• Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Yapılan Savaşlar ve Fetihler

  KÖPRÜ SAVAŞI Tarihi:26 Kasım 634 Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler Nedeni: Nemarık ve Kesker’de İran ordularına karşı kazanılan zaferler sonucu İran’ın yeni bir ordu hazırlayarak saldırıya geçmesi. Savaşın Sonucu:  Sasaniler Savaşı kazandılar ancak iş karışıklıklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Müslümanlar Fırat Nehri’ni geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir. Önemi: Bu yenilgi ilk fetihler döneminde alınan en büyük yenilgi olarak tarihe ...

  Devamını Oku

 • 4 halife dönemi

  4 Halife Dönemi Yapılan Savaşlar – Antlaşmalar ve Fetihler

  Hulefa-yi Raşidin ismiyle de bilinen 4 halife dönemi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) vefat tarihi olan 632 tarihinde başlamıştır. İlk halife Hz. Ebu Bekir (r.a.) sonraki yıllarda sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife olmuştur. 4 halife dönemi 661 tarihinde Hz. Ali’nin öldürülmesi ile birlikte sona ermiştir. Bu yazımızda sizin için bu döneminde yaşanan ...

  Devamını Oku

 • Hz. Ebubekir (r.a ) Halifelik Dönemi Olayları ve Özellikleri (632-634)

  Hz. Ebubekir (r.a)’ın Halifelik Dönemi Olayları Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ölümünden sonra. İslam dininin korunması ve yayılmasının devam etmesi gerekiyordu. 632 yılında yapılan seçimle Hz. Ebubekir (r.a) halife seçilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ölümünden sonra Yemen’de yalancı peygamberler ortaya çıkmıştı.Arabistan’da da dinden çıkarak isyan eden kabileler olmuştu. Hz. Ebubekir (r.a) ilk iş olarak Halid Bin Velid komutasındaki İslam ordusu ...

  Devamını Oku

 • Taif Yolculuğu

  Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Taif Yolculuğu (620)

  Taif Yolculuğu Tarihi: 620 Taif Yolculuğu Nedeni:  Amcası ve eşinin vefatından sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘e yapılan baskı ve zulümler artmıştı. Hem bu nedenle hem de İslam dinini artık Mekke’nin dışına yaymak için evlatlığı Zeyd (r.a)’ı yanına alarak taife sefere çıktı. Taif Yolculuğu Sonucu: Peygamber Efendimiz (s.a.v) Taif halkının ileri gelenleri ile görüştü ve onları ...

  Devamını Oku

 • Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi Hakem Olayı Kısa Özeti

  Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi Hakem Olayı Kısa Özeti Tarihi:  657 Nedeni: Sıffin savaşında Hz. Ali(r.a)’ın ordusu savaşı kazanmak üzereyken Muaviye’nin ordusu hileye başvurdu. Mızrakların ucuna Kur’an yaprakları asarak bu savaşta artık daha fazla kardeşkanı akmasın Kur’an bize hakemlik etsin ve sorunu böyle çözelim diyerek Hz. Ali (r.a)’ın ordusuna fitne soktular. Hz. Ali(r.a) ordusuna savaşmanı ...

  Devamını Oku

 • Tebük Seferi Tarihi – Nedeni – Önemi – Özellikleri ve Sonuçları

  Tebük Seferi Kısa Özeti Hicretin 9. yılına denk gelen 631 yılında Hristiyan Arapların kışkırtmaları ile Rum Hükümdar Horraklius 40.000 kişilik ordusu ile Müslümanların üzerine sefere çıkmıştır. Bu sefer haberi Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ e ulaşmış ve bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) seferberlik ilan etmiştir. Gönüllülerden oluşan 30.000 kişilik ordu ile düşman Tebük’te karşılanmıştır. Yaşanan salgın hastalıktan dolayı ...

  Devamını Oku

 • Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları

  Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları ve Fetihleri

  Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları ve bu zamanda yapılan fetihleri bu yazınızda derleyerek bir araya getirdik. İnşallah istifadeli bir yazı olur. Muhammed Mustafa (sav) Dönemi Savaşları Bedir Savaşı Tarihi: 3 Mart 624 Nedeni:  Bu savaşın Müslümanlar açısından nedeni, Müslümanları hicret hadisine zorlayan müşriklerin geride bırakılan malları yağmalamalarıdır. Müşrikler için ise, Müslümanlar mallarını kullanamadıkları için çareyi ...

  Devamını Oku

 • Hz. Ömer Dönemi Horasanın Fethi ( 644 ) Nedeni ve Sonucu

  Horasan Fethinin Nedeni: İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek. Horasan Fethinin Sonucu:  Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir. HORASAN FETHİ KISA ÖZET İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek ve bölgeyi fethetmek amacıyla yapılan sefer sonucu Horasan ele geçirilmiş, ...

  Devamını Oku

 • Hudeybiye Barış Antlaşması ve Şartları Önemi

  Hayber Fethi – Önemi – Sonuçları ve Anlaşma Şartları

  Hayber Şehri Özellikleri Hayber şehri volkanik bir arazi üzerinde kurulu bir şehirdir. Ayrıca kuvvetli ve sağlam kaleleri ile meşhurdu. Hayber, sekiz muhkem kalesi, verimli arazileri, bol miktarda bağ ve bahçeleri bulunan zengin bir şehirdi.Yüz ölçümü olarak ise, Şam yolu üzerinde Medine’nin kuzeybatısına düşüyor ve uzaklığı yaklaşık 170 kilometreyi buluyordu. Hayber Fethi’ne Çıkılmasının Nedenleri -Yahudilerin adeta ...

  Devamını Oku

 • Nehrevan Savaşı

  Nehrevan Savaşı ve Hz. Ali (r.a)’ın Şehit Edilmesi (658)

  Nehrevan savaşı Hariciler ile Halife Hazreti Ali arasında 658 tarihinin temmuz ayında yapılmış Hz. Ali’nin ordusu tarafından Haricilerin büyük kısmı öldürülmüştür. Nehrevan Savaşı ve Hz. Ali’nin Şehit Edilmesi Tarihi:  Temmuz 658 Nedeni:  Hakem olayından sonra ortaya çıkan hariciler Hz. Ali(r.a)’a karşı çıktılar. Tarafları: Hz. Ali (r.a) ordusu ile Hariciler savaşın taraflarıdır. Sonuçları: Haricilerin pek çoğu ...

  Devamını Oku