İhlas Suresi


0
İhlas suresi
İhlas suresi arapça

İhlas suresi Mekke döneminde inmiş olup 4 ayettir. İhlas kelime olarak samimi olmak, dine içtenlikle (hakiki) bağlanmak anlamına gelir.  Bu surede anlatıldığı haliyle inanan bir kimse tevhid inancına tam anlamıyla kabul etmiş bir mümin olacaktır.

İhlas suresi kuranda sıralamada 111 inzal (iniş) sırasına göre 22. suredir. Nas Medine’de inzal oluğuna dair rivayet de vardır.

Mekke’de inzal olduğunu söyleyenler, Mekkeli müşrik olanlar Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gelmişler ve “Bize rabbini anlat” dediklerini, bu sözler üzerine bu surenin inzal olduğunu delil getirirler (Müsned

Medine’de inzal olduğunu söyleyenler de o vakit Yahudiler ile Hristiyanların Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Allah hakkındaki sorulan sorulara bir cevap olarak Cebrail (a.s)’ın Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e geldiğini ve “ihlas suresini” getirdiğini delil göstermişlerdir. (Taberi

İhlas Suresi Arapça Okunuşu

İhlas suresi
İhlas suresi

 İhlas Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm 1- Gul hüvellâhüehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lemyûled 4- Velem yekünlehû küfüven ehad 

İhlas Suresinin Türkçe Meali

Meali. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O ise kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi olamaz.

Bu surenin Faziletleri

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ihlas surenin önemi ve fazileti ile ilgili şöyle demiştir: “Varlığım elinde olana (Allah’a ) yemin ederim ki ihlas suresi Kur’an’ın üçte birine denktir (eşittir)” (Buhâri)

 Bu sureyi her namazında okuyan bir sahabeye Hz. Efendimiz (s.a.v) “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini iletmiştir. (Tirmizi)  

Her gün 50 defa  ihlas ayetlerini okuyan kimsenin elli senelik günahı afv olunur. (Darimi, 3481)

Bir yolculuğa gitmek için evinden ayrılacak olana biri evinin kapısını çekip ayrılırken 11  kere İhlas suresi okursa o kimse dönünceye kadar evini Allah muhafaza eder!”

Evine giren birisi o anda İhlas-ı şerif okursa fakirlik (yoksulluk) görmez. Yine denilmiş ki (Uyurken 100 kere İhlas okuyan kimse Cennete girer.) (Tirmizi)

Sabah ve akşamları 3 kere İhlas ve Muavvizeteyni (felak ve Nas) okuyan bela ve sıkıntılardan korunur. (Tirmizi)

Arefe günü Besmele ile birlikte 1000 kere İhlas suresi okuyanın bütün günahları afv edilir ve her duası kabul edilir. (Ebu-ş-şeyh)

Cuma namazından sonra 7 kere İhlas ayetleri ve Mu’av-vizeteyn (Felak ve Nâs sûreleri) okuyanı  Allah (c.c.) bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden muhafaza eder.

Uyumadan önce Fatiha ve İhlas surelerini okuyan kimse, ölümden hariç her şeyin zararından emin (güvende) olur. (İbni Abdilber)

Kıymeti hayli çok olan bu sureleri ezberlemek ve ihlas ile okumak bizim için hem kolay hem bir vazife olmalı. Zira hayat kısa o halde bize menfaat olanın peşinde olalım. 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir