DualarGünlük Okunan Dualar

Yemek Yedikten Sonra Okunan Türkçe Kısa Yemek Duası

Sofra duası
Sofra duası

EZBERLEMESİ KOLAY KISA YEMEK DUALARI – TÜRKÇE YEMEK DUALARI VE ÇOCUKLAR İÇİN KOLAY VE KISA YEMEK DUALARI

Dua, Mü’min ile Allah (c.c) arasında iletişim aracıdır. Dua ile Rabbimizden ahiret ve dünya işleri için isteklerde bulunabilir, verdiği her türlü nimetler için şükürlerimizi sunabiliriz. Yemek duası da rabbimizin bize verdiği nimetlere şükretmemiz için okumamız gereken duadır.

Her şeyin başı “Besmele” olduğu için yemeklerden önce de “Besmele” çekmeliyiz.

EZBERLEMESİ KOLAY KISA YEMEK DUALARI
Yemek Duası Arapça Okunuşu -1-

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.

El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

Yemek Duası Türkçe Anlamı -1-

Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.

Yemek Duası Arapça Okunuşu -2-

“Allâhümme zid ve lâ tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

Yemek Duası Türkçe Anlamı -2-

Allahım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle .”

TÜRKÇE YAPILABİLECEK YEMEK DUALARI

Türkçe Olarak Okunabilecek Yemek Duası -1-

“Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!

Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız,

Senden; sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz, işlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver.

El-Fatiha

Türkçe Olarak Okunabilecek Yemek Duası -2-

“Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat Ya Rasülullah, Bismillahi açtır Allah’ım, Nimeti taştır Allah’ım, Cemaline ulaştır Allah’ım, Mekke Medineyi dolaştır Allah’ım, Bu sofralar nurdur, Kaza belaları, Geri durdur Allah’ım,  Bu sofralar Mamurdur, Bu sofralarda; Halilibrahim bereketi, Bulundur Allah’ım, Artsın Eksilmesin, Taşsın Dökülmesin, Bu sofranın sahibi, Yokluk kıtlık görmesin Allah’ım, Yiyenlere helal,Yedirenlere hayır ,hasenat, Olması için;Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah Rızası için…

El-Fatiha

Türkçe Olarak Okunabilecek Yemek Duası -3-

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!
Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!
Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!
Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden âhirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini azîz, dilediğini zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!
Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.
Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle! Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn

El-Fatiha

Türkçe Olarak Okunabilecek Yemek Duası -4-

Sofra nur, hane mamur, kaza bela geri dur. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Allah bereket versin. Ya rabbi. Çalışıp para kazananlara, pişirenlere yiyenlere, sana şükür diyenlere, fakirlere verenlere, vatanını, dinini sevenlere, hastalık yoksulluk gösterme Allah’ım. Kalan ömrümüzü, Geçen ömrümüzden, hayırlı kıl ya rabbi. Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi ve bütün Müslümanları bağışla ya rabbi.
Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel

El-Fatiha

ÇOCUKLARA KOLAY ÖĞRETİLEBİLECEK KISA VE TÜRKÇE YEMEK DUALARI

Çocuklara Kolay Öğretilebilecek Kısa Yemek Duası -1-

Elhamdülillah Elhamdülillah

Bu nimeti veren ALLAH

Peygamberimiz Resulullah

Her yemekte derim BİSMİLLAH

Artsın eksilmesin

Taşsın dökülmesin

Hep afiyetle yensin

Geçmişlerin ruhu için

Sağlara selamet için

Bir de ALLAH rızası için

El-Fatiha

Çocuklara Kolay Öğretilebilecek Kısa Yemek Duası -2-

Yemeğimi yemeden

El açtım Allahım sana

Akıl fikir doğruluk

İy huylar ver bana

Yemezsem büyüyemem

Okuluma gidemem

Çabuk çabuk yiyelim

Yemeğimizi bitirelim

Bizi yaratan Allaha

Her zaman dua edelim

Âmin


32 Comments

  1. Çok güzel birde benim kardeşim ana okuluna gidiyor onlarda öğretmişler onlara yemeğimi yemeden el açtım allah ım sana akıl fikir doğruluk iyi huylar ver bana yemesem büyüyemem okuluma gidemem çabuk çabuk yiyelim okulumuza gidelim bizi koruyan
    Allah a her zaman dua edelim

Leave a Response