Rahim İsmi Şerifin Anlamı Nedir?


0
Rahim ismi
Rahim ismi anlamı

Rahim ismi Allah’ın 99 ismi arasında olup çok merhametli, çok acıyan, merhamet eden anlamındadır. Rahim kelimesinin çoğulu “ruhama” kelimesidir. Merhamet etmek, iyilik ve nimet manasına da gelir. Aynı kökten gelen “rahman” sözcüğü de merhameti bol anlamındadır.

Esma-ül Hüsna en güzel isimler manasına gelir ki Rahim ismi bu isimler arasındadır. Yüce Allah zatını bu böyle nitelikteki isimlerle isimlendirdiğini Kur’an’da çeşitli yerlerinde belirmiştir.

Bu özel ve mükemmel olan isimlerin sayısı 99 olup, en başta “Allah” lafzı gelir. Allah’a bu güzel ve özel isimlerle dua edilmesi, duanın kabulüne vesile olmaktadır. Bu manada ayetin meali şöyledir. “İsimleri en güzeli onundur öyle ise Allah’a o güzel isimlerle dua edin” (Araf suresi 180)

Rahim ismi Kuran’da Kaç Defa Geçer

Besmele çekerden de içinde bulunan Er-rahim esması, Kuran’ın 115 ayetinde büyük çoğunluğu çok bağışlayıcı manasına gelen “ğafur” esması ile birlikte “Rahim ismi ile beraber kullanılmıştır.

Bu durum Yüce Allah’ın (c.c.) ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu bizlere gösteriyor. Ayrıca 4 ayette de erhamürrahimin yani merhametlilerin en merhametlisi tamlaması kullanılmıştır.

Her hayrın başı olan besmele mana itibari ile “Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile başlarım” demektir.

Kuran’da Sebe’ hükümdarı olan Belkıs’a mektup yazan Hz. Süleyman peygamberin mektubunda onu hak dine çağırırken şöyle demiştir. “O mektup şüphe yok ki Süleyman’dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile (başlamaktadır)” (Neml suresi 30)

Rahman ile Rahim İsmi Arasındaki Farklar

Rahman esması ezel ile rahim ismi ise daha çok ebed ile ilgilidir. Bu nedenle Yüce Allah için dünyanın rahmanı, ahiretin rahimi ifadesi kullanılmıştır.

Cenab-ı Hakk’ın mahlukatı yaratması, onların hayatını devam ettirmesi, insanlar içinde mümin-kâfir gibi ayrım yapmadan hepsine rızıklarını vermesi, çalışmak ve gayret etmek neticesini ihsan etmesi Rahman isminin tecellisidir.

Dünya üzerinde küfre, zulme, şerre ve kötülüklere herhangi bir müdahale etmeksizin kişilerin akıl ve iradelerinin kullanılmasına fırsat verilmesi, iman etmeyenlerin dahi yaptıkları çalışmalarının karşılığını dünyada tam olarak almaları Rahman isminin bir sonucudur.

Rahim ismi tecellileri olana merhamet ve şefkat bu dünyada görülmekle beraber daha çok ahirette görülecek yani Cenab-ı Hakk’ın oradaki ikram ve ihsanları müminler için daha ziyade olacaktır.

Eğer özetlersek Er Rahim esması esirgeyen , bağışlayan, sonsuz merhamet sahibi olandır. O fani olan dünya hayatında kendisine iman ederek emirlerini yerine getirenleri ebedi ahiret hayatında sonsuz nimetlerle mükafatlandıracak olan anlamına da gelmektedir.

Ayetlerde ve Hadislerde Rahim İsmi Şerifi

rahim ismiKuranda bulunan birçok ayette Rahim ismi geçmekte ve Cenab-ı Hakk’ın müminleri bu isimle bağışlayacağı belirtilmiştir.

Örneğin “Şüphesiz Allah tövbeleri en çok kabul eden ve en çok merhamet edendir” (Nisa suresi 16) Yine Furkan suresi 70-71. ayetler şöyledir. “… Ancak pişmanlık duyup imanını yenileyen ve iyi işler işleyenler müstesnadır. Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Yine kim tövbe edip, güzel amel yaparsa, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner”

“O, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için üzerinize melekleriyle birlikte rahmetini gönderir. Allah mü’minlere çok merhamet eden (rahim) dir” (Ahzab suresi 43)

Hz. Peygamber (sav) hadislerinde de Allah’ın rahmet ve merhametinin büyüklüğünü şöyle ifade buyurmuştur: “Şüphesiz acıma, merhamet duygusu Rahman olan Allah’ın bir cüzdür” (Buhari) Başka hadis-i kudside; “Şüphesiz rahmetim gazabımdan öne geçmiştir” (Buhari)

İnsanların merhametli davranış sergilemesinin Cenab-ı Hakk’ın da merhametine vesile olduğu şöyle beyan edilmiştir. “Güçsüz olanlara merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder (Ebu Davud)

Rahim İsmi Çocuğa Verilir Mi?

Her isimde olduğu gibi bu esmada aynı şekilde abd takısı olarak Abdürrahim şeklinde kullanılabilir. Direk olarak rahim adını koymak caiz değildir.

Rahim İsminin Faziletleri

Allah’ın güzel isimlerini tekrarlamak yani zikretmek kalben ve ruhen onun maneviyatını hissetmekle beraber anlamlarını bilip düşünmek elbette maddi manevi faydası pek çoktur.  Önemli olan nokta tüm ibadetlerimizde olması gerektiği gibi zikir esnasında da bunu tüm kalbimizle hissetmek ve ihlasla yapmaktır.

Bu ismi şerifi namaz sonrası zikreden kişi ahiret nimetlerine kavuşur. Dünyada maddi manevi sıkıntıları azalır. Rahim ismi şerifini zikretmeyi alışkanlık haline getiren birisinin ahlakı güzelleşir ve etrafında sevilen birisi olur.

Eğer asabi yani sinirli bir kişi Er Rahimi zikir ederse öfkesi azalır ve gamı kederi olanın da içi ferahlar sıkıntıları azalır. Sıkıntıda olan kişiler ‘Ya Rahman, Ya Rahim’ şeklinde okurlar ise sıkıntıları gider çeşitli lütuflara ve ikramlara kavuşur.

Beş vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir, rızkı ve bereketi artar. Hasta ise şifa bulur inşallah.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir