Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/duasureayet/public_html/wp-content/plugins/mycred/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
Peygamberlere İman - Dua Sure Ayet
 • Davut peygamber

  Davut Peygamber Kısaca Kimdir?

  Davut peygamber Süleyman peygamberin babasıdır. Yüce Allah tarafından kendisine Zebur Kutsal kitabı verildi. Davut Aleyhisselam Kudüs’te doğmuş orada yaşamıştır. Davut peygamber adı yüce kitabımız kur’an-ı Kerim’de 16 kez ismi geçmektedir. Davut Aleyhisselam’ın sesi çok güzel ve tesirli idi. Onun sesini dinleyenler etkisinde kalırdı. Yüce Allah israiloğullarına Hz Musa’dan sonra birçok peygamber gönderdi. Onlarda Tevrat’ın kaidelerine ...

  Devamını Oku

 • Hazreti lut

  Hazreti Lut Kısaca Kimdir?

  Hazreti Lut İbrahim’in (a.s.) kardeşi olan Harran’ın oğludur. Yani Hz. İbrahim’in (a.s.) yeğenidir. Hz. Lut (a.s.) Hz. İbrahim (a.s.) ile aynı dönemde yaşamış onunla beraber hicret etmiştir.

 • hazreti yunus peygamber

  Hazreti Yunus Peygamber Kimdir?

  Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın yuttuğu peygamber olarak müthiş kıssası ile bilinir. Ninova  kavmine  peygamber olarak, tebliğ vazifesi ile gönderildi. Hazreti Yunus  (a.s.) O kavmine, Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmek ve Allah’ın dinini tebliğ etmek için gönderilmişti. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz Yunus Aleyhisselam’dan kalem ve Nisa suresinde övgü ile bahsedilmiştir. Kendisine 30 yaşında peygamberlik verildi. ...

  Devamını Oku

 • Hazreti İbrahim kısaca

  Hazreti İbrahim Kısaca Kimdir?

  Hazreti İbrahim kısaca kimdir onu anlatacağız inşallah.. Hz. İbrahim (a.s) Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)’in  dedelerindendir. Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim’e Halil’im (dostum) buyurduğu için ona Halilullah veya Halilurrahman denilirdi. Hazreti İbrahim kısaca anlatmak istedik yoksa elbette çok şeyler yazılabilir. İbrahim Aleyhisselam Musa aleyhisselamdan sonra kur’an-ı Kerim’de  ismi  en çok zikredilen peygamberdir. İbrahim Aleyhisselam keldani ...

  Devamını Oku

 • Hazreti Musa kısaca

  Hazreti Musa Kısaca Kimdir?

  Hazreti Musa kısaca kimdir? Hz. Musa (a.s.) Yakup peygamberin soyundan gelmektedir. Kardeşinin adı Harun, annesinin adı ise İmran’dır. Hazreti Musa kısaca kimdir dersek Hz Musa (a.s)’a dört büyük kitaptan biri olan Tevrat indirilmiştir. Hz Musa(a.s)’a  Tur Dağında Allah ile konuştuğu için “Kelimullah” sıfatı verilmiştir. İsrailoğulları’nı Firavun’ un zulmünden kurtaran Peygamber olarak o ilahi dinlerde büyük ...

  Devamını Oku

 • Yuşa peygamber

  Yuşa Peygamber Kimdir?

  Yuşa peygamber Musa peygamberin yeğeni olup İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Musa Aleyhisselam onu yerine vekil tayin etmişti. Yuşa peygamber için İsrail oğulları Yeşu diyorlardı. Yuşa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam’a indirilen dinin esaslarını insanlara anlattı. İnsanlara Allah’ın emir ve yasaklarını, Allah’a olan ibadetlerin nasıl yapılacağını, bir müminin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kendisi de bunun üzere yaşadı. Yuşa Aleyhisselam ...

  Devamını Oku