Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.

Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Sûrede Kureyş’e Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan, emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah’a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir.

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu

 

Kureyş Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li’î lâfi Kurayş’in

2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt

4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Kureyş Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Kureyş’in emniyetini sağladığı,

2- Yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar,

3- Bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Kureyş Suresi Faziletleri

Temiz bir ahlaka sahip olmak ve musibetlerden korunmak için günde 7 defa okunur.

Sofraya otururken okunursa sofranın bereketi artar

Her gün 21 defa okuyan açlık çekmez,korktuklarından emin olur.çok okuyan  fakirlikten kurtulur.

Bir kaba safran,misk ve gül suyu karışımı ile yazılıp,içine zemzem yada yağmur suyu konularak yazı silinir ve zehirlenmiş kişiye içirilirse, panzehir gibi tesir eder.

Aynı uygulama evhamlı ve unutkan kişiye de 7 gün uygulanısa şifa bulur.

Zengin olmak ve güzel ahlaka sahip olmak.

Bu sureyi her gün 7 kere okuyan kimse, kötülerin şerrinden korunmuş olur.

Bir kimse, herhangi bir şeyin üzerine Kureyş suresini yedi kere okur ve üfürürse, bereketli olur.

Bir kimse, bu sureyi yiyeceklerin üzerine üfürürse, o yiyeceklerden gelecek olan hastalıklardan korunur.

Güzel ahlaka sahip olmak, musibetlerden emin olmak ve zenginlik için yedi kere okunur.

Bir kimse, fakirlikten korunmak, açlıktan kurtulmak için her gün 21 kere okunmalıdır.

Bu sure böbrek hastalıklardan şifa bulmak isteyen bir kimse için, okumaya devam etmelidir.

Evhamlı olanlar ve unutkanlıkları olanlar, gülsuyu karışımına yazıp, yağmur suyuna koyarak içilirse dertlerine şifa olur.

Her kim Cuma gecesi yatsı namazından sonra bu sureyi 1000 kere okur ve abdestli olarak yatarsa, Resulullah (s.a.v)’i rüyasında görür.

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir