Sabır ile İlgili Ayetler Hangileri?


0
Sabır ile İlgili Ayetler

Sabır ile ilgili ayetler, zor dönemler yaşayan ve tutunacak bir dal arayan insanların yüreğini ferahlatır. İnsan hayatı oldukça karmaşıktır, kimi zaman inişler kimi zaman çıkışlar olur hiçbir şey her zaman mükemmel ya da her zaman kötü olmaz her şeyin elbet bir sonu vardır. İnsanlar zor dönemlerden geçerken maneviyata daha bir yönelirler biz de bu dönemlerden geçen ve yüreğini ferahlatacak bir şey arayanlar için sabır ile ilgili olan ayetleri sıraladık.

Sabır ile İlgili Ayetler Hangileridir?

İslam dinine inanan insanlar ayetlere ve hadislere göre yaşamaya çalışır ve zor zamanlarında onlara sıkı sıkı tutunurlar. Zor günlere sabretmeyi ve bu sabrın mükafatını alacaklarını bilirler.

Sabır ile İlgili Ayetler
Sabır ile İlgili Ayetler

Allah’ın bize rehber olarak göndermiş olduğu Kuran-ı Kerim’deki sabır ile ilgili ayetler şu şekildedir;

 • Bakara suresi 45. Ayet: Sabır ve namazla yardım dileyin bu şüphesiz, huşu duyanların dışındakiler için ağır bir yüktür.
 • Bakara suresi 155. Ayet: Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.
 • Bakara suresi 153. Ayet: Ey iman edenler! Sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.
 • Bakara suresi 177. Ayet: Yüzlerinizi batıya ve doğuya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin (tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.
 • Al-i İmran suresi 17. Ayet: Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir.
 • Al-i İmran suresi 120. Ayet: Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah yapmakta olduklarını kuşatandır.
 • Enfal suresi 66. Ayet: Şimdi Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za’f olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı kişi bulunursa, (onların) iki yüzünü bozguna uğratır. Eğer sizden bin kişi olursa Allah’ın izni ile onların iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir.
 • İnsan suresi 24. Ayet: Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme.
 • Araf suresi 128. Ayet: Musa kavmine: “Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki, arz Allah’ındır ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç müttakiler içindir.” Dedi.
 • Hud suresi 115. Ayet: Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez.
 • Müddesir suresi 7. Ayet: Rabbin için sabret.
 • İnsan suresi 12. Ayet: Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir.

Sabır duası gibi daha birçok sabır ile ilgili ayetler vardır. Allah bize Kuran-ı Kerim ile sabrı öğütlemiş ve mükafatını da elbet vereceğini söylemiştir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir