• Hazreti lut

  Hazreti Lut Kısaca Kimdir?

  Hazreti Lut İbrahim’in (a.s.) kardeşi olan Harran’ın oğludur. Yani Hz. İbrahim’in (a.s.) yeğenidir. Hz. Lut (a.s.) Hz. İbrahim (a.s.) ile aynı dönemde yaşamış onunla beraber hicret etmiştir.

 • hazreti yunus peygamber

  Hazreti Yunus Peygamber Kimdir?

  Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın yuttuğu peygamber olarak müthiş kıssası ile bilinir. Ninova  kavmine  peygamber olarak, tebliğ vazifesi ile gönderildi. Hazreti Yunus  (a.s.) O kavmine, Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmek ve Allah’ın dinini tebliğ etmek için gönderilmişti. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz Yunus Aleyhisselam’dan kalem ve Nisa suresinde övgü ile bahsedilmiştir. Kendisine 30 yaşında peygamberlik verildi. ...

  Devamını Oku

 • Davut peygamber

  Davut Peygamber Kısaca Kimdir?

  Davut peygamber Süleyman peygamberin babasıdır. Yüce Allah tarafından kendisine Zebur Kutsal kitabı verildi. Davut Aleyhisselam Kudüs’te doğmuş orada yaşamıştır. Davut peygamber adı yüce kitabımız kur’an-ı Kerim’de 16 kez ismi geçmektedir. Davut Aleyhisselam’ın sesi çok güzel ve tesirli idi. Onun sesini dinleyenler etkisinde kalırdı. Yüce Allah israiloğullarına Hz Musa’dan sonra birçok peygamber gönderdi. Onlarda Tevrat’ın kaidelerine ...

  Devamını Oku

 • Hazreti İbrahim kısaca

  Hazreti İbrahim Kısaca Kimdir?

  Hazreti İbrahim kısaca kimdir onu anlatacağız inşallah.. Hz. İbrahim (a.s) Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)’in  dedelerindendir. Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim’e Halil’im (dostum) buyurduğu için ona Halilullah veya Halilurrahman denilirdi. Hazreti İbrahim kısaca anlatmak istedik yoksa elbette çok şeyler yazılabilir. İbrahim Aleyhisselam Musa aleyhisselamdan sonra kur’an-ı Kerim’de  ismi  en çok zikredilen peygamberdir. İbrahim Aleyhisselam keldani ...

  Devamını Oku

 • Hazreti Musa kısaca

  Hazreti Musa Kısaca Kimdir?

  Hazreti Musa kısaca kimdir? Hz. Musa (a.s.) Yakup peygamberin soyundan gelmektedir. Kardeşinin adı Harun, annesinin adı ise İmran’dır. Hazreti Musa kısaca kimdir dersek Hz Musa (a.s)’a dört büyük kitaptan biri olan Tevrat indirilmiştir. Hz Musa(a.s)’a  Tur Dağında Allah ile konuştuğu için “Kelimullah” sıfatı verilmiştir. İsrailoğulları’nı Firavun’ un zulmünden kurtaran Peygamber olarak o ilahi dinlerde büyük ...

  Devamını Oku

 • Peygamberlerin en üstünü

  Peygamberlerin En Üstünü

  Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu Hazreti Muhammed’dir (sav). O (sav) Allah’ın yarattığı bütün mahlukat içinde en şereflisi ve itibarlısıdır. Peygamberlerin en üstünü şüphesiz Hz. Muhammed (sav) olup peygamberler içinde gelen en son peygamberdir ki ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Yüce Allah biz kullarına razı olduğu ve didilmesi gereken yolu göstermek için ...

  Devamını Oku

 • Hazreti İsmail

  Hazreti İsmail Kimdir?

  Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerdendir. Kendisine “Zebihatullah” yani Allah’ın Kurbanı lakabı verilmiştir. Hazreti İsmail (a.s) Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın Hacer annemizden doğan büyük oğludur. Kur’an-ı Kerim’de 12 yerde ismi geçmektedir. Hazreti İsmail (a.s) 313 Resul’den biridir. Hem Resul, hem Nebi’dir. Dürüstlük abidesi bir peygamber olarak anılır. Kabe’nin içinde kabri vardır. Bu her Rasule nasip ...

  Devamını Oku