İslam Dininde Büyü ve Sihir Hakkında Bilgiler


0
Büyü ve sihir
Büyü ve sihir nedir?

Büyü ve sihir sözlükte sebebi gizli ve üstü kapalı olan şey manasında söylenir.  Bir şeyi hakikatinden başka bir hale çevirmek denilebilir. Başka bir ifade ile başkası üzerinde bir tesir meydana getirmek , onu yönlendirmek, aldatmak ve zanna düşürmektir.

İslam dinine göre ilim gayet iyi, hürmete layık ve öğrenilmesi gereken bir şeydir.  Hatta sihrin  şerrinden korunmak için bile öğrenebiliriz. Lakin hiçbir zaman ilmi kötüye kullanmak olmayacağı gibi dinimizde büyü ve sihir yasaklanmakla kalmamış hatta  haram kılınmıştır.

Bir kimsenin haberi olmadan onu tesir altına alarak büyük zarara uğrattığı için sihir son derece vebali bulunan ve cezası büyük olan bir günah olup yapan kişiyi küfre götürecek bir fiildir.

Diğer taraftan büyü ve sihir temelinde menfaat elde etmek vardır.  Bunlarla uğraşan kimseler din ve mukaddesatı yasak olduğunu bildiği halde devam etmeleri gösterir ki dini ve mukaddes metinleri istismar etmiş olurlar.

Büyü ve sihir için eski tabiriyle gizli ilimler de denilir. Bugünkü bilimsel manda sebep sonuç ilişkileri kurulamayan bir işlemdir.

İslam Dininde Büyü ve Sihir 

Kur’an’da sihir kavramına değişik vesilelerle sıklıkla temas edilmiş ve bu ayetlerde özetle Allah’ın diğer peygamberlere ve Hz. Muhammed’e indirdiği vahyin ve bu peygamberlerin hak olduğu bildirilmiştir.

Hem sihir ve sihirbaz olmadığı bildirilmiş, geçmiş peygamberlere karşı sihirbazların yürüttüğü muhalefet ve iftira kampanyasına değinilmiş, sihirbazların felâh bulmaz yalancı ve düzenbazlar olduğu ifade edilmiştir.

Büyücü denilen kişi insan üstü güçlere sahip olduğu izlenimini verdiği hatta kendini tanrılaştırdığı sandığı için Hz. Peygamberimiz (sav) şöyle demiş “Kim büyü yaparsa şirke düşer”(Nesai Tahrim 19)

Hadislerde de sihir yapma yedi büyük günah arasında sayılmıştır (Buhari, “Vesâyâ”, 23; Müslim, “Îmân”, 144).

Büyücülüğün, kökü ilk dönem toplumlarına kadar uzanan uzun bir geçmişi vardır. Büyü, temelinde menfaat olan bir davranış olduğundan din ve kutsal tanımaz. Büyüde Tanrı’nın irade ve kudreti üstünde işler başarabilme iddiası vardır.

İslâm dini büyü yapma ve yaptırmayı büyük günahlardan saymış ve ona şiddetle karşı çıkmıştır. Büyünün gerçeklik ve etki derecesinin ne olduğu tartışması bir tarafa, İslâm âlimleri Allah’ın dilemesi dışında büyünün kimseye bir zararının dokunmayacağını, Müslümanın büyüyle uğraşması ve büyü yaptırmasının haram olduğunu ifade etmişlerdir.

Büyü ve Sihirden Korunmak 

Kendisine büyü ve sihir yapılmış biri  her şeyden evvel Allah’a sığınması, ibadet ve dua etmesi ve yoksullara sadaka vermek evladır. Bununla birlikte bunun tesirinden kurtulmak için bu işi meslek edinmiş samimiyetsiz kimselere gitmesi doğru değildir.  Lakin alim, takva sahibi ve güvenilir kimselere müracaat ederek istifade edilebilir.

Bizler Felak ve nas sureleri ile Ayetel kürsi ojuyabiliriz. Fetih suresinin son 3 ayeti ile yine kuranın 69. sayfasının başında bulunan  “sümme enzele” başyan ve “bi zatissudur” diye biten ayetleri okumak faidelidir. Yine cevşenül kebir duasını okumak ve üzerinde taşımak da faydalıdır denilmiştir.

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur “De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere nefes eden (sihirbazların) şerrinden ve hased ettiği vakit hasedcinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!” (Felâk, 1-5)

Büyü ve sihir denildiğinde akla hoş şeyler gelmiyorken yapılması dahi maddi ve manevi pek çok neticeleri vardır ki yapan kişiyi dinsizliğe dahi götürebilir. Allah bizleri ve sizleri böyle hallerden muhafaza buyursun vesselam.

Dua ayetleri dua niyeti ile okuyabileceğimiz ayetler olup bu ayetlerin Türkçe anlamlarını da yazdığımız yazıya okumanızı tavsiye ederiz.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir