figür olarak kabul edilir. Bu geleneğe göre, İdris, Allah’ın emirlerini tebliğ etmiş ve insanlara doğru yolu göstermiş bir peygamberdir.

Yorum yapın