Mealler İle Kuran’ı Okumak Yeterli mi?


0
Mealler İle Kuran’ı Okumak Yeterli mi?
Mealler İle Kuran’ı Okumak Yeterli mi?

Kuran’ı okuma düşünüldüğünde Türk toplumu, Kuran’ı Kerim’i genelde sevap kazanmak için okumaktadır. Kuran’ı anlamadan okudukları için de eleştiri altında tutulmaktadırlar. Pek, Mealler İle Kuran’ı Okumak yeterli olur mu?

Kur’an’ı okuyabilmek demek onu anlayıp uygulayabilmek demektir; çünkü Kuran, dini temel metni olduğu gibi toplumsal mekanizmanın işleyiş esaslarının belirlendiği dünyevi bir metindir. Kuran’ı hem bilinçle okumak hem de manasını kavrayarak hatta manası üzerinde derin derin düşünmek gerekmektedir. Mealler İle Kuran’ı Okumak hususuna yönelik teşviklerin asıl hedefi, Allah’ın Kuran aracılığıyla yaptığı rehberliğin izlenmesidir.

Mealler hazırlanırken eksik ve kusurlu olduğu yönünde icma oluşmuştur. Böyle olmasının sebepleri arasında diğer semavi kitaplarda olduğu Kuran’da da muhkem ve müteşabih ayet ve kelimelerin bulunmasıdır. Arapça olarak inen Kuran’ın bu dilin çok anlamlı olması da bu sebeplerden biridir. Kuran metnine yanlış yaklaşmaktan kaynaklanan eksiklikler yani usulsüz okuyuşlarda vardır.

Kuran okurken mezhebî, ideolojik, zümrevi her önyargı ve çıkar endişesi kişinin okuduğu metni algılamasını etkilemektedir. Bunu etkileyen sebepler arasında fertlerin idrak ve bilgi seviyelerinin farklı olması da gösterilebilir. Her anlayarak okuma istenen manada istenen bir anlama değildir. İş, anlayarak okuma da değil nasıl anladığında ve anladıktan sonra ne yaptığında düğümlenmektedir.

Mealler İle Kuran’ı Okumak

Mealler İle Kuran’ı Okumak Yeterli mi?
Mealler İle Kuran’ı Okumak Yeterli mi?

Meal hazırlarken yapılan hatalardan bazıları şöyledir; Kuran’ın mahiyetiyle ve ondan nasıl yararlanılacağıyla ilgili doyurucu açıklamalar yapılmamasıdır. Arapça bir metnin Türkçeye çevrildiği bilinciyle hareket edilmemektedir. Meallerde Arapça ve Türkçe arasındaki yapı farkına dikkat edilmemektedir.

Kuran’da yer alan Arapça deyimlerin birebir Türkçe olarak değil de Türkçedeki anlam karşılığına göre çevrilmesi gerekmektedir. Mealler hazırlanırken Sarf ve Nahiv kurallarına da riayet edilmemektedir. Ayet ve sayfa sonlarının esas alınması birtakım yanlışlara sebep olmaktadır. Kurandaki vurgulara da özen gösterilmemektedir. Kuran’ın o şaheser üslubu yansıtılmaya çalışılmamaktadır ve bütün Kuran mekkî-medeni ayrımı yapmaksızın tamamen düz bir metin gibi çevrilmektedir.

İşte bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı mealleri tam anlamıyla Kuran’ın ne anlatmak istediği neyi vurgulamak istediği gibi istekleri karşılayamamaktadır. Lakin yüzeysel de olsa Kuran’ı anlama isteği doğurması açısından önemli kaynaklardır.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir