Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Yasin suresi ve faziletleri

0 102

Yasin Suresi ve Faziletleri

Yasin suresi adını ilk ayetinde bulunan ya ve sin harflerinden dolayı almıştır. Bununla birlikte “Azime”, “Muimme”, “Müdafi’ai ka-diye” ve “Kalbu’l-Kur’an” isimleri de kullanılır.

Mekke döneminde inmiş olup, 83 ayettir. Bu isimlendirmeleri açacak olursak Kalbu’l-Kuran Kur’an’ın kalbi demektir, Müdafi’a-i kadiye, okuyan ve amel eden kişilerden her türlü kötülüğü

3 defa İhlas suresini okuyan birisi Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba nail olur. Bir defa Yasin suresi okuyan ise on defa Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba nail olur. Kur’an-ı kerimi okuyan da hatim sevabına nail olur.

Yasin Suresinin Konusu

Hz. Muhammed (sav) hak peygamber olduğu aşikardır ve Kur’an bir mucize olarak bunu destekler. Diğer peygamberlerin tebliğ mücadelelerinden örnekler verilerek büyük zorluklara katlanan Hz. Peygamber ve sahabeler teselli edilir.

Allah’ın birliği ve kudretinin ispatı ve kainattaki yaratılış sırlarına dikkat çekilir, öldükten sonra yenide dirilme hakikati ve bunun getirdiği sonuçlar anlatılır.

İslam alimleri bu surenin, İslâm dinin üç temel noktası yani Allah’ın birliği, peygamberlik ve ahiret konuları en güçlü delillerle işlenerek bu surede anlatılır.

Yasin Suresi Oku

  • Yasin suresini Arapça aslında aşağıdan okuyabilirsiniz.
  • Hayrat vakfının kuran nüshalarıdır.

 

 

Yasin Suresini Sesli Dinleyin

Yasin Suresi Faziletleri

Müslümanlar tarafından en çok okunan surelerden birisidir nedeni ise Hz. Peygamberimiz (sav)’in bu sure hakkında söylediği aşağıdaki hadisleridir.

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Her kim Yasin’i okursa, Allah okumasına bedel Kur’an’ı 10 kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tirmizi, Fedâilu’l-Kur’an 7)

İlginizi Çekebilir
Cehennem Hayatı Nasıldır?

“Yasin, Kur’an’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzulayarak Yasini şerif okuyan kimsenin geçmiş günahları affedilir. Onu ölmüşlerinize okuyunuz.” (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4)

İbn Abbas’ın da bu surenin son ayetine işaret ederek “Yâsîn’in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu ayetten dolayı imiş” dediği nakledilir.

Yasin suresi hakkında o kadar çok  özel tefsirler kaleme alınmıştır ki sayısı bilinmez.

Hz. Ali (ra) efendimiz Resulullah (sav) kendilerine şöyle dediğini rivayet ediyor. “Ya Ali Yasin Suresini oku, çünkü Yasin Suresinde on bereket vardır” . Bunlar;

Eceli gelmamiş hasta şifa bulur, eceli gelmiş olan hasta ölüm acısı duymaz, Ölürken Cennet meleklerini görür, İnsan korktuğu şeyden emin olur, gariplere bir yardımcı bulur, aç ise tok olur ve ummadığı yerden rızık gelir, susuz olan su bulur, bekarların evlenmesi kolay olur, elbisesi olmayanın elbisesi olur, kaybettiği şeyi bulur.

Hz. Aişe (ra)’ dan rivayetle gelmiş ki “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise mağfiret olunur. O, Sure-i Yasindir.”

Yani Yasin suresi okunduğu şey üzerinedir. Unutmayalım ki ihlasla ve inanarak sadece Allahtan umarak okuyalım.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.