Deprem duaları nelerdir?

Deprem gibi doğal afetlerle karşılaşıldığında, insanlar manevi güç ve destek arayışına girerler. İslam inancına göre, zor zamanlarda Allah’a dua etmek, güç ve sabır bulmada yardımcı olabilir. Ancak, dua sadece bir eylem değil, aynı zamanda samimiyet ve kalp durumuyla birlikte gerçekleşmelidir. Deprem ya da diğer zorlayıcı durumlarla karşılaşıldığında okunabilecek bazı dualar şunlardır:

 1. Deprem Anında Okunacak Dualar:
  • “Hasbiyallahu la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşil azim.” (Bir hadis-i şerifte, bu duayı okuyan kişi, deprem, sel veya afet anında Allah’ın korumasına kavuşur.)
 2. Sarsıntı Anında Okunacak Dua:
  • “Sübhane men teberrakasme Rabbike zülcelali ve’l-ikram.” (Bir hadis-i şerifte, bu duayı okuyan kişi, deprem, sarsıntı veya korkulu anlarda emin ve güvende olur.)
 3. Felak ve Nas Sureleri:
  • Felak ve Nas sureleri, Peygamber Muhammed (s.a.v.) tarafından her türlü kötülük ve zarardan korunmak için okunması önerilmiş surelerdir. Bu surelerin okunması, koruma ve sığınma anlamına gelir.
 4. Ev ve Yer Güvenliği İçin Dua:
  • “Allahümme innî es’elüke bismike alâ beytî ve ahliyye, bismillahi ve’lâ ceeru bihi ismî ve ismike alâ şey’in fî arzi ve semâiyye inneke ente semiu’d-dua.” (Ev ve aile güvenliği için dua. Anlamı: “Ey Allah’ım, ben, kendi adım ve Senin adınla evime ve aileme giriyorum. Duamı işiten ve kabul eden Sensin. Arş’ta ve göklerde her şeyin üzerine olan Sen’sin, gerçekten Sen dua edenleri işitensin.”)
 5. Her Türlü Felaketten Korunmak İçin Dua:
  • “Bismillahillezî lâ yedurru mea ismihi şey’ün fil ardi velâ fis semâi ve hüves-semîu’l-alîm.” (Anlamı: “Yeryüzünde ve gökte, O’nun adıyla hiçbir şey, O’nun adını anmayan hiçbir şey zarar veremez. O, işitendir, bilendir.”)

Deprem veya diğer doğal afetlerle karşılaşıldığında, bu duaların yanı sıra kalpten gelen samimi dualar da etkili olabilir. Dualar, Allah’a güvenmek ve korunma isteğini ifade etmek için bir araçtır.

Yorum yapın