• Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Yapılan Savaşlar ve Fetihler

  KÖPRÜ SAVAŞI Tarihi:26 Kasım 634 Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler Nedeni: Nemarık ve Kesker’de İran ordularına karşı kazanılan zaferler sonucu İran’ın yeni bir ordu hazırlayarak saldırıya geçmesi. Savaşın Sonucu:  Sasaniler Savaşı kazandılar ancak iş karışıklıklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Müslümanlar Fırat Nehri’ni geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir. Önemi: Bu yenilgi ilk fetihler döneminde alınan en büyük yenilgi olarak tarihe ...

  Devamını Oku

 • Tebük Seferi Tarihi – Nedeni – Önemi – Özellikleri ve Sonuçları

  Tebük Seferi Kısa Özeti Hicretin 9. yılına denk gelen 631 yılında Hristiyan Arapların kışkırtmaları ile Rum Hükümdar Horraklius 40.000 kişilik ordusu ile Müslümanların üzerine sefere çıkmıştır. Bu sefer haberi Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ e ulaşmış ve bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) seferberlik ilan etmiştir. Gönüllülerden oluşan 30.000 kişilik ordu ile düşman Tebük’te karşılanmıştır. Yaşanan salgın hastalıktan dolayı ...

  Devamını Oku

 • Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları

  Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları ve Fetihleri

  Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları ve bu zamanda yapılan fetihleri bu yazınızda derleyerek bir araya getirdik. İnşallah istifadeli bir yazı olur. Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları Bedir Savaşı Tarihi: 3 Mart 624 Nedeni:  Bu savaşın Müslümanlar açısından nedeni, Müslümanları hicret hadisine zorlayan müşriklerin geride bırakılan malları yağmalamalarıdır. Müşrikler için ise, Müslümanlar mallarını kullanamadıkları için çareyi ...

  Devamını Oku

 • Celula Savaşı Kısa Özeti ( Önemi – Tarihi – Tarafları – Nedeni – Sonuçları )

  Celula Savaşının Tarihi:  637 Celula Savaşı Tarafları: Sasaniler ile Müslümanlar Celula Savaşı Tarafların Askeri Gücü:  Sasanilerin gücü bilinmemekle birlikte Müslümanların Sayısı yaklaşık 12.000 Celula Savaşı Nedeni:  Kadisiye savaşının kazanılmasıyla Celula fethine hazırlanan Müslümanlara karşı koymak için Sasaniler’in Celula da savaş hazırlıklarına başlaması. Celula Savaşı Sonucu: Müslümanlar savaşı kazanmışlardır. Celula Savaşı Önemi:  Celula Savaşını kazanan Müslümanlar ...

  Devamını Oku

 • Nehrevan Savaşı

  Nehrevan Savaşı ve Hz. Ali (r.a)’ın Şehit Edilmesi (658)

  Nehrevan savaşı Hariciler ile Halife Hazreti Ali arasında 658 tarihinin temmuz ayında yapılmış Hz. Ali’nin ordusu tarafından Haricilerin büyük kısmı öldürülmüştür. Nehrevan Savaşı ve Hz. Ali’nin Şehit Edilmesi Tarihi:  Temmuz 658 Nedeni:  Hakem olayından sonra ortaya çıkan hariciler Hz. Ali(r.a)’a karşı çıktılar. Tarafları: Hz. Ali (r.a) ordusu ile Hariciler savaşın taraflarıdır. Sonuçları: Haricilerin pek çoğu ...

  Devamını Oku

 • Huneyn Savaşı Nedeni – Önemi ve Sonuçları

  Huneyn Savaşı Nedeni Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mekke Fethi için Medine’den ayrıldığı vakit, nereye gideceğini açıklamamıştı. Havazin kabilesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in kendi üzerlerine geleceğini düşünerek savaş hazırlıklarını tamamlamışlardı. Müslümanlar Mekke üzerine gidip orayı fethedince, Havazin kabilesi artık sıranın kendilerine geldiğini anladılar ve Müslümanlar bize saldırmadan biz onlara saldıralım fikrini savunup saldırı durumuna geçtiler. Huneyn Savaşı Kısa Özeti ...

  Devamını Oku

 • Hz. Ömer Dönemi Horasanın Fethi ( 644 ) Nedeni ve Sonucu

  Horasan Fethinin Nedeni: İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek. Horasan Fethinin Sonucu:  Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir. HORASAN FETHİ KISA ÖZET İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek ve bölgeyi fethetmek amacıyla yapılan sefer sonucu Horasan ele geçirilmiş, ...

  Devamını Oku

 • Nihavend Savaşı – Sassani İmparatorluğunun Son Bulması

  Nihavend Savaşının Tarihi:  642 Nihavend Savaşı Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler Nihavend Savaşı Tarafların Askeri Gücü:  Sasaniler 150.000 kişilik orduya sahipken, Müslümanlar 30.000 kişilik ordu gücüne sahiptiler. Nihavend Savaşı Nedeni:  İran fethini tamamlamak isteyen Müslümanların savaş hazırlıklarına başlaması. Nihavend Savaşı Sonucu: Savaşı Müslümanlar kazandı. Nihavend Savaşı Önemi:  Sasani İmparatorluğu son buldu. NİHAVEND SAVAŞININ KISA ÖZETİ 642 ...

  Devamını Oku

 • Hudeybiye Barış Antlaşması ve Şartları Önemi

  Hayber Fethi – Önemi – Sonuçları ve Anlaşma Şartları

  Hayber Şehri Özellikleri Hayber şehri volkanik bir arazi üzerinde kurulu bir şehirdir. Ayrıca kuvvetli ve sağlam kaleleri ile meşhurdu. Hayber, sekiz muhkem kalesi, verimli arazileri, bol miktarda bağ ve bahçeleri bulunan zengin bir şehirdi.Yüz ölçümü olarak ise, Şam yolu üzerinde Medine’nin kuzeybatısına düşüyor ve uzaklığı yaklaşık 170 kilometreyi buluyordu. Hayber Fethi’ne Çıkılmasının Nedenleri -Yahudilerin adeta ...

  Devamını Oku

 • Cemel Olayı

  Hz. Ali (r.a ) Halifelik Dönemi Cemel (Deve) Olayı – Savaşı

  Bu yazımızda Hazreti Ali’nin hayatı ve onun döneminde meydana cemel olayı gibi önemli olaylar hakkında derlediğimiz bilgileri aktaracağız. Hazreti Ali 600 tarihinde Kabe’nin içinde doğmuş olup Peygamber’in (sav) amcasının oğlu hem damadı hem 4. halifesidir. Babası Ebu Talip, annesi ise Fâtıma bint-i Esed dedesi ise Abdulmuttalip’tir. Hz.  Ali (r.a.)on yaşlarındayken İslâm ile şereflenmiş ve Medine’de ...

  Devamını Oku