Mevlid Kandili


0
Mevlid Kandili

Değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimizin doğum günü olan ve Rebiülevvel Ayının on bir ve on ikinci günlerini birbirine bağlayan gece Mevlid Kandili olarak idrak edilir.

Mevlid Kandili

Mevlid Kandili Nedir?

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, öze dönüşün, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir kandiller.

Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hazreti Peygamber Efendimizin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, sabır ve metanetini, insaf ve adaletini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir Mevlid Kandili.

Sünniler Rebiülevvel ayının On birinci gecesini On ikinci gecesine bağlayan geceyi, Şiiler ise On Yedinci günü Mevlid günü ve On Yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak isimlendirirler. Bu iki tarih arasındaki hafta da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir.

Osmanlı Devleti padişahı II. Selim’den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

Mevlid Kandili
Mevlid Kandili

Mevlid Kandil’inde Yapılabilecek İbadetler Nelerdir?

Bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 tarihine denk geliyor. Sadece Mevlid Kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler aşağıdaki gibi yapılabilir. Bunlar:

 • Kuran’ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekanlarda Kuran ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
 • Peygamber Efendimize (sas) salatü selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
  • Salatu selam: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
  • Manası: Ey Allah’ım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)
 • Kaza, nafile namazlar kılınmalı, varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir, kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
 • Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
 • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
 • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
 • Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
 • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
 • Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
 • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
 • O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
 • Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli, vaaz ü nasihat dinlenmeli, ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
 • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
 • Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.
 • Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
 • Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla arayarak tebrik edilmeli, onların duaları istenmeli.
 • Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
Mevlid Kandili
Mevlid Kandili

Tesbih namazı nedir?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a;

“Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.”

(Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Hazreti Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Peygamber Efedimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir.

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

 • “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.
 • Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.
 • Sonra eûzü besmele çekilir.
 • Fâtiha ve sure okunur.
 • Fâtiha ve sure okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
 • Bu tesbih,
  • Rükûya varınca 10 kere
  • Rükûdan doğrulunca 10 kere
  • Birinci secdede 10 kere
  • Secdeden kalkınca 10 kere
  • İkinci secdede 10 kere söylenir.
 • Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
 • İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından
 • Besmele çekilir
 • Fâtiha ve sure okunur.
 • Fâtiha ve sure okunduktan sonra 10 kere tesbih getirilir.
 • Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve
 • Böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz.

(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31)

Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz.

(Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

Mübarek olan veya halkın öyle olduğuna inandığı gecelerin şerefine kandiller yakıldığı ve o gecelerde ibadet ve âdet kabilinden bazı şeyler yapıldığı için o gecelere ‘kandil geceleri’ denmiş olmalıdır.

Sevgili Peygamberimiz’in (s. a.) dünyaya geldiği gece hiç şüphe yok ki, dünyada yeni bir devrin başladığı gecedir ve rivayetlere göre bu gecenin önemi olağan dışı tabiat olayları ile de belli olmuştur.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

2 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Teşekkür ederiz efendim elimizden geldiğince araştırıp paylaşıyoruz.