Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Kısa Dua Ayetleri ve Anlamları

2 213

Kısa dua ayetleri bilmemiz gereken ve her daim okuyacağımız tesirli dualardır. Bu yazımızda Kur’an-ı Kerim’den dua maksadıyla ile okunabilecek dua ayetleri ve anlamları sizler için bir araya getirdik.

Kur’ân-ı Kerim biz müminler için bir rehber ve rahmet olmakla beraber ayetin ifadesi le (Yunus suresi 57 ve İsra suresi 82. ayetler) Kuran bir şifa kaynağıdır. Dua ise şifa noktasında en önemli dayanak noktalarımızdan birisidir. O halde bu kısa dua ayetleri konusunu öğrenmek bize maddi ve manevi olarak çok şey katacaktır.

Kısa Dua Ayetleri

Kuranı kerimBakara Suresi 201. Ayet

“Ve minhum menyegûlu rabbenâ âtinâ fîddunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten ve gınâazâben nâr(nâri)”

“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler (iyi hal) ihsan eyle ve cehennem (ateş) azabından muhafaza eyle.”

Bakara Suresi 250.Ayet

“Rabbenâefriğ aleynâ sabren vesebbit egdâmenâ vensurnâ alelgavmil kâfirîn(kâfirîne)”

“Ey Rabbimiz! Bizim üzerimize(bol) sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver  (sağlam tut) ve şu kâfir kavme (topluluğa) karşı bize yardım eyle.”

Al-i İmran Suresi 16. Ayet

“…rabbena innena ēmenna fağfirlena zünûbena vegınē azâben-nâr(i)”

“ Ey Rabbimiz! Biz iman ettik, bizim günahlarımızı (suçlarımızı) bağışla (mağfiret eyle) ve bizi ateşin azabından muhafaza (koru) eyle!”

Araf Suresi 126. Ayet

“Rabbenâ efriğ aleynâ sabren ve teveffenâ muslimîn(e)”

İlginizi Çekebilir
Oruç Tutmak - Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Oruç Hakkında Öğütleri

“Ey Rabbimiz! Sen bize bol sabır ver (sabır yağdır) ve bizi Müslüman olarak öldür (canımızı al.)

Araf Suresi 47. Ayet

“Rabbena la tec’alna meal gavmizzâlimîn”

“Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! (bir arada kılma)”

Yunus Suresi 85. Ayet

“…. rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilgavmiz zâlimîn(e)”

Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğuna (onları bize musallat ederek) bir fitne kılma !”

İbrahim Suresi 40.Ayet

“Rabbic’alnî mugîmas salâti ve minzurriyyetî rabbenâ ve tegabbel duâ(i)”

“Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı sürekli kılan kimelerden eyle. Rabbimiz! Duamı kabul et.”

İbrahim Suresi 41.Ayet

“Rabbenağfirlî veli vâlideyye velil mü’minîne yevme yegûmul hisâb(u)”

“Rabbimiz! Hesabın görüleceği (hesabın çekileceği) günde, beni, ana-babamı ve inananları (müminleri) bağışla.”

Kehf Suresi 10. Ayeti

“Rabbenâ âtinâ minledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ minemrinâ reşedâ(n)”

“Ey Rabbimiz! Bize katından(tarafından) bir rahmet bahşet (ver) ve bizim için şu durumda bize kurtuluş yolu hazırla”

Enbiya Suresi 89. Ayet

“Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrulvârisîn(e)”

“Rabbim! Beni yalnız (tek) başıma bırakma. Sen varislerin (mirasçıların) en hayırlısısın”

Mü’minün Suresi 97. Ayet

“Ve gul rabbi eûzubike min hemezâtişşeyâtîn(i)”

“Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden (kuruntularından) sana sığınırım”

Mü’minün Suresi 98. Ayet

“Ve eûzu bikerabbi en yahdurûn(i)”

“Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından (olmalarından) da sana sığınırım”

Mü’minün Suresi 109. Ayet

“İnnehukâne ferîkun min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn(râhımîne)”

“Ey Rabbimiz! inandık derler bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın”

Furkan Suresi 65. Ayet

“Vellezîne yegûlûne rabbenasrifannâ azâbe cehenneme inne azâbehâkâne garâmâ(n)”

“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır (geri çevir) gerçekten onun azabı devamlıdır”

İlginizi Çekebilir
Kur'an-ı Kerim'den Kısa Ayetler ve Anlamları

Furkan Suresi 66. Ayet

“Innehâ sâet mustekarren ve mukâmâ(n)”

“Doğrusu, (cehennem) ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”

Furkan Suresi 74. Ayet

“Vellezîne yegûlûne rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lilmuttekîne imâmâ(n)”

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz nuru (aydınlığı) kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder (öncü) eyle”

Dua müminin silahıdır. Bu kısa dua ayetleri bol bol hem Arapça olarak hem Türkçe olarak ezber yaparak ihlas ile okuyalım. Şunu da belirtilim ki ayetlerin türkçe olarak yazılması neredeyse imkansız biz ezberlerimiz Arapça nushalardan yapmaya gayret edelim. Selametle..

2 Yorumlar
  1. […] sureyi devamlı okuyan kimsenin sözü herkese geçerli ve tesirli olur. Yani saygınlığı olan bir kişi […]

  2. Suat diyor

    Allah kabul etsin.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.