Abdest Sırası Nasıldır?


0
Abdest sırası
Abdest sırası nasıldır

Abdest Sırası Nasıldır?

Abdest sırası nasıldır? Bu sıranın bir önemi var mıdır? Şaşırırsan ne yapmalıyız? gibi soruların cevabını bu yazımızda veriyoruz.

Abdest sırası nedir? İbadetlerimiz için hususen namazlardan önce abdest almak gereklidir. Abdest almak hem ibadettir hem temizlenme hem arınmadır. Allah’ın huzuruna tertemiz çıkmaktır. Pek çok maddi ve manevi faydaları vardır.

Abdest Nedir

Abdest ” belli bir usul ve kaideye göre bazı uzuvların su ile yıkanması ve bazılarının da ıslak el ile mesh edilmesidir” şeklinde tarif edilmektedir.

Abdestin Farzları

Abdest konusu ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de direk bir ayet vardır. Bu ayet Maide suresi 5 ve 6. ayetler olup “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” buyurulur.

Hz. Peygamber (s.a.v.) de hem abdestin nasıl alınacağını hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını buyurmuştur.

Yukarıda geçen ayetlerde abdestin farzının dört olduğunda ittifak edilmiştir. Lakin Hanefî mezhebinin haricinde kalan diğer 3 Sünni mezhebin bunlara bazı şartlar eklediği görülür.

Abdest almaya niyet ederek başlamak bu 3 mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîlere göre, 4 farzın ayette sayılan sıraya (tertibe) uygun yapılması Şafii ve Hanbelîlere göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması Maliki ve Hanbelîlere göre farzdır. Hanefilere göre ise bu sayılanlar sünnet kabul edilir.

Abdestin Sünnetleri

Abdest sırası
Abdestin sünnetleri

Abdestin farzı ayette geçtiği üzere dörttür. Hz. Peygamberin bu konudaki sünnetleri ise şunlardır. Abdeste niyet etmek ve besmele ile başlamak, başlamadan evvel elleri bileklere kadar yıkamak, dişleri misvak ile temizlemek, uzuvları peş peşe ara vermeden yıkamak.

Yıkanan yerleri ovalayarak yıkamak, ağza 3 kere su almak, gargara yapmak, burna 3 kere su vermek ve sol elle sümkürmek, çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak, eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.

Sakalı olanların sakalını hilallemesi, parmakta yüzük varsa onu oynatarak suyun onun altına ulaştırmak, kulakları mesh etmek, boynu mesh etmek, başın tamamını mesh etmektir.

Abdest Duası

‘Bismillâhilazîmi velhamdü lillâhi alâ dînilislami ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.

Abdest duaları ayrıntılı olarak diğer makalemizden ulaşabilirsiniz.

Abdest Sırası Nasıldır?

 • Niyet

Evvelen niyet edilir ve bu niyet şu şekildedir. “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” sonrasında euzu bemele çekilir.

 • Elleri Yıkamak

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına ve varsa parmaklarda yüzük varsa oynatılarak altının yıkanmasına dikkat edilir.

 • Ağza Su Almak

Sağ avucumuza su alarak ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her seferinde iyice çalkalanır.

 • Burna Su Vermek

Sağ avucumuza su alarak buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Burnun temizlenmesi sol ile yapılır.

 • Yüzü Yıkamak

Alnımızda saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşak kısmına ve çenemizin altına kadar yüzün her tarafı üç kez yıkanır.

 • Sağ Kolu Yıkamak

Sağ kol dirseklerle birlikte üç kez yıkanır. Kol yıkanırken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice yıkanır.

 • Sol Kolu Yıkamak

Sol kol dirseklerle birlikte üç kez yıkanır. Kol yıkanırken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice yıkanır.

 • Başı Mesh etmek

Ellerimizi yeni temiz bir su ile ıslatırak sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir defa mesh edilir.

 • Kulakları Mesh etmek

Kulağımızı mesh etmek için ellerimizi yeni temiz bir su ile ıslatırız sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi kısmını baş parmağı ile de kulağın dış kısmını mehsettikten sonra sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi kısmımı baş parmağı ile de kulağın arka kısmı mesh edilir.

 • Boynu Mesh etmek

Bu aşamada ellerimizi yeniden ıslatmaya gerek yoktur. 3 parmağımızın dışı ile de boyun mesh edilir.

 • Sağ Ayağı Yıkamak

Sağ ayak 3 kere topuklarla beraber yıkanır. Parmak uçları ve parmak araları iyice temizlenir.

 • Sol Ayağı Yıkamak

Aynı şekilde sol ayak topuklarla beraber yıkanır.

Abdest sırası ve abdestin nasıl alındığı ile ilgili bir video izleyelim.

Abdest Sırası Karışırsa

Hanefi mezhebinde tertibe riayet sünnet olduğundan sıra şaşarsa veya unutulursa geri dönülerek tamamlanır. Bir şey lâzım gelmez, alınan abdest sahih olur aynı şekilde namaz da sadece dikkatsizlikten dolayı sünnet sevabından mahrum olunur. Şafii mezhebinde tertibe riayet etmek farzdır.

Abdest alırken aceleci olunmamalı ve güzelce sırası ile alınmasına dikkat edilmeli ki pek çok maddi ve manevi faydası vardır. Ne mutlu ki abdestle temizlenenlere.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir