Zekat Kimlere Verilir?


0
Zekat kimlere
Zekat kimlere verilir?

Zekat kimlere verilir? İslamiyet’in beş şartından biri olan zekat kimlere nasıl verilir bu konuyu işleyeceğiz. Bir Müslümanın malının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi ile gerçekleşen farz olan bir ibadettir.

Zekat İslam’ın beş şartından biri olup mali bir ibadettir. Zekat kimlere verilir dersek önce fakir olan akrabalarına vermekle efdal bir ibadet haline gelir. Çünkü bunda hem zekat sevabı hem de sıla-i rahim sevabı vardır.

Bunun dışında akrabalardan erkek ve kız kardeşler, onların evlatları, yeğenler, halalar, amcalar, hala ve amca çocukları ve diğer uzak akrabalara sırasıyla zekat verilebilir. Buradaki esas yakından başlamasıdır.

Zekat Kimlere Verilir?

Zekat Öncelikle yaşanılan yerdeki fakirlere verilmelidir. Başka yerlerdeki fakirlere gönderilmesi mekruhtur. Ancak kendisine zekat gönderilecek uzak yerlerdeki kimseler akraba iseler bu durum ortadan kalkar.

Öncelikle borçlu olan akrabalara verilmesi daha efdaldir.  Çünkü hem borcun üstünden kalkması sağlanır, hem de sıla-i rahim yerine gelmiş olur.

Dinimize göre zekat gayrimüslimlere verilmez. Çünkü zekat fakir Müslümanların hakkıdır. Bir kimse zekatını zengin bir adamın küçük çocuğuna veremez. Çünkü bu çocuk babasının malı ile zengin sayılır. Lakin zengin bir hanımın fakir ve yetim olan çocuğuna zekat düşer. Çünkü çocuğun baba tarafı geçerlidir. Annesinin serveti ile zengin sayılmaz.

Bir kimseye zekatını zengin bir şahsın fakir olan babasına ve fakir olan büyük oğluna veya kızına veya o şahsın fakir olan hanımına verebilir. Zira bunlar birbirlerini servetiyle zengin sayılmazlar.

Aslı ihtiyaçlarından başka nisap miktarı mala sahip olan kimseye zengin sayılacağı için zekat verilmez. Çünkü zekatın daha iyi ve hikmeti fakire yardım ve onun ihtiyaçlarını gidermektir. Sıkıntılarını yok etmektir. Zekat gibi ölçüler ve fitreler de zengine verilmez. Bunlar zengine verildiği takdirde yerini bulmamış olacağından ibadetin kabul olması beklenemez. Çünkü bu sadakalar hibe mahiyetindedir.

Bir kimse zekatını fakir olan babasına dedesine anasına ninesine oğul ve torunlarına veremez. Fakir olan hanımına da zekat düşmez. Çünkü bunlara verilecek zekat menfaati kısmen zekat verenin kendisine ait olacağından ibadet yerini bulmaz. Bir cebinden çıkarıp öbür cebine koymak gibi bir durum ortaya çıkar. Aralarında menfaat ortalığı olduğundan verilmesi caiz olmaz.

Zekat İle İlgili Ayet

Damat kayın babasına, kayın baba damadına zekat verebilir. Tevbe suresinin 60. ayeti kerimesinde zekatın kimlere verileceği mealen bildirilmiştir. “Zekatlar Allah’tan bir farz olmak üzere fakirlere, miskinlere zekat için de çalışanlara, kalpleri İslam’a ısındırılacaklara verilir. Kölelerin borçluların, Allah yolunda olanların, yolda kalmışların uğrunda harcanır.”

Yani bu ayet ışığında zekat ve fitreleri bir fonda toplayıp belirlenen şekliyle ve belirlenen kişilere veren dernek ve yardım kuruluşlarına zekat verilmesi efdaldir, yani verilebilir. Zekat cami köprü gibi binaların yapımına verilemez. Çünkü şahsa verilmesi esastır.

Zekatın en önemli maksatlarından biri öncelikli olarak toplumdaki fakir ve yoksul insanların maddi olarak desteklenip zaman içerisinde onlara insanlık onuruna yakışır bir hayat standardı getirmektir.

Kur’an bu konuda zekatın sarf edeceği yerlere zikrederken ilk olarak fakirler sınıfın ele almıştır. Kur’an-ı Kerim’in zekat verilecek sekiz sınıfı bildirmesi zekatın sadece ve fakir ve yoksullara tahsis edilemeyeceğini, bunun dışında da mükellefler için değişik alternatifler olduğunu ifade etmesi çok önemlidir.

Zira zekat yerine getirilmesi farz olan bir ibadettir. İnsanların her zaman fakir insanlara ulaşamayacağı bir gerçektir. Bir sorumluluk duygusuyla bu noktada bu işleri yerine getiren kurumlara vakıflara ve derneklere de zekat verilebilir.

Zekat kimlere verilir sorusunun cevabını yukarıda izah ettik. Eğer maddi durumumuz var ise İslam’ın bu emrini malımızın 40 da birini vererek yerine getirmemiz farzdır.

Zekatın önemi nedir dersek buradan okuyabilirsiniz. Bu makalede ayrıntılı olarak anlattık.

Allah her halimizde ve anımızda istikametten ve rızasından bizleri ayrımasın. Amin


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir