DualarGenelGünlük Okunan Dualar

Günlük Okunan Dualar ve Anlamları

Günlük okunacak dualar
Günlük okunacak dualar

Günlük okunan dualar konusunu anlatacağız. Evet dua biz kullar ile yüce yaratıcımız Allah (c.c) ile bir hızlı ve vasıtasız bir iletişim aracıdır. Dua hem bir ibadettir hem dünyevi ve uhrevi hayatımız için isteklerde bulunabiliriz.

Günlük okunan dualar ile Allah (c.c) bize ihsan ettiği her türlü sağlık, sıhhat ve afiyet için şükürlerimizi iletebiliriz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yaptığı dualara bakarsak duanın hayatımızın her anına ve her yere yayılmış olduğunu görürüz.

Günlük Okunan Dualar incelendiğinde çok fazla olduğu görülebilir. Ben de bu konuda biraz araştırma yapıp bir yazı hazırladım. Elbette bunlardan daha fazlası vardır. Gün İçerisinde bu duaları okuyarak Allah (c.c)’ın izni ile imanımızı bolca tazeleyip, Allah (c.c)’a layık bir kul, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e layık bir ümmet olabiliriz İnşallah.

Uyumadan Önce Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

uyku duasi - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Uyku duası arapça

Abdest alarak uymak ve sağ tarafa dönerek uymak sünnettir.

“Allahümme eslemtü nefsiileyke. Veveccehtü vechî ileyke. Vefevvadtü emri ileyke. Veelce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbetenileyke. Laamelce’e, vela mencaminke illâileyke. Âmentü bikitabikellezî enzelte ve nebiyyikellezîerselte.”

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim (emanet ettim) yüzümü sana çevirdim . İşimi sana havale ettim(ısmarladım). Senden hem azabından korkarak, hem de ümit ederek sırtımı dayadım. Senden başka sığınacak ve sende başka dayanacak melce’ ve (sığınılacak yer) mence’de (kurtuluş yeri) yoktur.  Senin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygambere iman ettim (inandım). Bu durum ve iman ile uyuyorum.

Bir başka uyku duası ise şöyledir.

uyku duasi 2 - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Uyku duası 2

Uykudan Uyanınca Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

uykudan kalkinca dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Uyanınca yapılan dua

Elhamdülillâhillezî ehyânâ ba‘de mâemâtenâ ve ileyhi’nnüşûr.

Öldükten sonra bizi  dirilten Allaha ham dolsun. Tekrar diriltip huzurunda toplayacak olan da yine O’dur. (Tirmizi)

Ezan Okunurken Okunan Dua Arapça Okunuşu

Lâhavle velâ kuvvete velâ kudrete velâ heybete velâ azamete illâbillâhi’lAliyyi’l-Azim.

Allah’ın kudretinden ve gücünden hariç kudret ve güç yoktur. Yalnız yüce ve azim (büyük)olan Allah’ın yardımıyla elde edilbilir.

Ezan Bittikten Sonra Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

ezan duasi - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Ezan duasi arapça

Ey şu eksiksiz (tam) davetin ve kılınacak namazın rabbi Allah’ım! Muhammed’e (s.a.v.) vesileyi ve fazîleti ihsan et (ver). Onu (s.a.v) kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmuda vererek ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Amin

Camiye Girerken Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Camiye sağ ayak ile girilir ve girerken salavat getirilir. Sonra dua yapılır.

“Allahümme sallialâ Muhammedin vealââli Muhammedin ve sahbihî vesellim. Allahümme’ftah lî ebvâberahmetike.”

Günlük Okunan Dualar … Allah’ım benim için sonsuz (nihayetsiz)rahmetinin kapılarını aç ve lütfeyle (iysan) ya Rab!

Camiden Çıkarken Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

camiden cikarken okunan dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Camiden Çıkarken Okunan Dua

“Allahümmeinni es’elüke minfadlike.”

Yâ Rab, senin fazlından (ihsanından) kereminden (cömetliğinden) istiyorum. (Tirmizi)

Tuvalete Girmeden Önce Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

tuvalete girerince okunacak dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Tuvalete girerken okunacak dua

Bismillâh. Allahümme innîeûzübike mine’lhubsi ve’lhabâis.

