Felak Suresi

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci suredir. Fil Suresi‘nden sonra, Nas Suresi‘nden önce Mekke’de inmiştir. Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Felak Suresi Arapça Okunuşu

 

Felak Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e’ûzü birabbil felak

2- Min şerri mâ halak

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Felak Suresi Faziletleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v) sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur ;

-“Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul euzü bi-rabbi’n-nâs”  [Müslim, “Müsâfirîn”, 264]

Resûlullah, Felak ve Nâs surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir [Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25]

-Beş vakit namazdan sonra Felak suresini 3 kere okuyan kişi, semavi belalardan ve dünyevi kazalardan korunur.

-Okumaya devam etmek, hasetçilerin hasedini engeller.

-Okumaya devam eden kimseye Allah’u Teâla kolay yoldan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.

-Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas Suresi, Felak ve Nas Surelerini okursa, Allah’u Teâla o kimseyi cin ve insan şerlerinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere karşı da koruma altına alır. Hiçbir kötü kişi ona kötülük yapamaz.

-Son nefesini vermekte olan kimseye bu sure okunursa ruhu bedenden rahatça ayrılır. Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytanların şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz bir uyku uyur.

-Sihir ve büyüyü tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için Felak ve Nas sureleri 41’er defa okunmalıdır.

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir