İmanın Artması veya Eksilmesi Mümkün Mü?


0
İmanın artması

İmanın artması yada eksilmesi konusunda bilgi verir misiniz? böyle bir şey mümkün müdür? soruları sorulmaktadır. Biz de bu yazımızda bu konuya değindik.

İmanın artması konusundan evvel iman nedir? sorusuna baklalım. Kelime olarak güven verme ve doğruluğunu kabul etmek tasdik etmek gibi manaları ifade etmektedir.

Genel manada iman ise Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) Allah tarafından getirdiği hakikatlere kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek şeklinde tarif edilmiştir.

İmanın Artması ve Eksilmesi

İman etmek demek inanılması gereken hususlar yada esaslar değişmediğinden artması veya eksilmesi söz konusu değildir. Bir kimse iman esaslarının hepsini kabul edip de, bir veya bir kaçına inanmasa örneğin Allaha inansa ama ahirete inanmasa veya peygamberlere inanmasa iman etmiş sayılmaz.

Bu durumda iman gerçekleşmediğinden artması ve eksilmesi olamaz. İman şartları zincirle bağlı olup ayrılamazlar. Herkes aynı hususlara iman etmekle yükümlüdür.

İnanılacak iman hakikatleri konusunda bilginle cahil, peygamber olan ve olmayan, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. Zira hakikatler sayıca değişiklik göstermez.

Ancak İmanın güçlü yada zayıf olma noktasında farklılıklar olabilir. Kiminin imanı kuvvetli kiminin zayıftır. Kiminin imanı tam anlamıyla içine sinmiş, kimininki yüzeysel kalmıştır. Kimininki işitme ve düşünmeye bağlı bilgi ve inanç seviyesinde, kimininki görmeye dayalı bilgi ve inanç seviyesinde, kimininki de yaşamaya, gönülden duymaya ve iç tecrübeye dayalı bilgi ve inanç seviyesindedir.

İmanda bu çeşit bir farklılığın bulunduğuna ayet ve hadislerde de işaret vardır. Hz. İbrahim (a.s.) ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini Allah’tan dilemiş ve Allah’ın “inanmadın mı?” sorusuna “(gözümle de görerek) kalbim tam tatmin olsun diye” (Bakara suresi 2/260) cevabını vermiştir.

Bu şekilde Allah’ın ölüleri nasıl dirilttiğini fiili olarak gördükten sonra imanın artması olamuş ve imanının önceki imanından daha güçlü olduğu ifade edilmiştir.

Bu hakikat Kuran’da “İman etmiş olanlara gelince (her inen sure) daima onların imanını artırmıştır” (Tevbe 9/124),  “Müminler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanını artırır” (Enfal suresi 8/2)

Bu konudaki ayetler ve hadisler gösteriyor ki imanın artması imanın kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklı seviyelerde olabileceğini, nitelik yönüyle artma ve eksilme gösterebileceğini anlatılmaktadır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir