Sıkıntıdayken ve Üzüntülüyken Okunan Dua

Sıkıntı ve üzüntü anlarında kişiler, Allah’a yönelerek rahmet, yardım ve destek isteyen dualar okuyabilirler. İslam’da sıkıntı ve zorluk anlarında yapılan dua, bir Müslüman’ın Allah’a sığınma ve güç isteme şeklinde olabilir. İşte sıkıntı ve üzüntü anlarında okunabilecek bazı dualar:

 1. Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘Arshil ‘Adhim:
  • “Allah, bana yeter. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O’na dayandım ve O, büyük Arş’ın Rabbi olarak yeter.”
 2. La ilaha illa Anta, Subhanaka, inni kuntu minaz-zalimin:
  • “Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben, zalimlerden oldum.”
 3. Bismillahirrahmanirrahim:
  • “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.”
 4. Rabbî inne-mâ anzalta ilayye min hayrın feqîr:
  • “Rabbim, bana indirdiğin her hayır için şüphesiz fakirim.”
 5. Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘Arshil ‘Azim:
  • “Allah, bana yeter. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O’na dayandım ve O, büyük Arş’ın Rabbi olarak yeter.”
 6. La ilaha illa Anta, Subhanaka, inni kuntu minaz-zalimin:
  • “Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben, zalimlerden oldum.”

Bu dualar, sıkıntılı ve üzüntülü anlarda Allah’a sığınma, yardım ve destek isteme amacıyla kullanılabilir. Her dua kişisel bir ifadedir, bu nedenle kişiler kendi içtenlikleriyle ve samimiyetle dua etmelidirler. Allah’a yönelmek, Müslümanların sıkıntılarından kurtuluş ve huzur bulmalarına vesile olabilir.

Yorum yapın