Bismillah. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden (dişi-erkek) sana sığınırım.

Tuvaletten Çıktıktan Sonra Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

tuvaleten cikinca okunacak dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’lezâ ve âfânî minzalik

Günlük Okunan Dualar… Bana rahatsızlık (eziyet) veren şeyleri giderip, bana sıhhat ve afiyet ihsan eden Allah’a hamd olsun.”

Arabaya Binerken ve İnerken Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Arabaya binerken okunacak dua 1 - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Arabaya binerken okunacak dua

Yemekten Önce Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

yemekten once okunan dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Yemekten Önce Okunan Dua

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.

Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minelmüslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketiHalîlullah, şefaat yâRasûlallâh.”

Günlük Okunan Dualar … Rabbim Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat (afiyet) dünyada kalanlara selamet, ahirete (ebedi alamlere) gidenlere rahmet eyle. Bizlere 2 cihanda güzellikler (iyilikler)  ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru. Amin

Yemek Yedikten Sonra Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

yemek duasi - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Yemek duası arapça

Bir İşe Başlamadan Önce Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

bir ise baslamadan once okunan dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Bir İşe Başlamadan Önce Okunan Dua

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

Günlük Okunan Dualar… Allah’ım, kolaylaştır, zorlaştırma. Allah’ım (bu işimi ) hayırla sonuçlandır Tamamına erdir).

Sabır İçin Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

sabir duasi - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Sabır İçin Okunan Dua
sabir duasi 1 - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Sabır duası

“Rabbena efriğ Aleyna sabran ve sebbit akdemena vensurna alelgavmin kafirin” (Bakara suresi 250. ayet)

Günlük Okunan Dualar… Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızın yere sağlam bastır ve şu kafirlere (topluluğa) karşı bize yardımcı ol.

Sıkıntı Anında Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

uzuntu aninda okunan dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Sıkıntı Anında Okunan Dua

Bismillâhi alânefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bigadâike ve bâriklî fîmâ guddirelî, hattâ lâuhibbe ta’cîle mâ ahharte vela te’hira mâ accelte.”

Benim Canım malım ve dinime bismillah. Ey Allahım! Beni kazana (takdirine) razı kıl. Bana takdir edileni benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir (ertelenen) olunanın ta’cilini (acale), ta’cil (acele) olunanın da te’hirini (ertelenmesini) istemeyeyim.

Bol Kazanç Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

bol kazanc duasi - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Bol Kazanç Duası
borc sikinti duasi - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Borç sıkıntı duası

Evde Huzur İçin Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

evde huzur ve bereket icin dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Evde Huzur İçin Okunan Dua

Rabbene’ftah beynenâ ve beynekavminâ bi’l-hakkı ve Ente hayrü’lfâtihin.

Rabbimiz,bizimle kavmimiz arasında adaletle (hakla)  hükmet ve Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. ( A’raf Suresi, 89)

Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunan Dua (Türkçe)

bir istegin gerceklesmesi icin okunan dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunan Dua (Türkçe)

“Yâ Rabbi! yalnız sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v) hürmetine yalnız senden istiyorum. O ki senin habibindir, o habibini vesile ederek, sana yalvarıyorum. Onun hatırı için kabul eylemeni istiyorum. Ya Rabbi onu şefaatçi yapıyorum, onun hürmetine dualarımı kabul et!”

Dünya ve Ahiret Hayatını Kurtarmak İçin Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

dunya ve ahiret hayatini kurtarmak icin okunan dua - Günlük Okunan Dualar ve Anlamları
Dünya ve Ahiret Hayatını Kurtarmak İçin Okunan Dua

Rabbenââtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâazâbennâr. Birahmetike yâErhamerrahimîn.

Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ihsan et. Bizi ateş azabından muhafaza eyle. Ey Rabb’im, sen merhamet edenlerin merhamet edicisin. bize rahmetinle muamele eyle.

Dualar ihlas ile samimiyet ile değerine değer katar. İbadetin ve duaların özünde ihlas vardır. Bize düşen ise ihlas ile günlük okunan dualar ezberlemek ve hayatımızın her anına bu duaları yaymaktır. Selam ve dua ile


Leave a Response