Günlük Okunan Dualar ve Anlamları


0
Günlük okunacak dualar
Günlük okunacak dualar

Günlük okunan dualar konusunu anlatacağız. Evet dua biz kullar ile yüce yaratıcımız Allah (c.c) ile bir hızlı ve vasıtasız bir iletişim aracıdır. Dua hem bir ibadettir hem dünyevi ve uhrevi hayatımız için isteklerde bulunabiliriz.

Günlük okunan dualar ile Allah (c.c) bize ihsan ettiği her türlü sağlık, sıhhat ve afiyet için şükürlerimizi iletebiliriz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yaptığı dualara bakarsak duanın hayatımızın her anına ve her yere yayılmış olduğunu görürüz.

Günlük Okunan Dualar incelendiğinde çok fazla olduğu görülebilir. Ben de bu konuda biraz araştırma yapıp bir yazı hazırladım. Elbette bunlardan daha fazlası vardır. Gün İçerisinde bu duaları okuyarak Allah (c.c)’ın izni ile imanımızı bolca tazeleyip, Allah (c.c)’a layık bir kul, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e layık bir ümmet olabiliriz İnşallah.

Uyumadan Önce Okunan Dua

Uyku duası
Uyku duası arapça

Abdest alarak uymak ve sağ tarafa dönerek uymak sünnettir.

“Allahümme eslemtü nefsiileyke. Veveccehtü vechî ileyke. Vefevvadtü emri ileyke. Veelce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbetenileyke. Laamelce’e, vela mencaminke illâileyke. Âmentü bikitabikellezî enzelte ve nebiyyikellezîerselte.”

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim (emanet ettim) yüzümü sana çevirdim . İşimi sana havale ettim(ısmarladım). Senden hem azabından korkarak, hem de ümit ederek sırtımı dayadım. Senden başka sığınacak ve sende başka dayanacak melce’ ve (sığınılacak yer) mence’de (kurtuluş yeri) yoktur.  Senin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygambere iman ettim (inandım). Bu durum ve iman ile uyuyorum.

Bir başka uyku duası ise şöyledir.

Uyku duasi
Uyku duası 2

Uykudan Uyanınca Okunan Dua 

Uyanınca yapılan dua
Uyanınca yapılan dua

Elhamdülillâhillezî ehyânâ ba‘de mâemâtenâ ve ileyhi’nnüşûr.

Öldükten sonra bizi  dirilten Allaha ham dolsun. Tekrar diriltip huzurunda toplayacak olan da yine O’dur. (Tirmizi)

Ezan Okunurken Okunan Dua 

Lâhavle velâ kuvvete velâ kudrete velâ heybete velâ azamete illâbillâhi’lAliyyi’l-Azim.

Allah’ın kudretinden ve gücünden hariç kudret ve güç yoktur. Yalnız yüce ve azim (büyük)olan Allah’ın yardımıyla elde edilbilir.

Ezan Bittikten Sonra Okunan Dua

Ezan duasi
Ezan duasi arapça

Ey şu eksiksiz (tam) davetin ve kılınacak namazın rabbi Allah’ım! Muhammed’e (s.a.v.) vesileyi ve fazîleti ihsan et (ver). Onu (s.a.v) kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmuda vererek ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Amin

Camiye Girerken Okunan Dua 

Camiye sağ ayak ile girilir ve girerken salavat getirilir. Sonra dua yapılır.

“Allahümme sallialâ Muhammedin vealââli Muhammedin ve sahbihî vesellim. Allahümme’ftah lî ebvâberahmetike.”

Günlük Okunan Dualar … Allah’ım benim için sonsuz (nihayetsiz)rahmetinin kapılarını aç ve lütfeyle (iysan) ya Rab!

Camiden Çıkarken Okunan Dua 

Camiden Çıkarken Okunan Dua

“Allahümmeinni es’elüke minfadlike.”

Yâ Rab, senin fazlından (ihsanından) kereminden (cömetliğinden) istiyorum. (Tirmizi)

Tuvalete Girmeden Önce Okunan Dua 

Tuvalete gireken okunacak dua
Tuvalete girerken okunacak dua

Bismillâh. Allahümme innîeûzübike mine’lhubsi ve’lhabâis.

