Her Gün Okunan Dualar ve Anlamları

Her gün okunan dualar, Müslümanların günlük yaşamlarında Allah’a yakınlaşma, O’na şükretme ve yardım dileme amacı taşır. İslam’da günlük duaların sayısı çok fazladır, ancak işte bazı yaygın olarak okunan dualar ve anlamları:

 1. Sabah Duası:
  • “Elhamdülillahillezî ahyânâ ba’de emâtenâ ve ileyhinnüşûr.”
  • Türkçe Anlamı: “Bize hayat verdikten sonra bize diriltici olduğu için hamd olsun, dönüş de ancak O’na’dır.”
 2. Akşam Duası:
  • “Allahümme ente’l-ezîzu’l-hakîm. Allahümme innî es’elüke min hayri mâ fî hâzihi’l-leyli ve hayri mâ ba’dehû ve a’ûzü bike min şerri mâ fî hâzihi’l-leyli ve şerri mâ ba’dehû.”
  • Türkçe Anlamı: “Ey güçlü ve hikmet sahibi Allah’ım! Bu gecenin hayrından ve sonrasındaki hayırdan sana iltica ederim. Bu gecenin şerrinden ve sonrasındaki şerden sana sığınırım.”
 3. Yemek Duası:
  • “Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealena minal-müslimîn.”
  • Türkçe Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd, bizi rızıklandıran, içirip doyuran ve Müslüman kılan Allah’a mahsustur.”
 4. Namaz Sonrası Dualar:
  • Namaz sonrasında okunan çeşitli dualar, Peygamberimiz tarafından öğretilmiş ve Müslümanlar arasında yaygın olarak uygulanmıştır.
 5. Günün Her Anı İçin Dualar:
  • “Hasbiyallahu la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltu ve hüve Rabbül-Arşil-Azim.”
  • Türkçe Anlamı: “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayandım ve O, büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tır.”
 6. Allah’a İstiğfar:
  • “Estağfirullahelazimellezi la ilahe illa hüve’l-hayyel-kayyume ve etûbu ileyh.”
  • Türkçe Anlamı: “O’ndan başka ilah olmayan, O, diri ve kaim olan Allah’a sık sık tövbe ederim.”

Bu dualar, Müslümanların günlük hayatlarında sürekli olarak Allah’a yönelmelerini, O’na şükretmelerini ve yardım dilemelerini sağlayan dualardan sadece birkaçıdır. Her an Allah’a yönelmek, Müslümanların iç huzuru ve manevi güç bulmalarına yardımcı olabilir.

Yorum yapın