Bir Büyük Günah – Faiz Almak ve Faiz İle Borç Vermek

Faiz, birçok kültür ve dinde farklı şekillerde ele alınan bir konudur. İslam dini, faizi haram olarak kabul eder ve Müslümanlar arasındaki finansal işlemlerde faizden kaçınılmasını önerir. İslam’da faiz almak ve faizle borç vermek, bir büyük günah olarak değerlendirilir.

Kur’an’da, faizle ilgili olarak birkaç ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerden biri şöyledir:

“Yemini bozana kadar, yeminden önce bize helâl olan mallardan bir şeyi yemekle ilgili olanlar, gerçekten Allah’a yemin etmiş olmazlar. İşte onların yaptıkları şeyler, boşa gitmiştir. Onlara büyük bir azap vardır. Şüphesiz ki, onlar mallarını başkalarına kâr getirsin diye faiz yediler. Halbuki kendilerine: “Yiyebileceğiniz bir ticaret karı varken onu yemeyin” denilmişti. İşte yiyemeyecekleri hale geldiler. Allah, zalimler topluluğunu hidayet etmez.” (Bakara Suresi, 2:174-175)

Bu ayetler, faizin haram olduğunu ve Müslümanların helal kazanç yollarını tercih etmeleri gerektiğini ifade eder.

İslam’da faizsiz finans kurumları, bu prensiplere uygun olarak hizmet verir. Katılım bankacılığı veya İslami finans, faizsiz finansal ürün ve hizmetler sunarak, İslam’ın faiz karşıtı prensiplerine uygun bir şekilde faaliyet göstermeyi amaçlar.

Ancak, bu konuda farklı yorumlar ve görüşler de bulunabilir. İslam hukukçuları arasında faizin detaylarına ve uygulama şekillerine dair farklı yaklaşımlar olabilir. Bu nedenle, İslam topluluklarında faizle ilgili konularda farklı görüşler ortaya çıkabilir.

Yorum yapın