İman Hakkında Kısa Bilgiler – Tanımı – Türleri – Şartları


1
1 Beğeni
İman hakkında

İman hakkında yazdığımız bu yazı İman ile ilgili bilgiler içermekle beraber imanın şartları konusunda da bilgiler vermektedir umarım istifadeli olur.

İman lugatta “güvenmek, emin olma, güvenli olma; inanılır olmak” manasında emn kökünden türemiştir. İman kelimesi, güveni, güven duygusunu, birinin sözünü doğrulamayı yani tasdik etmeyi ifade eder. İman hakkında kısa bilgiler ile devam edelim.

İman Nedir?

İman etmek aslında tasdik etmek manasındadır. Neyi tasdik ediyoruz? Hazreti Peygamberin (sav) Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususları tasdik etmek ve onlara inanmaktır.

Bu iman sahip olan kimseye mü’min, imanın gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren birisine de müslim denir. Ayrıca Türkçe’de müslim kelimesi Farsça kurala göre çoğul olan Müslüman da bu manada kullanılır.

İman Nasıl Geçerli Olur?

İman etmek dünyada hür iradeye dayalı bir tercihtir. Yani bir baskı, tehdit unsuru bulunmaması gerekir. Kişi kendi iradesi ile isteyerek iman etmesi esastır. Bununla beraber hayattan ümidini kestiği son nefesinde uğrayacağı azabı farkedip “iman ettim” demesi halinde, onun bu imanı geçerli olmaz.

Mümin, iman esaslarına bir bütün olarak inanır, birini inkâr anlamına gelen tutum ve davranışlar olamaz. Örneğin Allah Teâlâ’yı ve tüm peygamberleri tasdik edip de Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmamak olamaz.

Farz veya haram olduğu kesin olarak bilinen bir hükmü, meselâ namazın farz, içki içmenin haram olduğunu kendi hür iradesiyle inkâr eden, yahut alaya alan, puta, haça vb. şeylere tapan bir kimseye mümin denilmesi mümkün değildir.

Mümin Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olmalıdır. Korku ile ümit arasında bulunmalıdır. Buna havf ve reca denilmektedir. Örneğin;

Müminin “Nasıl olsa imanım var, o halde muhakkak cennete giderim” düşüncesiyle kendinden emin olması veya “Çok günah işledim, ben muhakkak cehennemliğim” diye Allah’ın rahmetinden ümit kesmesi olmaz. İkisi ortasında olması iktiza eder.

İmanın artması veya Eksilmesi

İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları) açısından artmaz ve eksilme söz konusu olmaz. Bir kimse iman esaslarının hepsini kabul edip de, bir veya bir kaçına inanmasa meselâ meleklere inanmasa veya namazın farz yahut adam öldürmenin haram oluşunu inkâr etse, iman etmiş sayılmaz.

Bu durumda iman gerçekleşmediğinden artması ve eksilmesi söz konusu olamaz. Herkes aynı hususlara iman etmekle yükümlüdür. İnanılacak esaslar konusunda bilginle cahil, peygamber olan ve olmayan, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. Sadece yakini ilmi noktada farklılık oluşur.

Tasdik veya İnkar Bakımında insanlar 3 kısma  ayrılır Mümin, Kâfir ve  Münafık

İmanın Çeşitleri için linke tıklayınız.

İmanın Şartları Nelerdir?

İman hakkında olan bu yazımıza imanın şartları ile devam edelim. Dinimizin iman esasları ilmihal kitaplarında amentü terimiyle ifade edilmiştir. Arapça âmene fiilinin birinci tekil şahsı olan âmentü, “inandım” manasındadır. Terim olarak, iman esaslarını kısa ve öz olarak ihtiva eden metni ifade etmek için kullanılır. Âmentünün metni şudur:

“Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlüh”

Meali; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inandım. Öldükten sonra diriliş haktır. Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim).

Bu iman esaslarını ayrı ayrı anlattık. Detay için linklere tıklayalım.

İman hakkında elbette pek çok şey söylenebilir. Bize düşen iman etmek ve bunu tahkiki hale getirmek ve bu imanı daha sonra amellerimizle süslemektir vesselam.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1
1 Beğeni

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir