Selam İsmi Şerifi


0
Selam ismi

Selam ismi Allah’ın en güzel isimler inden birisidir. Kullarına rahmet ve bereket ile ihsan eden, onları emin kılan ve onları selamete çıkaran anlamındadır.

Selam ismi şerifi lugatta gerek bedeni gerek ruhi hastalıklardan, eksiklik ve kusurlardan uzak kalmak manasında kullanılır. Allah’ın bir ismi olarak bakarsak “her türlü eksik, kusur, acz, fakr dediğimiz bizlere özgü şeylerden münezzeh olan ve selametin kaynağı olup esenlik veren” olarak anlatılır.

Sahabelerden Hz. Enes (r.a.) rivayet olunduğu üzere Rasullah (sav) Efendimiz dedi ki “Selam, Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Allah onu (selamlaşma için) yeryüzüne koymuştur. O halde aranızda selamı yayın” (Edebu’l-Müfred 989)

Es-Selam İsmi Şerifi

Bizlere esenlik, selamet ve huzur kaynağı olan bu ismi başlıklar halinde yazacak olursak;

Kullarına rahmet ve bereket ihsan eden ve onları emin kılandır

Onun zatı ayıplardan ve kusurdan sıfatı ise eksikliklerden salim olan, kullarını her türlü tehlikelerden muhafaza eden, onları selamete çıkarandır.

Kıyamet zamanı mümin kullarını azaptan koruyan ve cennette kullarına selam verendir.

Bizleri her türlü arızalardan ve olaylardan salim kılandır.

Bütün tehlikelerden biz aciz kullarını selamete ulaştırandır.

Cennette ulaşan bahtiyar kullarına selam edendir.

Selam İsmi Ne Demek

Selâm ismi şerifi Haşr suresi 23. ayette sayılan 6 isimle birlikte zikredilmiştir. Bununla beraber “kurtuluşa ermek, esenlik içinde olma” anlamında Allah’a nispet edilmiştir.

Yasin suresi 58. ayette Allah’ın cennete girenlere ya doğrudan ya da melekler yoluyla selam vereceği bildirilmiştir.

Saffat suresinin bazı ayetlerinde geçen Hz. Nuh, İbrahim, Musa, Harun ve İlyas ile 181. ayetinde geçen tüm resullere olan Allah’ın selâmı nispet edilmiştir. Bununla birlikte müminlerden Allah’a arz edilen selâm ve teslimiyet 15 kadar ayette bulunmaktadır.

Selam İsmi Manası

Allahın isimleri

Allahümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm diyerek okuduğumuz ifadelerde geçen selam Allah’ın ismi olarak zikredilmekte ve selametin kaynağı Allah olduğu belirtilmektedir.

Hz. Peygamber “‘Allah’a selam olsun’ demeyin zira Allah selâmın kendisidir demiştir. İslam alimlerine göre bir kulun selâm isminden alacağı nasip, onun selim bir kalple Mevla’ya ulaşmasıdır.

Selim kalp demek kin, nefret, hıyanet, kötü niyet ve hasedin olmamasını ve Müslümanlara iyi niyet beslemeyi ifade eder.

Selam İsmi Fazileti

Bela ve musibetlerden muhafaza olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan emin olmak ve hususen vesveselerden kurtulmak için “Ya Selam Celle Celalühü” ifadesi 131 kez okunur.

Herhangi bir hastaya 121 kez “Ya Selam Celle Celalühü” okunursa o kişi eğer eceli gelmemiş ise Allah’ın fazl-u keremiyle hastalığı hafif olur ve şifa bulur.

Bu ism-i şerifi “Ya Selam Celle Celalühü” diyerek devam eden kişi  ölümün zorluğunu çekmez ve şeytanlardan muhafaza olur.

Bekar birisi ‘Ya Selâm’ diyerek günlük 131 kez okumaya devam ederse ona hayırlı bir vakitte evlilik nasip olur. Evli olan biri okursa bir ömür mutlu bir evlilik sürer.

Selam İsmi Ebced Değeri

Bu isim emniyet, güven, esenlik anlamında olup her türlü ayıptan selamette çıkaran her türlü afetten emin kılan anlamında olup bu ismin ebcedi değeri 131 dir. Zikri bu sayıya göre yapılır. Zikir saati Güneş olarak geçer.

Es-Selam Duası

Kudreti sonsuz olan ve zatı acizlikten münezzeh olup salim olan Sensin Ya Rabbi. Bizi yok olmaktan varlık alemine salimen çıkaran Sensin. Günahlardan, haramlardan ve şerlerden salim tut kalbimizi!

Sana teslim olup selamete çıkanlarla haşreyle bizi! Selâm’sın, selam Sendendir. Cennette selâmınla şeref-yab eyle bizi! Rahim ismi şerifin ile bizlere merhamet eyle.. Amin… Amin… Amin… Ecmain…. Es Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Ebeden Daima…


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.