Günlük Okunan Dualar ve Anlamları

İslam inancına göre, günlük yaşantımızda çeşitli durumlar için okunan dualar bulunmaktadır. Bu dualar, Allah’a yönelmek, O’na şükretmek, yardım dilemek ve korunma istemek amacıyla okunur. İşte günlük yaşamda okunan bazı dualar ve anlamları:

 1. Sabah Duası:
  • “Eûzü billahi min eşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ahyânâ ba’de emâtenâ ve ileyhinnüşûr.”
  • Türkçe Anlamı: “Şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd, bize hayat verdikten sonra bize diriltici olduğu içindir. Dönüş O’na aittir.”
 2. Akşam Duası:
  • “Eûzü billahi min eşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbilâlemîn. Allahümme innî eûzü bike en edillâ ve üzillâ ve ezillâ ve ezellâ ve edlâ.”
  • Türkçe Anlamı: “Şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Allah’ım, beni dalâlete düşmekten, zillete uğramaktan, başkasını zillete düşürmekten ve zilletten başkasını zilletle karşılaştırmaktan sana sığınırım.”
 3. Namaz Sonrası Dualar:
  • Namazların ardından çeşitli dualar, özellikle “Rabbenâ âtina fid-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbel-cennet” (Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru) gibi dualar sıkça okunur.
 4. Yemek Duası:
  • “Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealena minal-müslimîn.”
  • Türkçe Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd, bizi rızıklandıran, içirip doyuran ve Müslüman kılan Allah’a mahsustur.”
 5. Yatarken Okunan Dualar:
  • Ayetel Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri gibi dualar, yatmadan önce okunur ve Allah’tan korunma, yardım ve rahmet dileme amacı taşır.

Bu dualar, günlük yaşantımızın farklı anlarında Allah’a yönelmek ve O’ndan yardım dilemek için okunan dualardır. İslam’da dua, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve günlük hayatta sürekli olarak Allah’a yönelme, O’na şükretme ve korunma isteme şeklinde pratik edilir.

Yorum yapın