Rızık Duası Türkçe


0
Rızık duası türkçe
Rızık duası türkçe

Rızık Duası Türkçe dualar ele alacağız bu yazımızda. Rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan dualardır bunlar.  Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, ihlasla, samimiyetle rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okumalıdır.

Rızık Duası Türkçe dualar rızkı bereketlendiren bu dua ile yerlerde ve göklerde her nerede olursa olsun bereketin sizi bulmasını Allah’tan dileyiniz. Hususen kazancımızın helal olması için rızık duasını usanmadan ısrarla tekrar, tekrar okuyalım ve faydasını inşallah (Allahın izli ile) en kısa sürede görürsünüz.

Rızık Duası Türkçe –  Arapça Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Rızık Duası 

Rızık duası

Rızık Duası Türkçe okunuşu : Yâ Allah, yâ Rabb, yâ Hayyü, yâ Gayyûmü, Yâ Zelcelâli ve ikram. Eselüke bismikelazîmil-a’zami, Enterzugani helâlen tayyiben, Alahümme inkâne rızgunâ fissemâi, enzilhu ve inkâne filardi ezhırhu ve inkane ba’iden garrebhü, Ve inkâne gâribenyessirhü, Ve inkâne galîlen kessirhü, Ve inkâne kesîran ihfazhü bilbereketi

Rızık Duası Türkçe okunuşu

Yüceler yücesi olan (Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm, Ya Zel Celali vel- İkram) isminin hakkı için senden dilerim. Bana helal olan rızıklar ver. Yüce Allah’ım, eğer rızkımız semada (gökyüzü) ise onu indiriver, eğer yerde ise onu çıkarıver, uzakta ise onu yakın kıl, yakın ise kolay yap, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.  Amin.

Rızık Bereketi için Talak Suresi

Rızkı azalan ve geçim sıkıntısı ortaya çıkan kişi az da olsa sadaka verir, günahlarına tövbe eder, hayırlı güzel bir niyet ile Cuma gecesi seher vaktinde (cuma sabahı) Hacet Namazı kıldıktan sonra Yüz kere Tövbe İstiğfar eder. Esteğfirullah el – Azim dedikten sonra aşağıdaki ayetleri okumaya devam etse Allah-u Teala ummadığı yerden rızık kapısını ona açar. İnşallah

Talak suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Vemey yetegıllâhe yec’âllehü mahrece(n). Ve yerzüghü minhaysü lâyahtesib, ve meyyetevekkel alâllâhi fehüve hasbüh, innallâhe bâliğu emrih, kad cealallâhu li külli şey’in gadrâ(n). Ve mey yettegıllâhe yec’âllehü minemrihi yüsra. Vemen gudira aleyhi rizguhu felyünfig mimma âtahüllah, lâyükellifüllahü nefsen illâmâ âtâhâ, seyec-alüllahü ba’de usriyyüsra.

Rızık Duası Türkçe okunuşu

Rızık Duası Türkçe olunuşu: Her kim de Allah’tan korkarsa (sakınırsa) Allah ona bir çıkış (kurtuluş) yolu kolaylığı sağlar. Onu beklemediği (hesaplamadığı yerden) yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse (güvenirse) O ona yeter. Şüphesiz (doğrusu) Allah, emrini yerine getirendir.

Allah, her şeyi bir ölçü yapmıştır. (koymuştur.)  Ve her kim Allah’a karşı gelmekten (korkup) sakınırsa, Allah ona işinde (mutlaka) bir kolaylık verir. Rızkı dar olan (az) da, Allah’ın ona verdiği kadar harcasın. Allah, bir kimseyi (nefsi) ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir zorluktan sonra bir kolaylık (nasip) yaratır. ( Talak Suresi1-7)

Geçim sıkıntısı için dua

Abdullah bin Amr’dan rivayet ediyor.

Geçim sıkıntısı için dua
Geçim sıkıntısı için dua

Bismillâhi alânefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bigadâike ve bâriklî fîmâ guddirelî, hattâ lâuhibbe ta’cîle mâ ahharte vela te’hira mâ accelte.”

Rızık Duası Türkçe okunuşu

Rızık Duası Türkçe okunuşu: Benim Canım malım ve dinime bismillah. Ey Allahım! Beni kazana (takdirine) razı kıl. Bana takdir edileni benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir (ertelenen) olunanın ta’cilini (acale), ta’cil (acele) olunanın da te’hirini (ertelenmesini) istemeyeyim.

Rızkın bereketlenmesi için tavsiyeler

Dua

Nimeti veren Allah’ı unutmayıp devamlı şükür etmek unutmayalım ki şükür nimeti ziyade eyler, verilen nimetlerin kıymetini bilip israf etmemek, Namazı güzelce kılmak, Zekat ve sadaka gibi Allah’ın bize verdiklerinden ihtiyaç sahiplerine infak etmek, Kerahet vaktinde uymak yani sabah uykusu rızkı azaltır. (Beyhaki) ondan sebep o vakitte dua etmek

Son olarak diyeceğimiz Bereket duası için Hz. Peygamberimizden (s.a.v.) Vakıa suresi hakkında birçok sahih hadis vardır. Örneğin  bu sureyi okuyan fakirlik görmeyeceği, bu surenin zenginlik suresi olduğu bunda sebep bolluk ve bereket için Kur’an’da bulunan Vakıa suresini çokça okuyalım. Allah’a emanet olun vesselam.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir