Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Regaip Kandilinde Okunacak Dualar ve Sureler

0 23

Regaip Kandili 3 ayların gelmesiyle birlikte ilk kandildir. Bu yazımızda Regaip Kandilinde okunacak dualar ve ibadetler konusunu işleyeceğiz.

Regaip Kandilinde okunacak dualar hep merak edilip araştırılmıştır. İşte okunacak duaları bu yazımızdan bulabilirsiniz. Regaip kelime olarak rağbet edilen gece, ihsan edilen gece demektir. Yani regaip kandili ihsan edilen gecesidir ve pek fazileti bir gecedir.

Regaip Kandili Hakkında

Regaip Kandili ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Bir rivayete göre Hz. Peygamberin (a.s.v) anne karnına düştüğü gece denilmiş, başka bir rivayete göre Hz. Peygamberimize (a.s.v) anne karnında iken ruhunun üflenmesi ile onun nurunun dünyaya teşriflerinin olduğu gece olarak söylenmiştir.

Recep ayının ilk perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelmekte yani Cuma gecesine denk gelmesi nedeniyle bu Regaib kandili önemli ve özeldir.

Duaların ret edilmediği gecedir

Hz. Peygamber (s.a.v) bazı geceler vardır ki dualar reddedilmez diyerek bu geceleri şöyle açıklamıştır “5 gece vardır ki, onlarda yapılan dualar ret edilmez: Bu geceler; Cuma gecesi, Recebin ilk Cuma gecesi  (Regaip Kandili), Şabanın on beşinci gecesi (Berat Kandili), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Camiu’s-Sagîr, c. III, s. 454.)

Regaip kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Namaz sureleri

Regaip Kandili Namazı İmam-ı Gazalinin eseri olan İhya ulumiddinde geçmektedir.  Bu gecede kılınacak olan namaz 12 rekat olarak yazmaktadır.

Namazın Kılınışı ise şu şekildedir. Her rekatta Fatiha suresi okunur. Arkasından üç kadir suresi ile 12 tane ihlas suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilir. Bu şekilde  12 rekat tamamlanır.

Selam verildikten sonra yerimizden kalkmadan 70 kere “Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi” denilerek secdeye gidilir. Secdede iken bu sefer 70 kere “Subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” denilir.

İlginizi Çekebilir
Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Yapmış Olduğu Dilek Duası

Sonrasında  tekrar secde yapılarak ettahiyyatta oturulur ve 70 kere “Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü” dedikten sonra yine secde yapılır. Secdede 70 kere “Subbuhun kuddusun rabb-ul melaiketi verruhi” dedikten sonra dualarımız alemlerin Rabbi olan Allaha arz ederiz..

Regaip namazını cemaatle kılmak bid’at kabul edilmiş. Zaten teravih namazından başka hiçbir nafile namaz cemaatle kılınmaz.

Regaip Kandilinde Okunacak Dualar 

Regaib gecesi duası
Regaib gecesi duası

Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.

Ezeli ve ebedi olan,  her işine hâkim ve kaim olan Allah’ım! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed

Bir olan ve herkesin ona muhtaç olduğu Allah’ım! seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm

Ey merhameti çok olan ve çok affedici olan Rabbim! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Allahümme Salli alaseyyidina Muhammedin ve âla aliseyyidina Muhammed

Ya Rabbi!

Üzüntüden, acizlikten, tasadan, kederden, kabir azabından, korkaklıktan, cehennem ateşinden yalnızca sana sığınırız. Bizleri kötü olanların şerlerinden emin eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! kalplerimizi sevdiğin ve razı olduğun güzelliklere çevir! Sen bizler lütfet ve ihsan et.

Bize verdiğin kabiliyetleri, istidatları rızan yolunda kullanmayı nasip et. Bizlere hayırlar ver. Bizleri ve ailelerimize hidayet ver. Hem burada hem ahirette iyilik verdiklerin arasına kat. Amin.

Ey Rabbim! biz kusur ve hatalarımızla sana geldik zira gidecek başka yerimiz yok. Şu mübarek gecede bizleri afvet. Bizi ve neslimiz nurunla yaşat. Nurunla hayat ver ve nurunla huzuruna al.

Nefis ve şeytanlardan, inni ve cinni şeytanlarda, görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, semavi ve arzi belalardan, ahir zamanın her türlü bela ve şerlerinden muhafaza buyur.

Ya Rabbi! Bizlerin hatalarımız günahlarımızı ve seyyitlarımızı arındır. Ya Rabbim! yalan, gıybet, iftira, haram senin sevmediğin, razı olmadığın bütün kirli sözlerden ve fiillerden temizle bizi.

Bizleri gösterişten ve riyadan  muhafaza eyle, halimizi ve tavrımızı rızan dairesinde istikametli kıl. Bizleri ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin, ihsan ettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya ilahena!

İlginizi Çekebilir
Selam İsmi Şerifi

Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (s.a.v.) aile efradına ve bütün Ashabına selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile ederek bunları senden istiyoruz  dualarımızı kabul buyur ya ilahena!..

Regaip Kandili gecesinde Neler Yapmalıyız?

Böyle mübarek gecelerde her ibadetin yani iyiliğin (hasenenin) sevabı başka zamanda 10 ise Receb-i Şerif’te 100 den geçtiği, Şaban ayında 300 den  ziyade olduğu ve Ramazanda ise 1000 olduğu ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de 30.000 e çıktığı rivayet ediliyor. Madem öyle bize düşen bu muazzam sevapları kaçırmamaktır.

İşte bu mübarek gecede sevapların madem gürül gürül yağıyor. Bu geceyi ihya edelim. Bu geceyi ibadetle geçirelim, kaza namazı olanlar kaza namazı kılmalıdır.

Çokça Kur’an-ı kerim ve ezkar (zikirler) okumalı, çokça salavat getirerek çokça tövbe istiğfar etmeliyiz. Sadaka vermeliyiz ve Allah’ın bize verdiği her türlü sağlık, nimet ve afiyete çokça şükür etmeliyiz.

Tüm kardeşlerimizin, sevdiklerimizin hem alemi İslam’ın Regaip gecesini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin bizlere barış, huzur, bereket getirmesini ve kardeşliğimize vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Regaip Kandilinde okunacak dualar konusunda inşallah faydalı olmuşuzdur. Selametle kalınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.