Bismillah. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden (dişi-erkek) sana sığınırım.

Tuvaletten Çıktıktan Sonra Okunan Dua 

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua
Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’lezâ ve âfânî minzalik

Günlük Okunan Dualar… Bana rahatsızlık (eziyet) veren şeyleri giderip, bana sıhhat ve afiyet ihsan eden Allah’a hamd olsun.”

Arabaya Binerken ve İnerken Okunan Dua 

Arabaya binerken okunacak dua
Arabaya binerken okunacak dua

Yemekten Önce Okunan Dua 

Yemekten Önce Okunan Dua
Yemekten Önce Okunan Dua

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.

Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minelmüslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketiHalîlullah, şefaat yâRasûlallâh.”

Günlük Okunan Dualar … Rabbim Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat (afiyet) dünyada kalanlara selamet, ahirete (ebedi alamlere) gidenlere rahmet eyle. Bizlere 2 cihanda güzellikler (iyilikler)  ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru. Amin

Yemek Yedikten Sonra Okunan Dua 

Yemek duası
Yemek duası arapça

Bir İşe Başlamadan Önce Okunan Dua 

Bir İşe Başlamadan Önce Okunan Dua
Bir İşe Başlamadan Önce Okunan Dua

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

Günlük Okunan Dualar… Allah’ım, kolaylaştır, zorlaştırma. Allah’ım (bu işimi ) hayırla sonuçlandır Tamamına erdir).

Sabır İçin Okunan Dua 

Sabır İçin Okunan Dua
Sabır İçin Okunan Dua
Sabır duası
Sabır duası

“Rabbena efriğ Aleyna sabran ve sebbit akdemena vensurna alelgavmin kafirin” (Bakara suresi 250. ayet)

Günlük Okunan Dualar… Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızın yere sağlam bastır ve şu kafirlere (topluluğa) karşı bize yardımcı ol.

Sıkıntı Anında Okunan Dua Sıkıntı Anında Okunan Dua

Sıkıntı Anında Okunan DuaBismillâhi alânefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bigadâike ve bâriklî fîmâ guddirelî, hattâ lâuhibbe ta’cîle mâ ahharte vela te’hira mâ accelte.”

Benim Canım malım ve dinime bismillah. Ey Allahım! Beni kazana (takdirine) razı kıl. Bana takdir edileni benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir (ertelenen) olunanın ta’cilini (acale), ta’cil (acele) olunanın da te’hirini (ertelenmesini) istemeyeyim.

Bol Kazanç Duası Bol Kazanç Duası

Borç sıkıntı duası
Borç sıkıntı duası

Evde Huzur İçin Okunan Dua 

Evde Huzur İçin Okunan Dua
Evde Huzur İçin Okunan Dua

Rabbene’ftah beynenâ ve beynekavminâ bi’l-hakkı ve Ente hayrü’lfâtihin.

Rabbimiz,bizimle kavmimiz arasında adaletle (hakla)  hükmet ve Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. ( A’raf Suresi, 89)

Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunan Dua

Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunan Dua (Türkçe)
Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunan Dua (Türkçe)

“Yâ Rabbi! yalnız sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v) hürmetine yalnız senden istiyorum. O ki senin habibindir, o habibini vesile ederek, sana yalvarıyorum. Onun hatırı için kabul eylemeni istiyorum. Ya Rabbi onu şefaatçi yapıyorum, onun hürmetine dualarımı kabul et!”

Dünya ve Ahiret Hayatını Kurtarmak İçin Okunan Dua 

Dünya ve Ahiret Hayatını Kurtarmak İçin Okunan Dua

Rabbenââtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâazâbennâr. Birahmetike yâErhamerrahimîn.

Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ihsan et. Bizi ateş azabından muhafaza eyle. Ey Rabb’im, sen merhamet edenlerin merhamet edicisin. bize rahmetinle muamele eyle.

Dualar ihlas ile samimiyet ile değerine değer katar. İbadetin ve duaların özünde ihlas vardır. Bize düşen ise ihlas ile günlük okunan dualar ezberlemek ve hayatımızın her anına bu duaları yaymaktır. Selam ve dua ile


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

2 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir