Nas Suresi ve Anlamı


0
Nas Suresi
Nas Suresi ayetleri

Nas suresi Medine döneminde inmiş olup 6 ayettir. Nas, kelime olarak insanlar anlamına gelmektedir.

Nas suresi Kurandaki sıralamada 114. Sure olup son suredir. İnzal (iniş) sırasına göre 21. suredir. Surede sinsice insanları kötülüğe sevk eden cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması anlatılmaktadır.

Nas suresi ismi ilk ayetinde geçen ve insanlar manasına gelen nas kelimesinden almaktadır. Bununla beraber “Kuleûzû birabbi’n-nâs” ve Felak Suresi’yle beraber “Muavvizeteyn, Mukaşkışeteyn” isimleriyle de bilinmektedir.

Nas Suresi Arapça

Nas Suresi Türkçe okunuşu ve Meali

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Meali : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Nas’ın (insanların) Rabbine sığınırım. İnsanların malikine(hükümdarına), İnsanların (hakiki) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

 Nas suresi Anlamı

Felak Suresinin devamı olarak inzal olan (indirilen) Nas Suresi, insanların kalplerine vesvese neren (sokan) cin ve şeytanın şerlerinden kötülüklerinden Allah’a sığınmak için okunan muazzam bir (duadır) ayettir.

 Nas ve Felak surelerini ikisine birlikte okunur ve şerlerden kötülüklerden Allah’a sığınmayı öğütler. Bu sureler ile gördüğümüz veya görmediğimiz her türlü kötülük ve beladan sadece, Allah’ın sonsuz kudretiyle ve rahmetiyle kurtulmanın mümkün olabileceği bildirilmektedir.

Bu sure Mekkeli müşriklerin, İslam’ın yok etmek için, var güçleriyle Resulullah (s.a.s)’in başına üşüştükleri bir vakitte nazil oldu. Müşrikler haince yöntemler yanında, sihir yoluna da başvurmaktan geri kalmıyorlardı.

Allah Teâlâ, Resulünü ve iman eden bütün insanları bu tür kötü insanların ve onların yardımcıları olan şeytanların vereceği zararlardan muhafaza için bu iki sureyi göndermiştir.

Felak suresinde büyü ve hasetten meydana gelebilecek şerlerden dolayı bir sığınmadan bahsedilirken, Nas suresinde ise, insanların kalplerine vesvese verenlerin şerrinden (kötülüklerinden) muhafaza olunmak söz konusudur.

Nas suresinin ilk 3 ayetinde, Allah’ın kendisine sığınılması emredilirken, Rablık, Hükümdarlık ve İlahlık sıfatları anlatılmaktadır. Arkasından sığınılması gereken şer olanlar anlatılır.

İnsanları yoldan çıkarmak, başlarına kötü şeyler getirmek isteyenler görünmez varlıklar (cinlerden) olabildikleri gibi, insanların arasında dolaşan şeytanlaşmış kişilerde olabileceği bildirilir.

Nas Suresinin Fazileti

Ukbe bin Amir (r.a.) anlatıyor ki bir vakitte Peygamber efendimizle (s.a.v) yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya yakalandık. Hz. Peygamber bana Felâk ve Nas surelerini oku dedi. Sonra Ey Ukbe bu iki sure ile Allah’a sığın, çünkü hiçbir kul Allah’a bunlardan daha faziletli bir şey ile sığınamaz!

Hadis-i şeriflerde denildi ki İhlas, Felak ve Nas suresini sabah akşam üç kez oku! Bunlar sana yeterlidir.(kâfidir.)

Hz. Ayşe validemiz bu surelerle ilgili diyor ki Hz. Peygamber (s.a.v) uyacağı vakit, İhlas, Felak ve Nas suresini okur sonra ellerine üfler ve elleri ile vücudunu sıvazlardı.

Denilmiş ki Nas suresini sürekli okumayı alışkanlık haline getiren birisi, daima sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifa bulur.

Artık son nefesini vermekte olan birisi için bu sure okunursa, ruhu bedeninden rahatça çıkar. Uymak için yatağa girerken okuyan kimse cin ve şeytan şerrinden emin olur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku ile uyur.

Bizler düşen özellikle Nas suresi ile beraber Kuranın son on suresini ezberlemek. Zira her birinin çokça fazileti ve güzellikleri var.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir