Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz
Tarama Kategorisi

Sureler

Tebbet Suresi ve Anlamı

Tebbet suresi Mekke döneminde inmiş olup 5 ayettir. Tebbet kelime olarak kurusun, kahrolsun anlamına gelmektedir. Tebbet suresi Kurandaki sıralamada 111.inzal (iniş) sırasına göre

Nasr Suresi ve Anlamı

Nasr suresi Medine döneminde inmiş olup 3 ayettir. Nasr kelime olarak yardım manasına gelir. Halk arasında izacaenesrullahi olarak da bilinir. Nasr suresi Kurandaki sıralamada 110.

Maun Suresi ve Faziletleri

Maun suresi Mekke’de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını son ayetinde ifade edilen ve “zekat, ve yardım etmek” gibi anlamlara gelen maun kelimesinden almaktadır.   Maun suresi Kuran

Kısa Namaz Sureleri ve Anlamları

Kur’an-ın son sayfalarında yer alan son 10 sure hem kısa hem ezberlenmesi kolay olduğu için “Namaz Sureleri” olarak adlandırılmıştır. Hem kısa hem ezberlenmesi kolay olduğu için namazda bu…

Kureyş Suresi

Kureyş suresi Mekke döneminde inzal olmuş olup  4 ayettir. Bu sure ismini Hz. Peygamberin (sav) mensup olduğu kabileden almaktadır.

Kevser Suresi

Kevser suresi Mekke döneminde inzal oluştur (inmiştir.)  Bav rivayetlerde Medine döneminde inzal olduğu da rivayet edilmiştir. 3 ayettir. Kevser mana olarak  çok hayır, bereket demektir.…

Kafirun Suresi

Kafirun suresi Mekke döneminde inmiş olup 6 ayettir. Kâfirun kelime olarak inkarcılar anlamındadır. Bu surede Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in inkar edenler, şirk ve sapkınlık içinde…

İhlas Suresi

İhlas suresi Mekke döneminde inmiş olup 4 ayettir. İhlas kelime olarak samimi olmak, dine içtenlikle (hakiki) bağlanmak anlamına gelir.  Bu surede anlatıldığı haliyle inanan bir kimse tevhid…

Felak Suresi

Felak suresi Medine döneminde inmiş olup 5 ayettir. Bu surede geçen Felak kelime olarak sabah aydınlığı anlamına gelmektedir.

Fil Suresi

Fil suresi Mekke döneminde inmiş olup 5 ayettir. Sure fillerle güçlendirilmiş ordusuyla Kâbe’yi almak ve yıkmak için gelen Ebrehe’nin yok edilişinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Fil…