Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz
Tarama Etiketi

allaha iman

Allaha İman etmek ne demektir?

Allaha iman etmek demek onun varlığına ve bir olduğuna inanmak ve onu sıfatlarıyla isimleriyle tanımak ve bilmektir. Bu bizlere dünya ve ahiret saadeti kazandırır. Allaha iman etmek

Tevhid inancı ne demektir?

Tevhid inancı kavramı İslam medeniyetinin diğer dinlerden ayıran en esaslı kavramdır. Allah'ın birliğini tekliğini eşi ve benzeri olmadığını ifade eden bir kavramdır. Bütün