İslam Nedir Kısaca Tanımı Nasıldır?

İslam, Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla insanlara iletilen bir din olarak tanımlanır. İslam, kelime anlamıyla “teslim olma” veya “barış içinde olma” anlamına gelir. İslam’ın temel inançları, Allah’ın birliği, peygamberlerin risaleti, meleklerin varlığı, kutsal kitapların indirilmesi ve kaderin inancını içerir.

İslam’ın temel inançları şu beş madde üzerine kuruludur:

  1. Şehadet (Tanıklık): “La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah” ifadesiyle ifade edilir, yani “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir.” Bu ifade, bir kişinin Müslüman olduğunu beyan etmesidir.
  2. Namaz (Namaz Kılma): Günde beş kez belirli vakitlerde kılınan ritüel ibadetlerdir. Namaz, Müslümanın Allah’a yönelerek ibadet ettiği bir pratiğidir.
  3. Zekat (Sadaka Vermek): Sahip olduklarından belirli bir oranda payı, genellikle yüzde 2.5’i, ihtiyaç sahiplerine vermek Müslümanlar için bir sorumluluktur.
  4. Oruç Tutma (Ramazan Ayı Orucu): İslam ay takvimindeki dokuzuncu ay olan Ramazan boyunca gündüzleri yiyecek ve içecekten uzak durmayı içerir. Oruç, ruhsal temizlik, sabır ve dayanışma gibi değerleri pekiştirmek amacıyla yapılır.
  5. Hac (Mekke’ye Ziyaret): Mukaddes Kabe’yi ziyaret etmek ve belli ibadetleri yerine getirmek üzere Müslümanların hayatlarında bir kez yapmaları gereken bir hac ibadetidir.

İslam, Kur’an-ı Kerim adı verilen kutsal kitapta ve peygamber Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinde belirtilen öğretilere dayanır. İslam, adalete, insan haklarına saygıya, yardımlaşmaya ve merhamete önem veren bir dindir. Allah’a teslimiyet ve O’na itaat etmek, Müslümanların temel yaşam prensipleridir.

Yorum yapın