Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mümin Kişiyi Anlatıyor

0 18

Mümin kişi kimdir? sorusunun en güzel cevabı Allah’hın varlığına ve birliğine inanan, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna ve onun getirdiği bilgilere kalpten, şartsız, samimi olarak inanıp, bunları kabul ve tasdik edendir.

Mümin kişi bu inanç  üzerinde olur. İnancının gerekliliklerini tam bir teslimiyetle yapan, uygulayan kişiye ise “müslim denir.

Mümin kişinin özellikleri

Kuranda bulunan surelerden iktibasla ile bir mümin nasıl olmalıdır dersek şunları söyleyebiliriz.

Mümin olan yalan söylemezler, aldatmazlar ki yalan olan birinde amelde olsa maalesef onları hiçe atıyor kıymetlerini düşürüyor.

Müminler Allah anıldığında (zikredildiğinde) yürekleri ürperir,  imanları artar, sadece Rablerine  güvenir ve O’na dayanırlar.

Furkan suresi 68. Ayet: Müminler  sadece Allah’ tapar başka bir tanrıya kulluk etmezler,  sadece Allah’tan yardım isterler.

İffetlerini korurlar asla zina etmezler. Her daim şükrederler, anne ve babalarına öf bile demezler. Hayırda birbiriyle yarışırlar.

Boş işlerle uğraşmazlar ve  Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla Cihad ederler.  Birbirlerinin ayıplarını araştırmazlar. Bir nevi yamyamlık olduğu için insanların arkasından gıybet etmezler.

Müminler vakurdurlar, alçak gönüllüdürler.  Cahillerle tartışmaz ve onların                    sataşmalarına “Selâm” der geçerler.

Müminler doğru bildiği konularda ve mücadelesinde hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmezler. Yetimi gördüler mi gözetirler,  itip kakmaz ve hakkını asla yemezler.

Namazı düzgün ve devamlı kılar ve zekatı verirler. Söz verdikleri zaman gereğini yerine getirir ve emanete  sadıktırlar. Sıkıntılara, hastalığa ve zorluklara karşı                sabırlıdırlar.

Secdenin yüzlerinde bıraktığı izden tanınan müminler, kafirlere karşı kararlı ve tavizsiz, kendi aralarında ise son derece merhametlidirler.

İlginizi Çekebilir
Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Utanç veren bir şey işlediklerinde veya kendilerine haksızlık ettikleri vakit Allah’ı anar ve günahlarının afvı için yalvarırlar. Günahta ısrar etmezler, öfkelerine hakim olurlar.

Müminler birbirlerinin kardeşidirler.  Dünya hayatının geçici menfaatine aldanmazlar.  Ölçme ve tartmayı tam yaparlar. Söz verdiklerinde sözlerinde durular.

Şeytanın peşinden gitmez ve yeryüzündeki her şeyin helal ve temiz                      olanlarından yerler.  Yalancı şahitlik etmezler. İşleri istişare iledir.

Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden “infak” ederler, hayırlı işlere harcarlar. Geceleri az uyurlar. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerler.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mümin Kişiyi Anlatıyor

Allah Rasülü (s.a.v) “Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyor ise o mümindir.” (İbn Hanbel)

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle diyor:“Müminin durumuna şaşılır! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder; bu da onun için hayır olur.”(Müslim) Başka bir hadiste ise “Müminler, tek vücut gibidirler” demiştir.

Tam bir mümin olup Müslim olanlardan olmak duasıyla..

Helal kazanç önemi ile ilgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.