Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz
Tarama Kategorisi

Peygamberlere İman

Davut Peygamber Kısaca Kimdir?

Davut peygamber Süleyman peygamberin babasıdır. Yüce Allah tarafından kendisine Zebur Kutsal kitabı verildi. Davut Aleyhisselam Kudüs'te doğmuş orada yaşamıştır. Davut peygamber adı

Yuşa Peygamber Kimdir?

Yuşa peygamber Musa peygamberin yeğeni olup İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Musa Aleyhisselam onu yerine vekil tayin etmişti. Yuşa peygamber için İsrail oğulları