Münafığın Hilesi

İslam literatüründe, münafığın hilesi ve iki yüzlülüğü ile ilgili birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Münafıklar, İslam toplumunda Müslüman gibi davranan ancak kalben inanmayan, gizlice İslam’a zarar veren kişiler olarak tanımlanır. İslam peygamberi Muhammed (s.a.v) ve Kur’an-ı Kerim, münafıkların sinsi ve aldatıcı davranışlarına dikkat çeker. Bu konuda bir hikmet veya öğretici bir kıssa anlatılmamış olsa da, münafıkların sinsi davranışlarına vurgu yapan birkaç ayet ve hadis bulunmaktadır.

Örneğin, Kur’an-ı Kerim’de şu ayetlerde münafıkların hilekarlıkları dile getirilir:

  1. Nisa Suresi 142: “Münafıklar, Allah’ı aldatmaktan başka bir şey düşünmezler. Halbuki O, onları kendi hileleri içinde bırakmıştır. Onlar, Allah’ı aldatmaktan başka bir şey düşünmezler. Oysa Allah, onları bırakmıştır. Onların birçoğu da bile bile aldanmazlar.”
  2. Al-i İmran Suresi 167: “Onlar, sizi ayartmak için Allah’ın adını kullanırlar. Oysa onların gerçek niyetleri bu değildir. Ama sizden bir gruba galip gelmişlerdir. Onlar imanlarını kullanırlar; halbuki onlar mümin değillerdir.”

Münafıkların hilesi ve iki yüzlülüğü, İslam toplumunda bir fitne kaynağı olarak görülür. Müslümanlar, Kur’an ve hadislerde öğütlenen dürüstlük, samimiyet ve Allah’a karşı gelmekten kaçınma ilkelerine uymaya çağrılır.

Yorum yapın