• Kadere iman

    Kaza ve Kadere İman – Hakkında Ayet ve Hadisler

    Kadere iman nedir? Yaratılan her bir şeyin başlangıcından sonuna kadar onunla ilgili meydana gelecek her şeyin, zamanı, yeri, niteliği gibi nerede, ne zaman ve nasıl gibi  bunların tamamını Allah`ın bilmesine kader diyoruz.  Bunların zamanı gelince var olmasına yani yaratılmasına ise kaza diyoruz.