Maun Suresi ve Faziletleri


0
Maun suresi
Maun suresi

Maun suresi Mekke’de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını son ayetinde ifade edilen ve “zekat, ve yardım etmek” gibi anlamlara gelen maun kelimesinden almaktadır.  

Maun suresi Kuran 107. sırada inzal (iniş) sırasına göre ise 17. Sıradadır. Kafirun suresinden önce Mekke döneminde nazil olmuştur. Maun suresi “Eraeytellezi” ve “Din suresi” olarak da adlandırılmaktadır.

Maun suresi gerçi yedi ayet gibi kısa bir sure görünse de içinde önemli konuları barındırmaktadır. Temel konulardan birisi yetim ve yoksullara sahip çıkmak diğeri ise namazı gösteriş amacıyla kılmamaktır.

Maun Suresi Arapça 

Maun suresi

Maun Suresinin Türkçe okunuşu ve Meali

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Din gününü (ceza ve mükafat günü) yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip (hor görmek) kakar. Yoksulu yedirmeyi teşvik etmez. İşte (şu) namazı kılanların vay haline! Onlar namazlarından gafildirler (ciddiye almazlar). Onlar gösteriş (için namaz) kılarlar. Ve onlar en ufak bir yardımı (zekatı) da rede ederler.

https://www.youtube.com/watch?v=r794WO-cNY4

Maun suresi neden indirilmiştir?

Maun suresinin inzal (iniş) sebebinin Ebu Cehil olduğu çok kimseler tarafından ifade edilmiştir. Gelen rivayetlerde cimri olmalarıyla meşhur olmuş ve yetimlerle uğraşan Ebu Süfyan , As b Vail es Sehmi, Velid b Aiz gibi kişiler de geçmektedir.

Bir gün bir yetim olan bir çocuk sıkıntıda olduğu bir zamanda ihtiyacını görmesi için Ebu Cehil’e gitmiş ve ondan yardı talebinde bulunmuştur. Bir arada bulunan Kureyş’in ileri gelen müşrikleri o çocuk ile alay etmişler hem bu durumu fırsat bilip o çocuğu Hz. Muhammed'(s.a.v.) göndermişlerdir.

Zira o müşrikler biliyorlardı ki Hz. Muhammed (s.a.v.) ihtiyaç sahibini geri çevirmezdi. Hem elinde de bir şey olmadığı için o çocuğa veremeyecek, onla da bu halden  yararlanarak onun ile de alay edeceklerdi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) o çocuğu dinlemiş ardından elinden tutarak birlikte Ebu Cehil’in yanına götürürmüş ve ondan çocuğun ihtiyacını karşılamasını istemiştir. Ebu Cehil ise istemeyerek de olsa bu talebi yerine getirir. Bunun üzerine müşrikler Ebu Cehil’e sen de sapıttın söylemeleri üzerine Ebu Cehil onlara demiş ki “Hayır dediğiniz gibi değil”. Lakin öyle bir şey söyledi ki dehşete kapıldım eğer dediğini yapmazsam isem helak olacağımı zannettim. der.

Bununla birlikte Süyuti’nin ifadesine göre gösteriş olsun diye namaz kılan ve müminlerden ayrılınca da namazı terk eden münafıklar hak­kında maun suresi inzal olmuştur.

Maun suresi içinde bahsedilen kişiler kimlerdir? Allah’ın (c.c.)verdiği nimetini inkar eden nankörler, emirlerine karşı gelen, hesap ve ceza gününü inkar eden kafirlerdir. Ayete muhatap yetim ve yoksulları hor görüp onların hakkını yiyenler, ayrıca namaz kılarken bu ibadeti Allah (c.c.) rızası için değil de riya karıştırarak gösteriş için ibadet eden riyakarlar da muhatap olmuşlardır. Bu özelliklerden herhangi birisini taşıyan insanları azap ve helak beklediği bildirilmiştir.

Maun Suresinin Faziletleri

Bu sureyi devamlı okuyan kimsenin sözü herkese geçerli ve tesirli olur. Yani saygınlığı olan bir kişi olur.

Demişler ki evinde çok eşya kıran kimseler, maun suresini 3 kere okuyarak işlerine başlasalar hiçbir eşyası kırılmaz.

Bu sureyi 41 kez okuyan yüce peygamberimizi rüyasında görür.

Her kim Maun suresi okuyarak zekatını verir ise, Allah (c.c.) ona mağfiret eder.” (Kadı Beydavi)

Küçük çocuğun üzerine 41 kez okunsa o çocuk afetlerden muhafaza olunur.

Genel olarak hem bu surenin hem diğer surelerin mealini 2-3 sefer okursan konuyu çok daha iyi anlarsınız. Hem bu Süreleri ezberleyelim. Zor mu asla değil yeter ki niyet olsun bir yol, bir kolaylık olur vesselam.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir