Peygamber Efendimizin Çevreye Verdiği Önem


0
Peygamber Efendimizin Çevreye
Peygamber Efendimizin Çevreye verdiği önem

Peygamber Efendimizin Çevreye Verdiği Önemi görmek için derinlemesine değil yüzeysel bile sözlerine ve hayatına bakılsa yeterlidir.

Bir Müslümanın hem  çevreye verdiği ehemmiyeti hem ahlaki anlayışının temeli Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetidir. Zira Peygamber Efendimizin Çevreye Verdiği Önemin nedenini kuranda ve sünnette görebiliriz.

Çevreye duyarlı ve bilinçli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek İslam’ın yani dinimizin  temel hedeflerinden birisidir. İslam ve din yalnız inanç ve ibadet konularını ele almış çevreyi ve hayatın diğer alanlarını es geçmiş değildir.

Evet dinimiz hayatının her yönüyle her veçhiyle ilgili emirler, tavsiyeler ve ikazlar yapmaktadır. Dolayısıyla anlattığımız çevre ahlakı ve bilinci ile ilgili çokça husus bulunmaktadır.

Hz. Peygamber’in (sav) de çevre bilincini oluşturmak konusunda ehemmiyetli teşvikleri, tavsiyeleri ve emirleri olmuştur. Sözleriyle ve fiilleriyle hatta bizatihi uygulamalarında çevrenin temizliği ve bu çerçevede her konuya temas etmiştir.

Peygamber Efendimizin Çevreye Verdiği Önem

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), Allah’ın yarattığı kâinata hikmet, rahmet ve sevgi nazarıyla bakmış ve tabiatın korunmasına büyük önem vermiştir. Ağaç dikme ve yeşillendirme faaliyetlerinde bulunmak kadar onları korumak ve sahiplenmek de sünnettir.

Peygamberimiz (s.a.v), genel olarak ağaçların gereksiz yere kesilmesini ve bitkilere zarar verilmesini yasaklamıştır. Hatta çeşitli ihtiyaçlarla zorunlu olarak ağaç kesmek isteyenlere, kestikleri ağaçların yerine yenilerini dikmeleri şartını koşmuştur

Efendimiz (s.a.v), en zor şartlarda bile olsa yeryüzünün ağaçlandırılmasını teşvik etmiş, hatta bu hususta  “Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhâl onu diksin!” (İbn Hanbel) buyurmuştur.

Efendimiz (s.a.v)’in teşvikleri bununla da sınırlı kalmamış, o (s.a.v) dikilen ağaçların sevabından, diken kişinin ölümünden sonra da yararlanmaya devam edeceğini bize şöyle bildirmiştir. “Bir kimse bir ağaç diktiğinde Yüce Allah mutlaka bu ağacın meyvesi oldukça ona sevap yazar.” (İbn Hanbel)

Allah Rasûlü (s.a.v), her zaman çevreyi korumak ve güzelleştirmek için çalışmış ve tavsiyeler vermiştir. Sahabelere de bu bilinci vermiştir. İşte ilk halifemiz Hz. Ebubekir sefere hazırlıkları ordusuna şöyle hitap etmiştir. (Kısa bir bölümü)

Ey insanlar, hainlik yapmayın ve ganimet malına ihanet etmeyiniz. İnsanlara zulmetmeyiniz, çocuklar, yaşlılar ve kadınları öldürmeyiniz!

Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyin, onları yakmayınız ve meyveli ağaçları kesmeyin. Koyun olsun sığır ve deve olsun (ihtiyacınız hariç) kesmeyiniz! Aşağıda bulunan 40 hadis izleyerek bilgi edinebiliriz.

https://www.youtube.com/watch?v=nHfOC3vb4DQ

Velhasılkelam

Peygamber Efendimiz çevreye verdiği önem için şöyle diyebiliriz. Allah’ın bir nizam ve intizam içinde yarattığı şu kainata bir hikmet, bir rahmet ve sevgi nazarıyla bakmıştır. Çevrenin korunması için bizatihi çalışmış bu konuya büyük önem vermiştir.

Hem ağaç dikme ve yeşillendirme için çalışmak ve onları korumak ve sahiplenmek de sünnettir. Hem bu şekilde yapsak yaptıkları zikirlerinden hisse sahibi oluruz.

Hem Hz. Peygamber (sav) ağaçların ve bitki örtüsünün gereksiz olarak kesilmesi ve onlara zarar verilmesini de yasaklamıştır.

Evet biz Müslümanlar Kurandan ve Peygamber Efendimizden aldığımız dersle hayat sahibi olan bitkilerin Allah’ı zikrettiğini biliriz, onları emanet olarak biliriz, nimet olduklarını biliriz, onları gelecek nesillere aktarmanın önemini de biliriz. İsraf nedir onu da biliriz. Böylece Peygamber Efendimiz çevreye verdiği önemi idrak eder bu nazarla çevremize bakarız vesselam.

Kabir ziyareti nasıl olmalı ve okunacak dualar nelerdir? isimli makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir